RADVAN, Michal. Daň z nemovitostí. Daň silniční (část V., část IX.) (Real Estate Tax. Road Tax (part V., part IX)). Online. In Daně 2006. 1st ed. Praha: ASPI Publishing, 2006. p. 791-813; 915-932, 41 pp. Meritum - výkladová řada. ISBN 80-7357-166-8. [citováno 2024-04-24]
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Daň z nemovitostí. Daň silniční (část V., část IX.)
Name (in English) Real Estate Tax. Road Tax (part V., part IX)
Authors RADVAN, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
Edition 1. vyd. Praha, Daně 2006, p. 791-813; 915-932, 41 pp. Meritum - výkladová řada, 2006.
Publisher ASPI Publishing
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 80-7357-166-8
Keywords in English Real Estate Tax; Road Tax; Tax Administration
Tags real estate tax, Road Tax, tax administration
Changed by Changed by: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 7/9/2011 17:46.
Abstract
Kapitoly informují o dani z nemovitostí a o dani silniční, o jejich konstrukčních prvcích a výpočtu daní. Jsou určeny zejména pro odborníky a daňové poradce.
Abstract (in English)
Chapter deals with real estate tax and road tax, with their structural items and calculation. The readers should be esp. professionals and tax advisors.
PrintDisplayed: 24/4/2024 05:18