Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

  1. DAŇHEL, Aleš, Veronika RAINDLOVA, Luděk HAVRAN, Hana PIVOŇKOVÁ, Michal HOCEK and Miroslav FOJTA. Electrochemical behaviour of 2,4-dinitrophenylhydrazi(o)ne asmulti-redox centre DNA label at mercury meniscus modified silversolid amalgam electrode. Electrochimica Acta. OXFORD: Elsevier Science Ltd, 2014, vol. 126, SI, p. 122-131. ISSN 0013-4686. Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2013.09.147.
  2. DAŇHEL, Aleš, Veronika RAINDLOVA, Luděk HAVRAN, Jiří BAREK, Michal HOCEK and Miroslav FOJTA. Voltammetric Study of dsDNA Modified by Multi-redox LabelBased on N-methyl-4-hydrazino-7-nitrobenzofurazan. Electrochimica Acta. Oxford: Elsevier, 2014, vol. 129, May, p. 348-357. ISSN 0013-4686. Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2014.02.137.

  2013

  1. BALINTOVÁ, Jana, Medard PLUCNARA, Pavlína VIDLÁKOVÁ, Radek POHL, Luděk HAVRAN, Miroslav FOJTA and Michal HOCEK. Benzofurazane as a New Redox Label for Electrochemical Detection of DNA: Towards Multipotential Redox Coding of DNA Bases. Chemistry - A European Journal. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2013, vol. 19, No 38, p. 12720–12731. ISSN 0947-6539. Available from: https://dx.doi.org/10.1002/chem.201301868.

  2009

  1. FOJTA, Miroslav, Pavel KOSTEČKA, Miroslava BITTOVÁ, Martin BARTOŠÍK, Tibor HIANIK, Libuše TRNKOVÁ and Emil PALEČEK. Electrochemical and capillary zone electrophoresis study of pyrimidine residues modification by osmium tetroxide, 2,2´-bipyridine. Detection of unpaired and mispaired thymines in DNA heteroduplexes. In XXIX. moderní elektrochemické metody - sborník příspěvků. Ústí nad Labem: BEST servis, 2009, 2 pp. ISBN 978-80-86238-39-5.

  2008

  1. SHESTIVSKA, Violetta, Vojtěch ADAM, Ladislav HAVEL, Aleš HORNA, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN NA UHLÍKOVÝCH ELEKTRODÁCH (ANALYSIS OF NUCLEIC ACIDS AT CARBON ELECTRODES). In VIII. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 89-90. ISBN 978-80-210-4525-5.
  2. RITTICH, Bohuslav, Alena ŠPANOVÁ, Petr ŠÁLEK, Štěpánka TRACHTOVÁ and Daniel HORÁK. Application of Aqueous Phase System and Hydrophilic Magnetic Microspheres for Isolation of Bacterial PCR-ready DNA from Dairy Products. In 7th International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers. Vancouver, Canada: University of British Columbia, Canada, 2008, p. 202.
  3. GALANDOVÁ, Julia, Radka MIKELOVÁ, Libuše TRNKOVÁ and Ján LABUDA. Application of elimination voltammetry for the investigation of the DNA-based biosensor with chitosan-carbon nanoparticles interface. In Electrochemistry of Nucleic Acids and Proteins. Book of Abstracts. Brno: Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2008, p. 60-60.
  4. CASTELLANO-CASTILLO, Maria, Hana KOSTRHUNOVA, María Victoria MARINI PALOMEQUE, Jana KAŠPÁRKOVÁ, Peter J. SADLER, Jean-Marc MALINGE and Viktor BRABEC. Binding of mismatch repair protein MutS to mispaired DNA adducts of intercalating ruthenium(II) arene complexes. Journal of Biological Inorganic Chemistry. Germany: Springer Berlin / Heidelberg, 2008, vol. 13, No 6, p. 993-999. ISSN 0949-8257.
  5. ŠTĚPÁN, Jiří. Biologické účinky ionizujícího záření (2) (Biological Effects of Ionizing Radiation (2)). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 2008, vol. 17, No 5, p. 224-229. ISSN 1210-3349.
  6. KAŠPÁRKOVÁ, Jana, María Victoria MARINI PALOMEQUE, Vendula BURSOVÁ and Viktor BRABEC. Biophysical Studies on the Stability of DNA Intrastrand Cross-Links of Transplatin. Biophysical Journal. USA: Biophysical Society, 2008, vol. 95, No 9, p. 4361-4371. ISSN 0006-3495.
  7. ŠPANOVÁ, Alena, Bohuslav RITTICH, Eva NĚMCOVÁ, Jana KŘÍŽOVÁ and Daniel HORÁK. Comparison of PCR-ready DNA Isolation Methods from Lactic Acid Bacteria used in Dairy Industry. In 7th International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers. Vancouver: University of British Columbia, Canada, 2008, p. 203.
  8. ZÍTKA, Ondřej, Dalibor HÚSKA, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Electroanalysis of cisplatin-glutathione and cisplatin-DNA interactions. Clare, Ireland: Elsevier Ireland, 2008.
  9. MERTLOVÁ, Kateřina and Eva DROZDOVÁ. Genetická studie dětí z pohřebiště Jižní předhradí - Pohansko (Genetic Study of Children from the South Ramparts Burial Ground, Pohansko). In Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque : Supplementum I. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 199-201. ISBN 978-80-210-4749-5.
  10. ŠPANOVÁ, Alena, Bohuslav RITTICH, Daniel HORÁK, Vladimír DRÁB and Jan DRBOHLAV. Identification and characterisation of probiotic lactic acid bacteria. In 3rd International Congress on Bioprocesses in Food Industries (ICBF 2008). Hyderabad, Indie: Osmania University, Hyderabad, 2008, p. 17-17.
  11. ŠÁLEK, Petr, Štěpánka TRACHTOVÁ, Alena ŠPANOVÁ and Bohuslav RITTICH. Optimalizace reversibilní adsorpce vysokomolekulární DNA na magnetické nosiče (Optimization of reversible adsorption of high-molecular DNA on magnetic microspheres). In XII. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, Brno - Přírodovědecká fakulta, 2008, p. 101. ISBN 978-80-210-4526-2.

  2007

  1. ŠPANOVÁ, Alena, Bohuslav RITTICH, Jana KŘÍŽOVÁ, Eva NĚMCOVÁ and Lucie KORDAČOVÁ. A simple procedure for isolation of PCR-ready bacterial DNA. In Ninth International Symposium on Advances in Extraction Technologies. Aalesund, Norway: University of Oslo, 2007, p. 209-209.
  2. HORÁK, Daniel, Bohuslav RITTICH and Alena ŠPANOVÁ. Carboxyl-functionalized magnetic microparticle carrier for isolation and identification of DNA in dairy products. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Science, 2007, vol. 311, No 1, p. 249-254. ISSN 0304-8853.
  3. VETTERL, Vladimír. Člen oborové rady 1 Matematika, fyzika a informatika (Member of council board 1 Mathematic, physics and informatics). Grantová agentura AV ČR, 2007.
  4. KREJČÍ, Lumír. Molecular understanding of DSB repair-Mediator proteins. Heidelberg: EMBO/HHMI, 2007.
  5. PŘECECHTĚLOVÁ, Jana, Petr PADRTA, Markéta MUNZAROVÁ and Vladimír SKLENÁŘ. P-31 Chemical Shift Tensors in RNA and DNA Backbone. A DFT Study of Conformational Dependence and Its Implications for NMR Studies. In 43rd Symposium on Theoretical Chemistry: Large, Non-Biological Systems. 2007.
  6. RITTICH, Bohuslav, Alena ŠPANOVÁ, Petra NĚMCOVÁ and Daniel HORÁK. Solid-phase reversed immobilization of bacterial DNA from aqueous two phase system. In Ninth International Symposium on Advances in Extraction Technologies. Aalesund, Norway: University of Oslo, 2007, p. 208-208.

  2006

  1. DVOŘÁK, Libor, Thierry BACKELJAU, Peter REISCHÜTZ, Michal HORSÁK, Karin BREUGELMANS and Kurt JORDAENS. Arion alpinus Pollonera, 1887 in the Czech Republic (Gastropoda: Arionidae). Malacologica Bohemoslovaca. 2006, vol. 5, No 1, p. 51-55. ISSN 1336-6939.
  2. VETTERL, Vladimír. Biofyzika na prahu 2.tisíciletí. (Biophysics at the threshold of 2.millennium). Čs. čas. fyz. 2006, vol. 56, No 5, p. 284-287. ISSN 0009-0700.
  3. KREJČÍ, Lumír. DNA Binding and Strand Annealing Properties of the Human BRCA2 DNA Binding Domain. Paris: Institute Curie, 2006.
  4. ADAM, Vojtěch, Jitka PETRLOVÁ, Radka MIKELOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, Bernd SURES, Josef ZEHNÁLEK and René KIZEK. Elektrochemicke studium tvorby aduktu s nukleovymi kyselinami (Electrochemical study of production adducts with nucleic acids). Časopis lékařů českých. 2006, vol. 145, No 3, p. 225-225. ISSN 0008-7335.
  5. ŠERÝ, Omar and Petr ZVOLSKÝ. Historický přehled vzniku molekulární psychiatrie (Historic overview of establishment of molecular psychiatry). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2006, vol. 102, No 5, p. 246-249. ISSN 1212-0383.
  6. ŠPANOVÁ, Alena, Bohuslav RITTICH, Daniel HORÁK and Alois RYBNIKÁŘ. Hydrophilic magnetic particles for molecular diagnostics. In 6th International Conference on the Scietific and Clinical applicationsof magnetic Carriers. Krems: University of Applied Sciences Krems, Austria, 2006, p. 196-196.
  7. ŠPONER, Jiří and Filip LANKAŠ. Challenges and advances in computational chemistry and physics. Computational studies of RNA and DNA. Netherlands: Springer, 2006, 635 pp. Volume 2. ISBN 1-4020-4794-0.
  8. ŠPAČKOVÁ, Naděžda, Thomas E CHEATHAM and Jiří ŠPONER. Molecular dynamics simulations of nucleic acids: MD simulations of G-DNA and functional RNAs. In Challenges and advances in computational chemistry and physics. Computational studies of RNA and DNA. Netherlands: Springer, 2006, p. 301-326. Volume 2. ISBN 1-4020-4794-0.
  9. MATEJKOVÁ, Michaela, Petr NOVÁK, Radovan FIALA, Petr PADRTA and Vladimír SKLENÁŘ. NMR Distance Restraints At Low Temperatures: Application To DNA Hairpin. In International school on High field NMR spectroscopy for solids and liquids. Les Houches, France: Physics Centre, Les Houches, 2006, p. 45-45.
  10. NĚMCOVÁ, Petra, Alena ŠPANOVÁ, Bohuslav RITTICH and Daniel HORÁK. Optimalizace izolace bakteriální DNA amplifikovatelné v PCR (Optimization of the method of PCR-ready DNA izolation). In X. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2006, p. 105-105. ISBN 80-210-3942-6.
  11. ADAM, Vojtěch, Jitka PETRLOVÁ, David POTĚŠIL, H. BINKOVÁ, Z. HORÁKOVÁ, Josef ZEHNÁLEK, Libuše TRNKOVÁ, Bernd SURES, Přemysl LUBAL and René KIZEK. Platinova cytostatika a detekce jejich mozne interakce s DNA (Platinum medicaments and detection their possible interaction with DNA). In XXX. Brnenske onkologicke dny. první. Brno: Masarykuv onkologicky ustav, 2006, p. 81-84, 400 pp. ISBN 80-86793-06-0.
  12. HUŠKA, Dalibor, Jitka PETRLOVÁ, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Ladislav HAVEL and René KIZEK. Použití magnetických mikročástic pro transkriptomovou analýzu (Using of magnetic micro-beads for analysis of transcriptome). In Vyziva zvirat 2006 - PROTEINY. první. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, 2006, p. 206-209, 400 pp. ISBN 80-7157-954-8.
  13. PETKOV, Venelin Hristov and Lumír KREJČÍ. Role of BRCA2 in homologous recombination with special aspects on Dss1 protein. 2006.
  14. RAMOS-LIMA, Francisco J., Oldřich VRÁNA, Adoración G. QUIROGA, Carmen NAVARRO-RANNINGER, Anna HALÁMIKOVÁ, Hana RYBNÍČKOVÁ, Lenka HEJMALOVÁ and Viktor BRABEC. Structural Characterization, DNA Interactions, and Cytotoxicity of New Transplatin Analogues Containing One Aliphatic and One Planar Heterocyclic Amine Ligand. Journal of Medicinal Chemistry. USA: American Chemical Society, 2006, vol. 49, No 8, p. 2640-2651. ISSN 0022-2623.
  15. ŠPONER, Jiří. Structure and dynamics of RNA and DNA. Advanced computational studies. In Materials Structure in chemistry, biology, physics and technology. Praha: Krystalografická společnost, 2006, p. 14. ISBN 1211-5894.
  16. ŠPANOVÁ, Alena, Bohuslav RITTICH, Daniel HORÁK, Alois RYBNIKÁŘ, Igor ŠTYRIAK, V. JŮZOVÁ, L. ROHÁNKOVÁ, B. RUTTKAY-NEDECKÝ and P. KUČERA. Use of magnetic hydrophilic particles for DNA isolation from dairy products and unusual samples. In Ninth International symposium on hyphenated techniques in Chromatography and Hyphenated Chromatographic analyzers, HTC-9. York, Velká Británie: Royal Society of Chemistry, 2006, p. P196, 1 pp.
  17. PETRLOVÁ, Jitka, Veronika BEŇOVÁ, Radka MIKELOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, Vojtěch ADAM, J. HAVEL and René KIZEK. Vyuziti avidin-biotinove technologie pro studium hybridizace nukleovych kyselin (Using avidine-biothine technology for study hybridizations nucleic acids). Časopis lékařů českých. 2006, vol. 145, No 3, p. 234-235. ISSN 0008-7335.
  18. MIKELOVÁ, Radka, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Vyuziti eliminacni voltametrie pro analyzu nukleovych kyselin (Application of elimination voltammetry to determination nucleic acids). Časopis lékařů českých. 2006, vol. 145, No 3, p. 233-233. ISSN 0008-7335.

  2005

  1. RITTICH, Bohuslav, Alena ŠPANOVÁ and Kateřina PETROVÁ. Bacterial DNA isolation using new designed magnetic particles. In BioMicroWorld-2005. Badajoz: Formatex Research Center, 2005, p. 1080-1080.
  2. RITTICH, Bohuslav, Alena ŠPANOVÁ and Daniel HORÁK. Bacterial DNA isolation using new magnetic polymer microspheres containing carboxyl groups. In 8th Symposium on Lactic Acid Bacteria. Egmond aan Zee, the Netherlands: FEMS, The Netherlands Society for Microbiology, 2005, p. 49-49.
  3. MARINI PALOMEQUE, María Victoria, Petros CHRISTOFIS, Olga NOVÁKOVÁ, Jana KAŠPÁRKOVÁ, Nicholas FARRELL and Viktor BRABEC. Conformation, protein recognition and repair of DNA interstrand and intrastrand cross-links of antitumor trans-[PtCl2(NH3)(thiazole)]. Nucleic Acids Research. UK: Oxford University Press, 2005, vol. 33, No 18, p. 5819–5828. ISSN 0305-1048.
  4. ŠPANOVÁ, Alena, Bohuslav RITTICH, Milan BENEŠ and Daniel HORÁK. Ferrite supports for isolation of DNA from complex samples and polymerase chain reaction amplification. Journal of Chromatography A. Amsterdam: Elsevier, 2005, vol. 1080, No 1, p. 93-98. ISSN 0021-9673.
  5. TĚŠÍNSKÁ, Iva, Bohuslav RITTICH, Alena ŠPANOVÁ and Milan BARTOŠ. Isolation of PCR-ready DNA from Mycobacterial cells using magnetic particles. In 11th International Symposium on Separation Sciences ISSS 2005. Pardubice, Česká republika: Univerzita Pardubice, 2005, p. 299-299. ISBN 80-7194-771-7.
  6. HORÁK, Daniel, Bohuslav RITTICH, Alena ŠPANOVÁ and Milan BENEŠ. Magnetic microparticulate carriers with immobilized selective ligands in DNA diagnostics. Polymer. Amsterdam: Elsevier, 2005, vol. 46, No 4, p. 1245-1255. ISSN 0032-3861.
  7. MATEJKOVÁ, Michaela, Petr NOVÁK, Radovan FIALA, Petr PADRTA and Vladimír SKLENÁŘ. NMR Distance Restraints At Low temperatures : An Application To DNA Hairpin. Materials Structure. Praha: The Czech and Slovak Cryst. Assoc., 2005, vol. 12, No 1, p. 33-33. ISSN 1211-5894.
  8. NAJAJREH, Yousef, Jana KAŠPÁRKOVÁ, María Victoria MARINI PALOMEQUE, Dan GIBSON and Viktor BRABEC. Structural characterization and DNA interactions of new cytotoxic transplatin analogues containing one planar and one nonplanar heterocyclic amine ligand. Journal of Biological Inorganic Chemistry. Germany: Springer Berlin / Heidelberg, 2005, vol. 10, No 7, p. 722-731. ISSN 0949-8257.
  9. NETUŠIL, Jakub, Alena ŽÁKOVSKÁ, Miloš DENDIS and Milan STANKO. The presence of spirochetes in arthropods parasiting small rodents focused on the pathogenic Borrelia burgdorfei sensu lato. In 5th International Conference on Ticks and Tick-Borne Pathogens. 2005.
  10. BRABEC, Viktor and Ctirad HOFR. Thermal stability and energetics of 15-mer DNA duplex interstrand crosslinked by trans-diamminedichloroplatinum(II). BIOPOLYMERS. 111 RIVER ST, HOBOKEN, NJ 07030 USA: JOHN WILEY & SONS INC, 2005, vol. 77, No 4, p. 222-229, 9 pp. ISSN 0006-3525.
  11. HAVELKOVÁ, Marie, Kateřina LEFNEROVÁ, Petr KACHLÍK and Pavel MENŠÍK. Vybraná praktická cvičení z cytogenetiky ve výuce budoucích učitelů. (Practicals from cytogenetics in teachers training.). In Výchova ke zdraví I. 1st ed. ČR Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005, p. 81 - 90, 9 pp. ISBN 80-210-3918-3.

  2004

  1. PRODĚLALOVÁ, Jana, Bohuslav RITTICH, Alena ŠPANOVÁ and Milan BENEŠ. Application of ferrite composites and silica magnetic particles to the isolation of genomic DNA. In Book of Abstracts. Bruges: Royal Flemish Chemical Society, 2004, p. F29, 1 pp.
  2. VACEK, Jan, Zdeněk ANDRYSÍK, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Determination of azidothymidine - an antiproliferative and virostatic drug by square wave voltammetry. Electroanalysis. Germany, Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2004, vol. 2004, No 16, p. 224-230. ISSN 1040-0397.
  3. PROKOP, Radim, Jana KAŠPÁRKOVÁ, Olga NOVAKOVA, María Victoria MARINI PALOMEQUE, Ana M. PIZARRO, Carmen NAVARRO-RANNINGER and Viktor BRABEC. DNA interactions of new antitumor platinum complexes with trans geometry activated by a 2-metylbutylamine or sec-butylamine ligand. Biochemical Pharmacology. Oxford, UK: Elsevier, 2004, vol. 67, No 6, p. 1097-109, 13 pp. ISSN 0006-2952.
  4. PRODĚLALOVÁ, Jana, Bohuslav RITTICH, Alena ŠPANOVÁ, Kateřina PETROVÁ and Milan BENEŠ. Isolation of genomic DNA using magnetic cobalt ferrite and silica particles. Journal of Chromatography A. Amsterdam: Elsevier, 2004, vol. 1056, 1-2, p. 43-48. ISSN 0021-9673.
  5. MATEJKOVÁ, Michaela, Petr PADRTA, Radovan FIALA and Vladimír SKLENÁŘ. NMR Distance Restraints At Low Temperatures : An Application to DNA Hairpin. In 19th NMR Valtice : Central European NMR Discussion Groups. Brno: Masarykova univerzita, 2004, p. 29-29. ISBN 80-210-3352-5.
  6. VAŠKŮ, Vladimír and Věra SEMRÁDOVÁ. Perspectives of the DNA analysis in psoriasis in diagnostics and therapy. In 10th Prague dermatology symposium. International Society of Dermatology, Regional Meeting. Praha: Kongresový sekretariát, Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN Bulovka, Praha, 2004, p. 11-11.
  7. SKLÁDAL, Petr, Carla SANTOS RICARDI, Hideko YAMANAKA and Paolo COSTA. Piezoelectric biosensors for real-time monitoring of hybridization and detection of the hepatitis C virus. Journal of Virological Methods. Amsterdam: Elsevier, 2004, vol. 117, No 2, p. 145-151. ISSN 0166-0934.
  8. MATEJKOVÁ, Michaela. Štúdium nukleových kyselín v podchladenej vode pomocou NMR metód. (NMR Study of Nucleic Acids In Supercooled Water). In Sborník abstraktů, Studentská vědecká konference v oboru chemie a biochemie. Brno: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Chemická sekce, 2004, p. 38-38.
  9. DUDOVÁ, Magdaléna, Alena ŠPANOVÁ and Bohuslav RITTICH. Testování nosičů aktivovaných ionty lanthanoidů při štěpení plazmidové DNA (Testing of carriers activated with lanthanide ions in cleavage of plasmid DNA). In VIII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, p. 44. ISBN 80-210-3321-5.

  2003

  1. KAŠPÁRKOVÁ, Jana, Olga NOVAKOVÁ, María Victoria MARINI PALOMEQUE, Yousef NAJAJREH, Dan GIBSON, Jose-Manuel PEREZ and Viktor BRABEC. Activation of trans geometry in bifunctional mononuclear platinum complexes by a piperidine ligand. Mechanistic studies on antitumor action. Journal of Biological Chemistry. Bethesda, USA: Amer. Soc. Biochem. Mol. Biol., 2003, vol. 278, No 48, p. 47516-47525. ISSN 0021-9258.
  2. PANTŮČEK, Roman, Jiří DOŠKAŘ and Vladislava RŮŽIČKOVÁ. Bakteriofágy a lyzogenie u Staphylococcus aureus (The bacteriophages and lysogeny of Staphylococcus aureus). Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. Praha: Státní zdravotní ústav, 2003, vol. 12, No 1, p. 37. ISSN 1211-7358.
  3. PRECECHTELOVA, Jana, Markéta MUNZAROVÁ and Vladimír SKLENÁŘ. DFT Investigation of Structure-Chemical Shift Relationships for 13C and 15N in DNA. In Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. Praha: R. Kuzel, 2003, p. 58-58.
  4. KAŠPÁRKOVÁ, Jana, María Victoria MARINI PALOMEQUE, Yousef NAJAJREH, Dan GIBSON and Viktor BRABEC. DNA Binding Mode of the Cis and Trans Geometries of New Antitumor Nonclassical Platinum Complexes Containing Piperidine, Piperazine, or 4-Picoline Ligand in Cell-Free Media. Relations to Their Activity in Cancer Cell Lines. Biochemistry. Washington, USA: American Chemical Society, 2003, vol. 42, No 20, p. 6321 -6332. ISSN 0006-2960.
  5. RITTICH, Bohuslav, Alena ŠPANOVÁ, Magdalena SKALNÍKOVÁ and Milan BENEŠ. Chromatographic behaviour and purification of linear lambda phage and plasmid DNA molecules on 2-hydroxyethyl methacrylate-ethylene dimethacrylate-based supports. Journal of Chromatography A. Amsterdam: Elsevier, 2003, vol. 1009, 1-2, p. 207-214. ISSN 0021-9673.
  6. KAŠPÁREK, Petr, Roman PANTŮČEK, Martin J. LOESSNER, Markus ZIMMER and Jiří DOŠKAŘ. Identifikace genu pro endolyzin polyvalentního stafylokokového bakteriofága 812 (Identification of gene coding for endolysin of polyvalent staphylococcal phage 812). In VII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2003, p. 43. ISBN 80-210-3053-4.
  7. RŮŽIČKOVÁ, Vladislava, Roman PANTŮČEK, Petr PETRÁŠ, Jiří DOŠKAŘ, Ivo SEDLÁČEK and Stanislav ROSYPAL. Molecular typing of exfoliative toxin-producing Staphylococcus aureus strains involved in epidermolytic infections. International Journal of Medical Microbiology. München, Germany: Urban & Fischer Verlag, 2003, vol. 292, 7-8, p. 541-545. ISSN 1438-4221.
  8. LEXA, Matej and Giorgio VALLE. PRIMEX: rapid identification of oligonucleotide matches in whole genomes. Bioinformatics. Oxford: Oxford University Press, 2003, vol. 19, No 18, p. 2486-2488. ISSN 1367-4803.
  9. PILOUSOVÁ, Lenka, Roman PANTŮČEK and Jiří DOŠKAŘ. Příprava univerzální sondy pro detekci profágů v kmenech Staphylococcus aureus (Preparation of an universal probe for prophage detection in Staphylococcus aureus strains). In VII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2003, p. 65-66. ISBN 80-210-3053-4.
  10. NETUŠIL, Jakub and Alena ŽÁKOVSKÁ. Přítomnost spirochety Borrelia burgdorferi sensu lato u roztočů parazitujících u drobných hlodavců (Presence of spirochaete Borrelia burgdorferi sensu lato in mites parasiting on small rodents). In XII. Tomáškovy dny. Brno: Mikrobiologický ústav Lékařské fakulty MU, 2003, p. 3-32.
  11. SLANINOVÁ, Iva. XVIIth Biological Days: Memory in living systems. první. Brno: Masaryk University Brno, 2003, 78 pp. ISBN 80-210-3264-2.
  12. PRECECHTELOVA, Jana, Markéta MUNZAROVÁ and Vladimír SKLENÁŘ. 13C and 15N Chemical Shifts in Deoxyribonucleosides as Studied by DFT. In 18th NMR Valtice. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2003, p. 11-11. ISBN 80-210-3092-5.

  2002

  1. MARINI, Victoria, Jana KAŠPÁRKOVÁ, Olga NOVAKOVA, Luigi MONSU SCOLARO, Raffaello ROMEO and Viktor BRABEC. Biophysical analysis of natural, double-helical DNA modified by a dinuclear platinum(II) organometallic compound in a cell-free medium. Journal of Biological Inorganic Chemistry. 2002, vol. 7, No 7, p. 725-734. ISSN 0949-8257.
  2. HÁJEK, Václav, Roman PANTŮČEK, Milan KOLÁŘ, Jiří DOŠKAŘ and Stanislav ROSYPAL. Comparison of MRSA-screen latex agglutination, conventional phenotypic methods and mecA gene detection for identification of oxacilin resistance in staphylococci. Biologia, Section: Cellular and Molecular Biology. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2002, vol. 57, No 6, p. 729-738. ISSN 1335-6399.
  3. ORÁČOVÁ, Eva, Veronika KVARDOVÁ, Roman PANTŮČEK and Jiří DOŠKAŘ. Detekce profágů v kmenech Staphylococcus aureus pomocí multiplex PCR (Detection of prophages in Staphylococcus aureus strains using multiplex PCR). Informační listy Genetické společnosti Gregora Mendela. Brno: Genetická společnost Gregora Mendela, 2002, vol. 24, No 1, p. 37. ISSN 1210-6267.
  4. TRANTÍREK, Lukáš, Richard ŠTEFL, James MASSE, Juli FEIGON and Vladimír SKLENÁŘ. Determination of the glycosidic torsion angels in uniformly C-13 labeled nucleic acids from vicinal coupling constants 3J(C2/4-H1') and 3J(C6/8-H1'). Journal of Biomolecular NMR. Dordrecht: Kluwer/Escom, 2002, vol. 23, No 1, p. 1-12. ISSN 0925-2738.
  5. BRABEC, Viktor. DNA modifications by antitumor platinum and ruthenium compounds: their recognition and repair. In Progress in Nucleic Acid Research and Molecular Biology. San Diego: Academic Press, Inc., 2002, p. 1-68. 71.
  6. ZHI, Z., Viktor DRAŽAN, V.M. MIRSKY and O.S WOLFBEIS. Electrocatalytic activity of DNA. Electrochemistry in Microscopic and Molecular Dimensions. In 53-rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry.Symposium 3: Bioelectrochemistry. Book of Abstracts. Dusseldorf, Germany: ISE, 2002, p. 105.
  7. TRNKOVÁ, Libuše. Electrochemical behavior of DNA at a silver electrode studied by cyclic and elimination voltammetry. Talanta. The Netherlands: Elsevier Science, 2002, vol. 56, No 56, p. 887-894. ISSN 0039-9140.
  8. CÍDLOVÁ, Hana, Lenka FIKROVÁ and Nicholas FARRELL. "Electrostatic Compounds" of Pt(II). In Biophysics of the Genome and Its Interactions. Hlohovec: Czech Committee for Biophysics, 2002, p. 16. ISBN 80-7041-868-0.
  9. VETTERL, Vladimír. Elektrochemické vlastnosti elektrodově aktívních látek (XYZ). In XXV.Dni lekárskej biofyziky, Sborník abstakt. Vrútky-Piatrová: XYZ, 2002, p. 54.
  10. KAŠPÁREK, Petr, Jiří DOŠKAŘ and Roman PANTŮČEK. Genome analysis of polyvalent staphylococcal bacteriophage 812. Scripta medica (Brno). Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2002, vol. 75, No 1, p. 39. ISSN 1211-3595.
  11. KAŠPÁREK, Petr, Roman PANTŮČEK and Jiří DOŠKAŘ. Genome analysis of staphylococcal bacteriophage 812. In VI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2002, p. 66. ISBN 80-210-2777-0.
  12. PETRÁŠ, Petr, Roman PANTŮČEK and Jiří DOŠKAŘ. Genomic and phenotypic variability of multiresistant strains Staphylococcus hominis subsp. novobiosepticus. In 10th International Symposium on Staphylococci and Staphylococcal Infections. Tsukuba, Japan: Juntendo University, 2002, p. 65.
  13. ŠVEC, Pavel, Luc DEVRIESE, Ivo SEDLÁČEK, Margo BAELE, Marc VANCANNEYT, Freddy HAESEBROUCK, Jean SWINGS and Jiří DOŠKAŘ. Characterization of yellow-pigmented and motile enterococci isolated from intestines of the garden snail Helix aspersa (Characterization of yellow-pigmented and motile enterococci isolated from intestines of the garden snail Helix aspersa). Journal of Applied Microbiology. Oxford, UK: Blackwell Science Ltd, 2002, vol. 92, No 5, p. 951-957. ISSN 1365-2672.
  14. JANOUŠKOVCOVÁ, Eva, Alena ŽÁKOVSKÁ and Miloš DENDIS. Identification of Ag structures of Borrelia burgdorferi and protein changes of individual passages using SDS-gradient PAGGE. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta MU v Brně, 2002, vol. 75, No 1, p. 37.
  15. HASOŇ, Stanislav, Jakub DVOŘÁK, František JELEN and Vladimír VETTERL. Interaction of DNA with echinomycin at the mercury electrode surface as detected by impedance and chronopotentiometric measurements. Talanta. Elsevier Science, 2002, vol. 56, No 5, p. 905-913. ISSN 0039-9140.
  16. PANTŮČEK, Roman, Eva ORÁČOVÁ, Veronika KVARDOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Petr PETRÁŠ and Jiří DOŠKAŘ. Multiplex PCR for detection of Staphylococcus aureus prophages. In 10th International Symposium on Staphylococci and Staphylococcal Infections. Tsukuba, Japan: Juntendo University, 2002, p. 66.
  17. FIALA, Radovan and Vladimír SKLENÁŘ. NMR of Nucleic Acids. In ZERBE, Oliver. BioNMR in Drug Research. 1st ed. Weinheim: Wiley-VCH, 2002, p. 121-145. Methods and Principles in Medicinal Chemistry. ISBN 3-527-30465-7.
  18. CÍDLOVÁ, Hana, Lenka FIKROVÁ and Nicholas FARRELL. Nová třída protinádorově účinných koordinačních sloučenin Pt(II)? (A new class of antitumour coordination compounds of Pt(II)?). In Profil učitele chemie II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002, p. 282 - 289. ISBN 80-7041-868-0.
  19. SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA, Jan ROTTENBERG, Jiří HLOŽEK, Ladislav DUŠEK and Karel VESELÝ. Prognostické faktory karcinomu faryngu a supraglottis (Prognostic factors in the pharyngeal and supraglottis carcinoma). Choroby hlavy a krku ( Head and Neck Diseases). Slovenská republika: Slovenská spoločnost pre otolaryngológiu, 2002, vol. 5, No 1, p. 23-29. ISSN 1210-0447.
  20. STROUHAL, Eugen, Ladislava HORÁČKOVÁ, Jakub LIKOVSKÝ, Lenka VARGOVÁ and Jan DANEŠ. Traces of leprosy from the Czech Kingdom. In The Past and Present of Leprosy. Bradford (UK): University of Bradford, 2002, p. 223-232. ISBN 1-84171-434-8.
  21. HAVLIŠ, Jan and Martin TRBUŠEK. 5-methyl-cytosine as a marker for monitoring of DNA methylation. Journal of Chromatography B. Amsterdam: Elsevier, 2002, vol. 781, 1-2, p. 373-391. ISSN 1570-0232.

  2001

  1. DOŠKAŘOVÁ, Sylva, Ivo SEDLÁČEK and Roman PANTŮČEK. Biochemical and molecular taxonomy of gram-positive cocci isolated from skin of llamas. 2001.
  2. MALINA, Jaroslav, Olga NOVÁKOVÁ, Bernhard K. KEPPLER, Enzo ALESSIO and Viktor BRABEC. Biophysical analysis of natural, double-helical DNA modified by anticancer heterocyclic complexes of ruthenium(III) in cell-free media. Journal of Biological Inorganic Chemistry. germany: Springer-Verlag, 2001, vol. 6, No 1, p. 435-445. ISSN 0949-368.
  3. ZEHNULOVÁ, Jana, Jana KAŠPÁRKOVÁ, Nicholas FARRELL and Viktor BRABEC. Conformation, recognition by high mobility group domain proteins, and nucleotide excision repair of DNA intrastrand cross-links of novel antitumor trinuclear platinum complex BBR3464. Journal of Biological Chemistry. Bethesda, USA: Amer. Soc. Biochem. Mol., 2001, vol. 276, No 25, p. 22191-22199. ISSN 0021-9258.
  4. KAŠPÁRKOVÁ, Jana, Šárka POSPÍŠILOVÁ and Viktor BRABEC. Different recognition of DNA modified by antitumor cisplatin and its clinically ineffective trans isomer by tumor suppressor protein p53. Journal of Biological Chemistry. Bethesda, USA: Amer. Soc. Biochem. Mol., 2001, vol. 276, No 19, p. 16064-16069. ISSN 0021-9258.
  5. KAŠPÁRKOVÁ, Jana, Šárka POSPÍŠILOVÁ and Viktor BRABEC. Differential recognition of DNA modified by antitumor cisplatin and its clinically ineffective trans isomer by tumor suppressor protein p53. In Journal of Biological Chemistry. 2001, p. 16064-16069.
  6. MISSURA, Miriam, Tonko BUTERIN, Robert HINDGES, Ulrich HUBSCHER, Jana KASPARKOVA, Viktor BRABEC and Hanspeter NAEGELI. Double-check probing of DNA bending and unwinding by XPA-RPA: an architectiral function in DNA repair. EMBO Journal. Oxford, UK: Oxford University Press, 2001, vol. 20, No 13, p. 3554-3564. ISSN 1460-2075.
  7. TRNKOVÁ, Libuše, René KIZEK and Oldřich DRAČKA. Elimination voltammetry of nucleic acids on silver electrodes. In XVIth International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics. Bratislava, Slovensko: Comenius University, Bratislava, Slovensko, 2001, p. 101. BEB.
  8. VRÁNA, Oldřich, Kamila NEPLECHOVÁ and Viktor BRABEC. Study of the Interactions of Anticancer Metal-Based Drugs with DNA. In 9th ECSBM, Book of Abstracts. Praha: UK Praha, 2001, p. 202.
  9. HOFR, Ctirad, Nicholas FARRELL and Viktor BRABEC. Thermodynamic properties of duplex DNA containing a site-specific d(GpG) intrastrand crosslink formed by an antitumor dinuclear platinum complex. Nucleic Acids Research. Oxford, UK: Oxford Press, 2001, vol. 29, No 10, p. 2034-2040. ISSN 0305-1048.

  2000

  1. TRANTÍREK, Lukáš, Milan URBÁŠEK, Richard ŠTEFL, Juli FEIGON and Vladimír SKLENÁŘ. A Method for Direct Determination of Helical Parameters in Nucleic Acids Using Residual Dipolar Couplings. Journal of the American Chemical Society. Washington, D.C.: American Chemical Society, 2000, vol. 122, No 42, p. 10454-10455. ISSN 0002-7863.
  2. JELEN, František, Vladimír VETTERL, Petr BĚLUŠA and Stanislav HASOŇ. Adsorptive Stripping Analysis of DNA with Admittance Detection. Electroanalysis. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH, 2000, vol. 12, No 12, p. 987-992. ISSN 1040-0397.
  3. TRANTÍREK, Lukáš, Richard ŠTEFL, Michalea VORLÍČKOVÁ, Jaroslav KOČA, Vladimír SKLENÁŘ and Jaroslav KYPR. An A-type Double Helix of DNA Having B-type Puckering of the Deoxyribose Rings. Journal of Molecular Biology. USA: Academic Press, 2000, vol. 297, No 4, p. 907-922. ISSN 0022-2836.
  4. TRNKOVÁ, Libuše, René KIZEK and Oldřich DRAČKA. Application of Elimination Methods in Electrochemical Study of DNA. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. GB: A Bimonthly Publication of Adenine Press, 2000, vol. 17, No 6, p. 1169. ISSN 0739-1102.
  5. TRNKOVÁ, Libuše, René KIZEK and Oldřich DRAČKA. Application of elimination voltammetry to adsorptive stripping of DNA. Electroanalysis. Weinheim, Germany: WILEY-VCH Verlag GmbH, 2000, vol. 2000, No 12, p. 905-911. ISSN 1040-0397.
  6. TRNKOVÁ, Libuše, René KIZEK and Oldřich DRAČKA. Application of Elimination Voltammetry to Adsorptive Stripping of DNA. Electroanalysis. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH, 2000, vol. 2000, No 12, p. 905-911. ISSN 1040-0397.
  7. FALTÝSKOVÁ, Eva, Monika NÁLEZKOVÁ, René KIZEK and Libuše TRNKOVÁ. Elektrochemická studie DNA na pevných elektrodách (Electrochemical study of DNA on solid electrodes). In Biochemie a molekulární biologie na prahu nového tisíciletí. první. Brno: MU, Brno, 2000, p. 48-49. ISBN 80-210-2266-3.
  8. KIZEK, René, Libuše TRNKOVÁ and Emil PALEČEK. Modified electrodes in molecular biology and medicine. In Biochemie a molekulární biologie na prahu nového tisíciletí. první. Brno: MU, Brno, 2000, p. 42-43. ISBN 80-210-2266-3.
  9. VARGOVÁ, Lenka and Ladislava HORÁČKOVÁ. Příspěvek k problematice diagnostiky tuberkulózy na kosterních pozůstatcích (On Diagnosing Tuberculosis from Skeletal Remains). In Zborník referátov a posterov z antropologických dní s medzinárodnou účasťou 25.-26.10.1999. Bratislava: Slovenská antropologická spoločnosť pri SAV, 2000, p. 201-205. ISBN 80-227-1368-6.
  10. NEPLECHOVÁ, Kamila, Jana KAŠPÁRKOVÁ, Nicholas FARRELL and Viktor BRABEC. Steric control of DNA interstrand cross-link sites of antitumor trans-platinum complexes. In 34th ICCC, Abstracts, Oral Presentations. Edinburgh, GB: Royal Chemical Society, 2000, p. 1173.
  11. BRABEC, Viktor, Kamila NEPLECHOVÁ, Jana KAŠPÁRKOVÁ and Nicholas FARRELL. Steric control of DNA interstrand cross-link sites of trans platinum complexes: specificity can be dictated by planar nonlelaving groups. Journal of Biological Inorganic Chemistry. Heidelberg: Springer Verlag, 2000, vol. 2000, 5/3, p. 364-368. ISSN 0949-8257.

  1999

  1. KYPR, Jaroslav, Jiří ŠTĚPÁN, Jana CHLÁDKOVÁ and Michaela VORLÍČKOVÁ. Circular dichroism spectroscopy analysis of conformational transitions of a 54 base pair DNA duplex composed of alternating CGCGCG and TATATA blocks. Biospectroscopy. USA: New York, NY : John Wiley & Sons, Inc., 1999, vol. 5, No 4, p. 253-262. ISSN 1075-4261.
  2. NEPLECHOVÁ, Kamila, Jana KAŠPÁRKOVÁ, Oldřich VRÁNA, Olga NOVÁKOVÁ, Abraha HABTEMARIAM, Beth WATCHMAN, Peter J. SADLER and Viktor BRABEC. DNA Interactions of New Antitumor Aminophosphine Platinum (II) Complexes. Molecular Pharmacology. USA: ASPET, 1999, vol. 1999, No 56, p. 20-30. ISSN 1521-01.
  3. TOMSCHIK, Miroslav, F. JELEN, Luděk HAVRAN, Libuše TRNKOVÁ, P.E. NIELSEN and Emil PALEČEK. Reduction and Oxidation of Peptide Nucleic Acid and DNA at Mercury and Carbon Electrodes. J.Electroanal.Chem. The Netherlands: Elsevier, 1999, vol. 1999, No 476, p. 71-80. ISSN 0022-0728.
  4. JELEN, František, Miroslav TOMSCHIK, Luděk HAVRAN, Libuše TRNKOVÁ and Emil PALEČEK. Reduction and Oxidation of Peptide Nucleic Acid and DNA at Mercury and Carbon Electrodes. In Modern Electroanalytical Methods. I. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999, p. 16. Modern Electroanalytical Methods. ISBN 80-7194-212-X.

  1998

  1. ŽÁKOVSKÁ, Alena, Olga NOVÁKOVÁ, Zdeňka BALCAROVÁ, Ulrich BIERBACH, Nicholas FARRELL and Viktor BRABEC. DNA interactions of antitumor trans - [PtCl2(NH3)(quinoline)]. European Journal of Biochemistry. Oxford: Blackwell Science, 1998, vol. 254, No 1, p. 547-557. ISSN 0014-2956.
  2. FAJKUS, Jiří, Janice NICLAS and Ronald HANCKOCK. DNA loop domains in a 1.4-Mb region around the human hprt gene mapped by cleavage mediated by nuclear matrix-associated topoisomerase II. Molecular and General Genetics. 1998, vol. 260, No 5, p. 410-416. ISSN 0026-8925.

  1997

  1. ŽALUDOVÁ, Renata, Alena ŽÁKOVSKÁ, J. KAŠPÁRKOVÁ, Z. BALCAROVÁ and O. VRÁNA. DNA interaction of bifunctional dinuclear platinum (II) antitumor agents. European Journal of Biochemistry. Oxford: Blackwell Science, 1997, vol. 647, No 1, p. 1-10. ISSN 0014-2956.

  1996

  1. BRABEC, Viktor, Vladimír VETTERL and Oldřich VRÁNA. Electroanalysis of biomacromolecules. In Bioelectrochemistry: Principles and Practice. Basel, Switzerland: Birkhäuser Verlag, 1996, p. 287-359. Bioelectrochemistry:Principles and Practice, Vol.3. ISBN 3-7643-5084-9.

  1993

  1. PEŇÁZOVÁ, Hana, Šárka POSPÍŠILOVÁ, János SÁGI, Michaela VORLÍČKOVÁ and Jaroslav KYPR. Crosslinking of Natural and Synthetic DNA Strands upon UV Light Irradiation. In Analysis of Structure of Biomacromolecules and their Interactions with Enviromental Cytotoxic Agents. Brno, 1993, p. P20, 1 pp.

  1992

  1. PEŠÁKOVÁ, M, S BEZNOSKA, Oldřich ČECH, M ADAM and Martin KRBEC. Vliv některých implantačních materiálů na proliferaci buněk (Report on the influence of some materials on the proliferation of cells). Acta Chir. orthop. Traum. čech. Praha: Galén, 1992, vol. 59, No 1, p. 53-57. ISSN 0001-5415.
Display details
Displayed: 21/5/2024 05:54