Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

  1. ŠIMÍČEK, Vojtěch a Marian KOKEŠ. Der Schutz der sozialen Grundrechte in der Rechtsordnung Tschechiens. In Iliopoulos-Strangas, Julia (Hrsg.). Soziale Grundrechte in den "neuen" Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 1. vyd. Baden-Baden: Nomos. s. 761-830. Human Rights - Menschenrechte ; Bd. 15. ISBN 978-3-8487-5556-1. 2019.

  2017

  1. ĐORĐEVIĆ, Vladimir a Vladimir VUČKOVIĆ. Loose and shallow Europeanization of the Western Balkans: Corruption in Montenegro and Serbia. Bratislava: Strategic Policy Institute - STRATPOL. 7 s. 2017.

  2016

  1. WALTER, Aaron. Western bride, Eastern mistress: Israel, and the politics of European and U.S. leaders. In Association of Israel Studies Conference. Yad Izhak Ben Zvi and the Begin Heritage Center. 2016.

  2015

  1. JÄGER, Petr. Strengthening the Rule of Law in the European Union: a Vigilant Appreciation of Recent Development. In Pítrová, Lenka. Rule of law and mechanism of its protection : Czech perspective. Pasov: rw&w Science & New Media Passau-Berlin-Prague. s. 16-21. ISBN 978-3-9816855-4-1. 2015.

  2009

  1. KŘEPELKA, Filip. Das Recht zur Forschung mit menschlichen embryonalen Stammzellen und die Debatte darüber in der Tschechischen Republik nach deren Beitritt zur Europäischen Union. In Joerden J.C., Moos T., Wewetzer Ch. (eds.), Stammzellforschung in Europa. Religiöse, ethische und rechtliche Probleme. Studien zur Ethik in Ostmitteleuropa, Band 13. Frankfurt am Main: Peter Lang. s. 159-169, 10 s. ISBN 978-3-631-59437-7. 2009.
  2. KŘEPELKA, Filip. Evropské mýty a české zdravotnictví. Zdravotnictví a právo. Praha: JUDr. Karel Havlíček - Havlíček Brain Te, roč. 2009, č. 3, s. 2-6. ISSN 1211-6432. 2009.
  3. MUSIL, Petr. Globální energetický problém a hospodářská politika - se zaměřením na obnovitelné zdroje. 1. vyd. Praha: C.H.Beck. 204 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-112-3. 2009.
  4. BELKO, Marián. Charakter medzištátneho vyjednávania na pôde Rady Európskej únie. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, roč. 44, č. 1, s. 86-107, 21 s. ISSN 0323-1844. 2009.
  5. KŘEPELKA, Filip. Language Aspects of Trade in Services and of its Liberalisation in the European Union. In Knez R. (ed.), Internal Market for Services. 1. vyd. Maribor: Univerza v Mariboru - Pravna fakulteta. s. 67-77. ISBN 961-6399-57-8. 2009.
  6. DANČÁK, Břetislav, Filip ČERNOCH, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Petr OCELÍK a Ivana VRBKOVÁ. Liquid Natural Gas: a potential for energy security of the European Union. IIPS, 2009.
  7. TUROŇOVÁ, Jana. Maintenance claims within the European Union with regard to the new maintenance regulation. In The role and place of law in a society based on knowledge. 1. mezinárodní konference. Targu-Jiu (Romania): Targu-Jiu, Romania. s. 162-163. ISBN 978-973-144-283-9. 2009.
  8. HOLČÍK, Jan. Priority evropské zdravotní politiky. Zdravotnictví v České republice. Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, roč. 12, č. 1, s. 2-6. ISSN 1213-6050. 2009.
  9. KYNCL, Libor a Michaela MOŽDIÁKOVÁ. Securities Settlement Systems in the European Union. In Semantisches Web und Soziale Netzwerke im Recht. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft. s. 73-80. ISBN 978-3-85403-259-5. 2009.
  10. FIALA, Petr. Zkoumání Evropské unie na prahu krize. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, roč. 20, č. 1, s. 3-8. ISSN 1803-6988. 2009.

  2008

  1. JIRÁSEK, Jan. Application of the Charter of Fundamental Rights of the EU in the United Kingdom and Poland according to the Lisbon Treaty. In Europeanization of the National Law, The Lisbon Treaty and Some Other Legal Issues. Sborník příspěvků z konference Cofola 2008 konané na PrF MU 13. – 14.5.2008. Brno: Masarykova univerzita. s. 1-9, 8 s. ISBN 978-80-210-4630-6. 2008.
  2. KŘEPELKA, Filip. European Law on Zoning and on Project Approvals in the Czech Republic. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, roč. 2008, č. 3, s. 214-219. ISSN 1210-9126. 2008.
  3. KŘEPELKA, Filip. European Union and Controversial Biotechnologies - Technology, Economy, Ethics, Politics and Law in United Europe. Journal of International Biotechnology Law. Berlin: DeGruyer, roč. 2008, č. 5, s. 211-220. ISSN 1612-6068. 2008.
  4. FENYK, Jaroslav a Ján SVÁK. Europeizace trestního práva. 1. vydání. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva. 229 s. ISBN 978-80-88931-88-1. 2008.
  5. NECKÁŘ, Jan a Dana ŠRAMKOVÁ. Flexibilita a Lisabonská smlouva: Posílená spolupráce v oblasti finančního práva? In Europenization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 498-505. ISBN 978-80-210-4630-6. 2008.
  6. NECKÁŘ, Jan a Dana ŠRAMKOVÁ. Flexibility and Treaty of Lisbon: Enhance Cooperation in Financial Law? In COFOLA 2008 Conference: Key Points and Ideas. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 113 - 114. ISBN 978-80-210-4629-0. 2008.
  7. OKAZAKI, Shintaro a Radoslav ŠKAPA. Global web site standardization in the new EU member states: Initial observations from Poland and the Czech Republic. European Journal of Marketing. Bingley (UK): Emerald Group Publishing Limited, roč. 42, 11/12, s. 1224 - 1245. ISSN 0309-0566. 2008.
  8. VAIL, Benjamin Jeremiah. Illegal Transnational Shipment of Waste in the EU: Culprits and Collaborators in Germany and the Czech Republic. Environmental politics. London: Frank Cass, roč. 17, č. 5, s. 828-834. ISSN 0964-4016. 2008.
  9. CÍSAŘ, Ondřej. Internationalization of Social Movements in the Czech Republic: The Case of the Anti-Temelín Campaign. Polish Sociological Review. Warszawa: Polish Sociological Association, neuveden, č. 1, s. 89-102. ISSN 1231-1413. 2008.
  10. HORYNA, Břetislav. Mít odvahu ke sjednocení. Rovnost, kulturně společenská příloha Bellevue. Brno: MKČR, roč. 123, č. 16, s. 27-29. ISSN 1802-0887. 2008.
  11. KŘEPELKA, Filip. Multilingualism of the European Union: Facts and Consequences for a New Member State. In Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita. s. 683-687. ISBN 978-80-210-4733-4. 2008.
  12. KLIMPLOVÁ, Lenka. Od industrialismu k postindustrialismu v západních zemích - od starých k novým sociálním rizikům. Sociálne a politické analýzy. Košice: KSV FVS, Univerzita Pavla Jozef Šafárika, roč. 2008/II, č. 2, s. 1-39. ISSN 1337-5555. 2008.
  13. MIKUŠ, Petr. Podpora podniků z předvstupích fondů EU. In Konkurenceschopnost podniků. Brno: Masarykova univerzita. s. 491-499. ISBN 978-80-210-4521-7. 2008.
  14. ČERNÍKOVÁ, Petra. Politické vztahy mezi EU a USA na počátku 21. století. Praha: Ústav mezinárodních vztahů. 6 s. Mezinárodní politika. ISSN 0543-7962. 2008.
  15. JIRÁSEK, Jan. Pravomoc Evropské unie v oblasti ochrany základních práv. In INTERPOLIS´08 - Zbornik prispevkov zo V. vedeckej konferencie doktorandov a mladych vedeckych pracovnikov 6. novembra 2008 v Banskej Bystrici. Bratislava: Ústav vedy a výskumu UMB, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. 350 s. ISBN 978-80-85660-07-4. 2008.
  16. PYŠEK, Petr, Vojtěch JAROŠÍK, Milan CHYTRÝ a Jan PERGL. Projekty 6. rámcového programu Evropské unie zaměřené na biologické invaze: DAISIE a ALARM. Zprávy České botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, Mater., č. 23, s. 199-211. ISSN 1212-3323. 2008.
  17. BLAHUŠIAK, Igor. RECENT ATTEMPTS OF SUPRANATIONALIZATION IN THE THIRD PILLAR OF THE EUROPEAN UNION. In Dny práva – 2008 – Days of Law, sborník z 2. ročníku mezinárodní konference. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita. 17 s. ISBN 978-80-210-4733-4. 2008.
  18. BLAHUŠIAK, Igor. THE TREATY OF LISBON: EUROPEAN PHILADELPHIA? COMPARISON FROM THE JURISTIC POINT OF VIEW. In Sborník z 1. ročníku konference COFOLA. 1.vy.d. Brno: Masarykova univerzita. 11 s. ISBN 978-80-210-4630-6. 2008.
  19. SKŘIVÁNKOVÁ, Kateřina. Vývoj ochrany spotřebitele v ES/EU. In INTERPOLIS´08 - Zborník prispevkov z V. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckych pracovníkov. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov University Mateje Bela, Ústav vedy a výskumu. s. 195-201, 6 s. ISBN 978-80-8083-724-2. 2008.

  2007

  1. SKŘIVÁNKOVÁ, Kateřina. Aktuální otázky ochrany základních práv v ES/EU. In INTERPOLIS´07 - Zbornik prispevkov zo IV. vedeckej konferencie doktorandov a mladych vedeckych pracovnikov 8.-9. novembra 2007 v Banskej Bystrici. Bratislava: Ustav vedy a vyskumu UMB, Fakulta politickych vied a medzinarodnych vztahov UMB. s. 53-59. ISBN 978-80-08-56600-1. 2007.
  2. ČERNÍKOVÁ, Petra. Analýza obchodní výměny mezi EU a USA. In Sborník MendelNet 2007. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta. s. 41-50, 9 s. ISBN 978-80-903966-6-1. 2007.
  3. KYNCL, Libor. Automated Processing of Stock Exchange Data by the Czech National Bank. In Cyberspace 2007. 2007.
  4. RADVAN, Michal. Daně z motorových vozidel z hlediska evropského. In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 1-7, 8 s. ISBN 978-80-210-4287-2. 2007.
  5. RADVAN, Michal. Daně z motorových vozidel z hlediska evropského - abstrakt. In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 45. ISBN 978-80-210-4286-5. 2007.
  6. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Daňové zvýhodnění veřejně prospěšných činností v EU. In Problematika zabezpečování veřejných služeb. Brno: Masarykova univerzita. s. 23-30. ISBN 978-80-7399-030-5. 2007.
  7. KLUSÁČEK, Petr. E-government a reforma veřejné správy v ČR. České Budějovice. 7 s. ISBN 978-80-7040-986-2. 2007.
  8. RADVAN, Michal a Jan NECKÁŘ. Ekologické daně. In Dny veřejného práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 86, 577-582, 7 s. ISBN 978-80-210-4430-2. 2007.
  9. PETŘÍK, Jaroslav. EU Official Development Aid to Palestine and the Rise of Hamas. Central European Journal of International and Security Studies. Prague, roč. 1, č. 1, s. 113-131, 18 s. ISSN 1802-548X. 2007.
  10. KŘEPELKA, Filip. European Law and Czech Administrative Judiciary: Three Years After. In The Problems of Application of EU Law in Central European Perspective. Praha: Ústav státu a práva. s. 63-72. ISBN 978-80-904024-0-9. 2007.
  11. FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ a Petr SOKOL. Eurostrany. Politické strany na evropské úrovni. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu, nakladatelství Barrister & Principal. 251 s. 1. ISBN 80-87029-05-4. 2007.
  12. SMEKAL, Hubert. Evropská unie a Rada Evropy - možnosti soužití v oblasti lidských práv. In SRB, Vladimír a Petra HIRTLOVÁ. Lidská práva a svobody v demokratické společnosti. 1. vyd. Kolín: Nezávislé centrum pro studium politiky. s. 197-214. ISBN 80-86879-06-2. 2007.
  13. POTĚŠIL, Lukáš. Evropské principy dobré správy a jejich vliv na činnost a zásady činnosti veřejné správy v České republice. In PFAMEI 2007 - Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace: Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). Brno: Masarykova Univerzita. s. 43-50, 7 s. ISBN 978-80-210-4287-2. 2007.
  14. KŘEPELKA, Filip. Evropské zdravotnictví a školství v procesu integrace a privatizace. In Veřejná služba v České republice, Německu, Rakousku a Evropské unii - Daseinvorsorge in der Tschechischen Republik, Deutschland, Oesterreich und Europaeische Union, Luboš Tichý (ed), č. 36. Praha: Univerzita Karlova - Právnická fakulta. s. 99-105. ISBN 978-80-85889-96-3. 2007.
  15. SYCHRA, Zdeněk. Historie měnové integrace v Evropě. In LACINA, Lubor a kol. Měnová integrace. Náklady a přínosy členství v měnové unii. 1. vyd. Praha: C. H. Beck. s. 191-223, 538 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7179-560-5. 2007.
  16. BLAHUŠIAK, Igor. Changes in the Decision-making Procedures of the EU in the Reform Treaty. In Days of public law : sborník abstraktů příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 900-912. ISBN 978-80-210-4430-2. 2007.
  17. ŠUBRTOVÁ, Elena, Jiří NOVOTNÝ, Viera MARKOVÁ, Alena DAŇKOVÁ, Jitka SRPOVÁ, Marie HESKOVÁ, Petr PIROŽEK a Dušan BARAN. Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky III. první. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. 116 s. první vydání. ISBN 80-225-2308-9. 2007.
  18. TÝČ, Vladimír. K otázce způsobilosti Evropské unie uzavírat mezinárodní smlouvy. In Pocta Vladislavu Davidovi. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 281-296. ISBN 978-80-244-1742-4. 2007.
  19. KŘEPELKA, Filip. Mnohojazyčnost Evropské unie a její důsledky pro českou právní praxi. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 130 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 309. ISBN 978-80-210-4298-8. 2007.
  20. KOVANDA, Jaroslav. Nástroje měnové politiky Evropské centrální banky. In MEKON 2007. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. s. 1-9, 10 s. ISBN 9788024813240. 2007.
  21. KŘEPELKA, Filip. Necelé tři roky práva Evropské unie v Česku se zaměřením na správní soudnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, roč. 15, III, s. 42-51. ISSN 1210-9126. 2007.
  22. TÝČ, Vladimír. Postavení mezinárodních smluv v právu ES (EU) a jejich aplikace v členských státech. In Dny veřejného práva. Brno: Masarykova univerzita. s. 1216-1240. ISBN 978-80-210-4430-2. 2007.
  23. TÝČ, Vladimír. Právní režim a vnitrostátní provádění mezinárodních smluv uzavíraných podle čl. 24 a 38 Smlouvy EU. In Aktuálne problémy medzinárodného práva. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského. s. 82-96. ISBN 978-80-7160-227-9. 2007.
  24. PÓČ, David. Realizace praxí a stáží ve vybraných zemích EU a světa. In Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 1-9. ISBN 978-80-210-4482-1. 2007.
  25. ČERNÍKOVÁ, Petra. Současné spory EU a USA ve vzájemném obchodě. In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference. Zlín: Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. s. 275-287, 12 s. ISBN 978-80-7318-529-9. 2007.
  26. ŠTĚPÁNEK, Václav. Současné Srbsko, politika, kultura, Evropská unie. 1. vyd. Brno: Historický ústav AV ČR, Ústav slavistiky FF MU, Jihomoravský kraj. 160 s. ISBN 80-7326-127-8. 2007.
  27. ŠTĚPÁNEK, Václav. Srbsko a Evropská unie - problémy integrace. In Slované a Evropa na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 41-57. ISBN 978-80-210-4487-6. 2007.
  28. ŽÍDEK, Libor. Srovnání ekonomické situace v USA a Evropě. Global Politics. ISSN 1213-7685. 2007.
  29. BALÍK, Stanislav. Středoevropské parlamentní volby 2005/06. Jejich vliv na postoje jednotlivých států k Evropské unii. In MRKLAS, Ladislav. Parlamentní volby 2005-6 v zemích Visegrádské čtyřky. 1. vyd. Praha: CEVRO - LIberálně konzervativní akademie. s. 9-14. mimo edice. ISBN 978-80-87125-00-7. 2007.
  30. DÁVID, Radovan a Jaromír TAUCHEN. Univerzita ve "městě tří řek". Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, roč. 2007, č. 3, s. 269-270. ISSN 1210-9126. 2007.
  31. KŘEPELKA, Filip. Užívání cizích jazyků před českými správními soudy po vstupu do Evropské unie. Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, roč. 2007, č. 6, s. 416-424. ISSN 0139-6005. 2007.
  32. HORYNA, Břetislav. V závětří národního státu. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. B, Řada filosofická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, B 54, č. 1, s. 55-63. ISSN 0231-7664. 2007.
  33. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK a Renata VESELÁ. Vývoj myšlenky evropské integrace a její soudobé vyústění v realitě EU. In Czech Law in the European Union. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing. s. 12-18. ISBN 978-80-87071-12-0. 2007.

  2006

  1. TVRDOŇ, Michal. Analýza regulace trhu práce v Evropské unii a USA. In Sborník Mezinárodní Baťovy doktorandské konference 2006. První vydání. Zlín: Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, UTB Zlín. 13 s. ISBN 80-7318-384-6. 2006.
  2. SCHELLE, Karel, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Backgrounds of today´s convergence of the Czech laws with the EU laws : historical view of laws integration the European area. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Vol. 14, Nr. 4, s. 346–350. ISSN 1210-9126. 2006.
  3. KŘEPELKA, Filip. Dopady práva Evropského společenství na sociální zabezpečení a služby poskytované členskými státy. Právník. Praha: Academia, Roč. 145, č. 6, s. 647-671. ISSN 0231-6625. 2006.
  4. STOJAROVÁ, Věra. Evropská unie a západní Balkán. In ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Evropská unia a její bezpečnost. Vybrané problémy evropské bezpečnosti. Brno: Mezinárodní politologický ústav. s. 177-192, 15 s. Ediční řada Sborníky, svazek č. 31. ISBN 80-210-4172-2. 2006.
  5. HURDÍK, Jan, Josef FIALA a Markéta SELUCKÁ. Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006). / editoři Jan Hurdík, Josef Fiala, Markéta Selucká. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 426 s. Spisy Právnické fakulty MU. Řada teoretická ; 305. ISBN 80-210-4182-X. 2006.
  6. KOVANDA, Jaroslav. Geneze měnové unie v Evropě. In Sborník příspěvků VIII. ročníku mezinárodní konference MEKON 2006. Ostrava: Ekonomická fakulta - Technická univerzita Ostrava. s. 1-9. ISBN 80-248-1013-1. 2006.
  7. DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK a Vojtěch (eds.) ŠIMÍČEK. Korupce. Projevy a potírání v České republice a Evropské unii. / Břetislav Dančák, Vít Hloušek, Vojtěch Šimíček (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav. 309 s. (Sborníky ; svazek č. 28). ISBN 80-210-4062-9. 2006.
  8. KŘEPELKA, Filip. Mnohojazyčný režim práva Evropské unie a jeho důsledky pro českou právní praxi. In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 29-45, 16 s. ISBN 80-210-4182-X. 2006.
  9. SCHELLE, Karel, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Myšlenka evropské integrace a její soudobé vyústění v realitě EU. In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26. 9. 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 81-92, 11 s. ISBN 80-210-4182-X. 2006.
  10. SCHELLE, Karel, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Myšlenka evropské integrace a její vyústění v realitě EU (nástin problematiky). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing. 102 s. Právo. ISBN 80-87071-05-0. 2006.
  11. KŘEPELKA, Filip. Omezení státních podpor právem ES a české soudy. Jurisprudence. Utrecht: Stichting EMP, Roč. 15, č. 6, s. 7-13. ISSN 1212-9909. 2006.
  12. KRIŠTOF, Martin. Peníze z unie pro všechny. Podnikatel. Praha: PROFIL Brno, roč. 10, 11-12, s. 31-31. ISSN 1211-815X. 2006.
  13. MAREŠ, Miroslav a Jaroslav PETŘÍK. Politika Evropské unie v oblasti regulace zbrojního exportu. In MAREŠ, Miroslav. Zbrojní politika Evropské unie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Masarykova univerzita. s. 54-69, 15 s. Studie, sv. 43. ISBN 80-210-4120-X. 2006.
  14. SMEKAL, Hubert. Pozice ČR ve Smlouvě o Ústavě pro Evropu: rizika a výhody plynoucí pro ČR. In DOČKAL, Vít, Petr FIALA, Petr KANIOK a Markéta PITROVÁ. Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy České republiky. Brno: Masarykova univerzita MPÚ. s. 151-170. Sborníky, svazek č. 29. ISBN 80-210-4076-9. 2006.
  15. POSPÍŠIL, Ivo. Práva národnostních menšin. Mezi univerzalismem lidských práv a partikularismem skupinových odlišností. Praha: Eurolex Bohemia. 187 s. Společenské vědy. ISBN 80-86861-97-X. 2006.
  16. KAPITÁN, Zdeněk a Jitka KAPITÁNOVÁ. Stručný průvodce Evropskou unií a jejím právem. Díl I. Cesta k současnému stavu evropské integrace. Účetnictví. Praha: Bilance, roč. 54, č. 1, s. 73-77. ISSN 0139-5661. 2006.
  17. KAPITÁN, Zdeněk a Jitka KAPITÁNOVÁ. Stručný průvodce Evropskou unií a jejím právem. Díl II. Cesta k současnému stavu evropské integrace. Účetnictví. Praha: Bilance, roč. 54, č. 2, s. 76-81. ISSN 0139-5661. 2006.
  18. KAPITÁN, Zdeněk a Jitka KAPITÁNOVÁ. Stručný průvodce Evropskou unií a jejím právem. Díl III. Cesta k současnému stavu evropské integrace. Účetnictví. Praha: Bilance, roč. 54, č. 3, s. 72-77. ISSN 0139-5661. 2006.
  19. DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Vnešnjaja politika Češskoj Respubliki v svjazi s členstvom v ES. Evropa. Žurnal Polskogo Instituta Meždunarodnych Del. Warszawa: PISM, roč. 6, č. 3, s. 61-83. ISSN 1643-0360. 2006.
  20. BAZALOVÁ, Barbora. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích. 1. vydání. Brno: MU. 188 s. 1. vydání. ISBN 80-210-3971-X. 2006.
  21. KŘEPELKA, Filip. 3/12 Evropská integrace a veřejně financované zdravotnictví. Vedení lékařské praxe : příručka pro soukromé lékařské praxe, zdravotnická zařízení, lékárny a laboratoře. Praha: Dashöfer, roč. 2006, č. 1, s. 3.12., 15 s. ISSN 1801-8106. 2006.

  2005

  1. HABÁŇ, Martin. Belgické politické strany a jejich postoje k evropskému integračnímu procesu. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, VI, 2/3, s. 188-206, 18 s. ISSN 1212-7817. 2005.
  2. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Bezpečnostní (ne)stabilita. 1. vyd. Praha: Klub mladých Evropanů. 144 s. ISBN 80-239-5598-5. 2005.
  3. RIPKA, Vojtěch. Cestou do parlamentu aneb jak debatovat o EU. Praha: Agora CE. 34 s. Agora CE. 2005.
  4. SYCHRA, Zdeněk. Dánsko. In Evropská referenda. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. s. 58-80. Politologie. ISBN 80-7325-051-9. 2005.
  5. VYKOUPILOVÁ, Hana. Eurofederalismus v politice evropských politických stran. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace - Nové téma politologického výzkumu. Brno: IIPS. s. 400-409, 9 s. ISBN 80-210-3865-9. 2005.
  6. CÍSAŘ, Ondřej. Europeizace a obhajoba zájmů: základy analytického rámce. Eds. Břetislav Dančák, Petr Fiala, Vít Hloušek. In Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. Brno: Mezinárodní politologický ústav. s. 54-71. ISBN 80-210-3865-9. 2005.
  7. TVRDOŇ, Michal. Evropská unie ve světové ekonomice na prahu 21.století. In Zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej doktorandskej konferencie "Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov". Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm. 15 s. ISBN 80-225-2047-0. 2005.
  8. SYCHRA, Zdeněk. Finsko. In Evropská referenda. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. s. 81-95. Politologie. ISBN 80-7325-051-9. 2005.
  9. PRUDÍKOVÁ, Dana. Francouzské politické strany a evropská integrace. Středoevropská politická studia. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, roč. 7, 2-3, s. 162-187. ISSN 1212-7817. 2005.
  10. VLČKOVÁ, Kateřina. Charakteristiky a vývojové trendy základního vzdělávání v zemích EU a v ČR. In MAŇÁK, Josef a Tomáš JANÍK. Orientace české základní školy. Brno: PdF MU. s. 125 -141. ISBN 80-210-3870-5. 2005.
  11. PITROVÁ, Markéta a Petr KANIOK. Institut předsednictvá Evropské unie - principy, problémy a reforma. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, roč. 40, č. 3, s. 5-24. ISSN 0323-1844. 2005.
  12. JÍLEK, Dalibor. O důvodech výslovného svěření mezinárodněprávní subjektivity nové unii. In Nečtiny 1999-2005 : sborník vydaný u příležitosti konání 10. odborného semináře. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. s. 34-44. ISBN 80-86898-45-8. 2005.
  13. CÍSAŘ, Ondřej. Sociální hnutí, nevládní organizace a zájmové skupiny ve víceúrovňové struktuře EU: přístup ke studiu. Eds. Petr Fiala, Maxmilián Strmiska. In Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Edice Srovnávací politologie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. s. 214-231. ISBN 80-7325-074-8. 2005.
  14. SYCHRA, Zdeněk. Švédsko. In Evropská referenda. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. s. 96-115. Politologie. ISBN 80-7325-051-9. 2005.
  15. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Vstup České republiky do Evropské unie v kontextu vnější dimenze bezpečnostní politiky: ČR v mírových misích "out of area". Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, XII, č. 3, s. 310-323. ISSN 1211-3247. 2005.
  16. KANIOK, Petr. Vznik Červnové kandidátky jako důsledek tendencí švédské evropské debaty. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. Brno: MU v Brně, Mezinárodní politologický ústav. s. 134-144, 13 s. ISBN 80-210-3865-9. 2005.

  2004

  1. KŘÍŽ, Zdeněk. Comparison of Czech and European Security Strategies. In Easternizsation of Europes Security Policy. Bratislava: The Institute for Public Affairs. s. 32-40, 18 s. ISBN 80-88935-69-5. 2004.
  2. KOPEČEK, Lubomír. Euroskeptici, europeanisté, euroentuziasté, eurofobové - jak s nimi pracovat? Politologický časopis. roč. XI., č. 3, s. 240-262. ISSN 1211-3247. 2004.
  3. NYKODÝM, Jiří a Michal CHARVÁT. Evropská unie a její vliv na sportovní prostředí. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 67-70. ISBN 80-210-3541-2. 2004.
  4. HABÁŇ, Martin. Jednotný volební systém pro volby do Evropského parlamentu? Integrace. Praha: Institut pro evropskou politiku Europeum, roč. 2004, č. 1, s. 46-47. ISSN 1212-9771. 2004.
  5. OSOLSOBĚ, Petr. La Repubblica Ceca e l'ingresso nell' UE nel 2004. In Un sogno che si fa storia. La riunificazione dell' Europa. Rimini: Il Cerchio. s. 11-18. ISBN 88-8474-068-1. 2004.
  6. CÍSAŘ, Ondřej. Mezi Prahou a Bruselem: nevládní organizace, sociální hnutí a zájmové skupiny na cestě do EU. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, Neuveden, č. 1, s. 109-120. ISSN 1214-813X. 2004.
  7. BALÍK, Stanislav. Několik poznámek k referendu o vstupu ČR do EU. In FIALA, Petr a František MIKŠ. Perspektivy Evropské unie. Konzervativně-liberální pohledy na aktuální otázky evropské politiky. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. s. 76-81. mimo edice. ISBN 80-7325-031-4. 2004.
  8. HLOUŠEK, Vít. Nice, nebo smrt. Polsko, Konvent a evropská debata. In BALÍK, Stanislav, Petr FIALA a František MIKŠ. Perspektivy Evropské unie. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. s. 199-203. ISBN 80-7325-031-4. 2004.
  9. DANČÁK, Břetislav. "Noví Evropané" a jejich role v transatlantických vztazích po vstupu do EU - český a polský příklad. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, roč. 2004, č. 1, s. 9-20. ISSN 1212-365X. 2004.
  10. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Ozbrojené síly Evropské unie v mírových misích. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, XXVIII, č. 9, s. 32-34. ISSN 0543-7962. 2004.
  11. DANČÁK, Břetislav. Polské politické strany a Evropská lidová strana. In BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. Evropská lidová strana a její členské strany. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Mezinárodní politologický ústav. s. 54-69. ISBN 80-210-3588-9. 2004.
  12. PALOVSKÝ, Tomáš. Postoj polských politických stran k Evropské unii. on-line Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ, VI., 2-3. ISSN 1212-7817. 2004.
  13. MAREŠ, Miroslav. Protiteroristická politika České republiky v kontextu vstupu do Evropské unie. In FAJMON, Hynek. Cesta České republiky do Evropské unie. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. s. 110-119, 9 s. ISBN 80-7325-045-4. 2004.
  14. MAREŠ, Miroslav. Protiteroristická politika Evropské unie. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brn, roč. 1, č. 1, s. 21-48, 27 s. ISSN 1214-813X. 2004.

  2003

  1. NOVÁKOVÁ, Petra. Celní správa před branami Evropské unie. In Sborník výzkumných prací: Výsledky aproximace českého práva ve srovnání se standardy EU před vstupem do EU. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. s. 153 - 159. ISBN 80-248-046. 2003.
  2. MEČIAR, Marcel a Jelena PETRUCIJOVÁ. Cultural Citizenship in the Context of the EU. Attitudes and Views of the Teachers of the Civic Education in the Region of the Northern Moravia and Silesia of the Czech Republic. CiCe. 5 s. 2003.
  3. MUSIL, Petr. Čeští zemědělci si vstupem do EU mají polepšit. Časopis CEVRO. Praha: Liberálně konzervativní akademie CEVRO, roč. 2003, č. 2, s. 8. ISSN 1213-9521. 2003.
  4. KŘEPELKA, Filip. Evropská unie z pohledu pacientů a financování zdravotnictví. Zdravotnictví a právo : právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. Praha: Orac, Roč. 7, č. 6, s. 2-5, 3 s. ISSN 1211-6432. 2003.
  5. KŘEPELKA, Filip. Nesamozřejmá hierarchie práva a vstup ČR do EU. Soudní rozhledy : rozhodnutí soudů České republiky. Praha: C.H. Beck, Roč. 9, č. 6, s. 181-185. ISSN 1210-6410. 2003.
  6. PETŘÍK, Jaroslav. Postoj politických stran k EU ve volební kampani 2002 - Česká republika. Edited by Michal Kořan - Petra Kuchyňková - Jaroslav Petřík - Jakub Šedo. In KOŘAN, Michal, Petra KUCHYŇKOVÁ, Jaroslav PETŘÍK a Jakub ŠEDO. Evropská otázka ve volebních kampaních. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav. s. 11-37, 26 s. Sborníky č. 27. ISBN 80-210-3212-X. 2003.
  7. KŘEPELKA, Filip. Právo Evropské unie a obchod s léčivy. Zdravotnictví a právo : právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. Praha: Orac, Roč. 7, č. 4, s. 7-9. ISSN 1211-6432. 2003.
  8. KŘEPELKA, Filip. Případ Ferlini - druhoplánové pochybnosti nad jedním antidiskriminačním verdiktem Evropského soudního dvora. EMP. Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, Roč. 12, č. 3, s. 29-31. ISSN 1210-3977. 2003.
  9. MUSIL, Petr. Současná situace zemědělského trhu z pohledu ekonomie. In Co přinese českému zemědělství vstup do EU. 1. vyd. Praha: Liberálně konzervativní akademie CEVRO. s. 25-33. ISBN 80-86816-00-1. 2003.
  10. KOPEČEK, Lubomír a Jakub ŠEDO. Volby 2002 ve střední Evropě; a východní rozšíření Evropské unie. In BLAŽOVÁ, Andrea a Miroslav DUDLÁK. Medzinárodné vzťahy 2002. Aktuálne problémy medzinárodných vzťahov. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. s. 115 - 125. ISBN 80-225-1674-0. 2003.

  2002

  1. FIALA, Petr. Der tchechische Diskurs über eine EU-Verfassug. In The Post-Nice Process: Towards a European Constitution? Baden-Baden: Nomos. s. 197;203, 7 s. ISBN 3-7890-8194-9. 2002.
  2. HORYNA, Břetislav. Europa: dom Europejczyków. In Andrzej Kiepas: Czlowiek wobec wyzwaň rajconalnošci. první. Katowice: Istitut filosofie Univerzity Katovice. s. 200-205. spisy Institutu filosofie Univerzity Katovice. 2002.
  3. KŘEPELKA, Filip. Europol jako policie nadnárodního celku. In Bezpečnost České republiky : právní aspekty situace po 11. září 2001. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Mezinárodní politologický ústav. s. 214-222. ISBN 80-210-3009-7. 2002.
  4. SYCHRA, Zdeněk. Evropská unie a rozšíření na Východ. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, roč. IV., číslo 2-3, 10 s. ISSN 1212-7817. 2002.
  5. KŘEPELKA, Filip. Evropský standard lidských práv a zdravotnictví. Zdravotnictví a právo : právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. Praha: Orac, Roč. 6, č. 7-8, s. 2-5. ISSN 1211-6432. 2002.
  6. KŘEPELKA, Filip. K diskusi o odsunu Němců v čase příprav vstupu do Evropské unie. Universitas - revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, Č. 3, s. 64-71. ISSN 1211-3384. 2002.
  7. KŘEPELKA, Filip. Mezinárodní a evropské mechanismy omezení státních (veřejných) podpor: jednotlivé formy podpory. EMP. Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, Roč. 11, č. 3-4, s. 51-54. ISSN 1210-3977. 2002.
  8. KŘEPELKA, Filip. Právo výroby a výzkumu humánních léčiv ES. Zdravotnictví a právo : právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. Praha: Orac, Roč. 6, č. 11, s. 2-5. ISSN 1211-6432. 2002.
  9. JURÁSKOVÁ, Martina. Rómske hlasy : Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky. 168 s. Štúdie a názory. ISBN 80-88935-36-9. 2002.

  2001

  1. KANIOK, Petr. Čtvrté rozšíření: Rakousko, Finsko, Švédsko. In Rozšiřování ES/EU. Brno: Masarykova univerzita. s. 88-107. ISBN 80-210-2645-6. 2001.
  2. FIALA, Petr a Miroslav MAREŠ. Evropské politické strany. Brno: Masarykova univerzita v Brně, MPÚ. 158 s. Studie, sv. č. 22. ISBN 80-210-2741-X. 2001.
  3. SYCHRA, Zdeněk. První rozšíření: Velká Británie, Irsko, Dánsko. In Rozšiřování ES/EU. Brno: Masarykova univerzita. s. 21-47. Ediční řada Studie, svazek č. 19. ISBN 80-210-2645-6. 2001.

  2000

  1. ŘEHÁK, Stanislav. Do jaké Evropy přicházíme se svými kraji ? Geografie - Sborník České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, roč. 105, č. 3, s. 288-294. ISSN 1212-0014. 2000.
  2. KŘEPELKA, Filip. Evropská unie jako mezinárodní organizace a jako federace. In Evropanství a národní identita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. s. 184-191. ISBN 8021023937. 2000.
  3. SYCHRA, Zdeněk. Evropská unie. In BAŇOUCH, Hynek a Martin FEDORKO. Mezinárodní organizace. Brno: MPÚ MU. s. 121-152. Studie sv. 15. ISBN 80-210-2474-7. 2000.
  4. ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Jaroslav REKTOŘÍK. Evropská unie, obce a města. První. Brno: Masarykova univerzita. 170 s. ISBN 80-210-2385-6. 2000.
  5. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Intenzifikace problematiky EU ve výuce veřejných financí. In Vzdělávání brána k evropské integraci. První. Brno: Masarykova univerzita. s. 284-292. ISBN 80-210-2419-4. 2000.
  6. BAŇOUCH, Hynek a Martin FEDORKO. Mezinárodní organizace. Brno: Masarykova univerzita, Brno; Mezinárodní politologický ústav, Brno. 254 s. Studie, sv. 15. ISBN 80--210-2474-7. 2000.
  7. KOPEČEK, Lubomír. Nová politická strana Smer ve slovenském stranickém systému. Ohrožení vstupu země do EU? Mattoš, Boris. In Medzinárodné vzťahy 2000. Krajiny V4 pred vstupom do Európskej únie. Bratislava: Ekonomická univerzita. s. 74-79. Zborník. ISBN 80-225-1390-3. 2000.
  8. MAREŠ, Miroslav. Nová rakouská vláda a české politické spektrum. časopis Integrace. Praha: Europeum, roč. 1, č. 2, s. 0(on-line), 5 s. ISSN 1212-9771. 2000.
  9. REKTOŘÍK, Jaroslav. Problematika bydlení v zemích EU. In Evropská unie, obce a města. První. Brno: Masarykova univerzita. s. 63-74. ISBN 80-210-2385-6. 2000.
  10. MALACH, Antonín. Vzdělávací politika v kontextu EU. In Evropská unie, obce a města. Brno: Masarykova univerzita. s. 88-110. Rektořík, J. - Šelešovský, J. a kol. ISBN 80-2102385-6. 2000.
  11. HAMPL, Jaroslav. Zdravotnictví v EU a právo pacienta na zdravotní péči v souvislosti s integrací evropských zemí. EMP. Utrecht, Praha: Stichting EMP, Nadace EMP, roč. 9, č. 3, s. 20-24. ISSN 1210-3977. 2000.

  1999

  1. TÝČ, Vladimír. Evropská unie: regionální politika, regiony, euroregiony. Ekonomická revue. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, roč. 2, č. 4, s. 97-105. ISSN 1212-3951. 1999.
  2. PITROVÁ, Markéta. Institucionální struktura Evropské unie. 1. vydání. Brno: MPÚ MU. 111 s. ISBN 80-210-2237-X. 1999.
  3. TÝČ, Vladimír. K dalším nezbytným změnám Ústavy v souvislosti se vstupem ČR do EU. Parlamentní zpravodaj. Praha: IDEU, roč. 5, č. 7, s. 19-20. ISSN 1211-037X. 1999.
  4. VEČERKOVÁ, Eva, V. VEČEREK, J. DOUSEK, Z. BURDA a P. NOVÁK. Mikroklima a minimální standardy pro ochranu nosnic ve vztahu k Směrnici Rady 1999/74/EC. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 99. Brno: Ediční středisko VFU. s. 103-105. ISBN 80-85114-76-3. 1999.
  5. VEČERKOVÁ, Eva, V. VEČEREK, J. DOUSEK a Z. BURDA. Minimální standardy pro ochranu nosnic v České republice a v Evropské unii ve vztahu k Směrnici Rady 1999/74/EC. In Ochrana zvířat a welfare 99. Brno: Ediční středisko VFU. s. 203-209. ISBN 80-85114-71-2. 1999.
  6. HRABCOVÁ, Dana. Několik úvah o současném stavu českého kolektivního pracovního práva a jeho úkolech při jeho harmonizaci s normami Evropské unie. Právo a zaměstnání. Praha: ORAC, roč. 5, č. 1-2, s. 7-9. ISSN 1211-1139. 1999.
  7. TÝČ, Vladimír. Poznámky k Ústavě v souvislosti s předpokládaným vstupem ČR do EU. Parlamentní zpravodaj. Praha: IDEU, roč. 5, č. 5, s. 7-9. ISSN 1211-037X. 1999.
  8. TÝČ, Vladimír a Naděžda ROZEHNALOVÁ. Ústavně právní aspekty vstupu ČR do EU. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí. 46 s. 1999.

  1998

  1. TÝČ, Vladimír. Co přinesl (a co nepřinesl) Amsterdam. In Ročenka evropského práva. Svazek 3, 1997. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 11-48. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 216. ISBN 80-210-1960-3. 1998.
  2. JÍLEK, Dalibor a Jaroslav FENYK. Corpus Iuris : základní trestněprávní ustanovení k zajištění finačních zájmů Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita. 48 s. 1998.
  3. TÝČ, Vladimír. Evropská unie : návod k použití 2. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, roč. 6, č. 7-8, s. 7-11. ISSN 1210-8103. 1998.
  4. TÝČ, Vladimír. Evropská unie a její právo : návod k použití. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: Orac, roč. 6, č. 5, s. 15-18. ISSN 1210-8103. 1998.
  5. ŘEHÁK, Stanislav. Kolik má být krajů. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, bez roč., č. 33, s. 24. ISSN 1210-0714. 1998.
  6. GREGOROVÁ, Zdeňka. Sociální zabezpečení v rámci Evropské unie. Evropské a mezinárodní právo. Brno: Nadace prof. B.Komárkové, roč. 7, č. 5, s. 30-34. ISSN 1210-3977. 1998.
  7. KŘEPELKA, Filip. Státní podpora v soutěžním právu Evropské unie. In Ročenka evropského práva. Svazek 3, 1997. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 159-192. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 216. ISBN 80-210-1960-3. 1998.
  8. VÁGNER, Ivan. Význam kariérového (profesního) poradenství v rámci působnosti vysokých škol. In Das Bildungswesen und die EU II ; Vstup do Evropské unie a řízení školství. Brno: Masarykova univerzita. s. 247-250. ISBN 80-210-1931-X. 1998.

  1997

  1. CHUTNÁ, Monika. Právo na vzdělání v mezinárodních dokumentech a v Evropské úmluvě na ochranu základních práv a svobod. In Ročenka evropského práva. Svazek 2, 1996. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. s. 169-176. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 197. ISBN 80-210-1688-4. 1997.
  2. ŘEHÁK, Stanislav. Rychle, ale i odpovědně (zřízení VÚSC). Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, bez roč., č. 19, s. 28-29. ISSN 0027-8009. 1997.

  1996

  1. DUDOVÁ, Jana. K některým aspektům právní úpravy na ochranu spotřebitele se zřetelem k ochraně zdraví spotřebitele v Evropské unii ve srovnání s legislativou ČR. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, roč. 4, č. 4, s. 573-584. ISSN 1210-9126. 1996.
  2. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Unifikace závazkového kolizního práva v rámci Evropské unie : (poznámky k Římské úmluvě o právu rozhodném pro smluvní strany). In Ročenka evropského práva. Svazek 1, 1995. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. s. 131-144. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 174. ISBN 80-210-1422-9. 1996.

  1994

  1. KRATOCHVÍL, Vladimír. LZPS ve vztahu k EU z pohledu retroaktivity trestního zákona in molam parten. Kriminalistika : časopis pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Magnet-Press, roč. 27, č. 1, s. 34-45. ISSN 1210-9150. 1994.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 4. 2024 01:15