Informační systém MU
KAPITÁN, Zdeněk and Jitka KAPITÁNOVÁ. Stručný průvodce Evropskou unií a jejím právem. Díl III. Cesta k současnému stavu evropské integrace. (The Short Guide of European Union and Her Law. Part III. The Approach to the Contemporary State of European Integration). Účetnictví. Praha: Bilance, 2006, roč. 54, č. 3, p. 72-77. ISSN 0139-5661.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stručný průvodce Evropskou unií a jejím právem. Díl III. Cesta k současnému stavu evropské integrace.
Name (in English) The Short Guide of European Union and Her Law. Part III. The Approach to the Contemporary State of European Integration
Authors KAPITÁN, Zdeněk (203 Czech Republic) and Jitka KAPITÁNOVÁ (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Účetnictví, Praha, Bilance, 2006, 0139-5661.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/06:00017557
Organization unit Faculty of Law
Keywords in English European Communities; European Union; Supranationality Principle; European Integration; European Economic Community; European Monetary Union; The Amsterdam Treaty
Tags European Communities, European Economic Community, European Integration, European monetary union, European Union, Supranationality Principle, The Amsterdam Treaty
Changed by Changed by: JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., učo 12254. Changed: 13/11/2006 02:17.
Abstract
Článek popisuje historické tendence evropské integrace, popisuje princip supranacionality jako vůdčí princip evropské integrace a poskytuje základní přehled o zásadních událostech na cestě k vytvoření a rozvoji současné Evropské unie od roku 2004.
Abstract (in English)
The paper describes the historicals currents of the european integration, describes the suprantionality-principles as the leading principle of the european integration and provides the basic survey about the leadig affairs on the way to the creation and development of contemporary European Union since 2004.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The European Context of the Development of Czech Law after 2004
Displayed: 25/4/2024 00:48