ŠTĚPÁNEK, Václav. Srbsko a Evropská unie - problémy integrace. In Slované a Evropa na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 41-57. ISBN 978-80-210-4487-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Srbsko a Evropská unie - problémy integrace
Název anglicky Serbia and European Union: problems of the integation
Autoři ŠTĚPÁNEK, Václav (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Brno, Slované a Evropa na počátku 21. století, od s. 41-57, 17 s. 2007.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/07:00033191
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-4487-6
Klíčová slova česky Srbsko; Evropská unie; Kosovská otázka; multietnická společnost;
Klíčová slova anglicky Serbia; European Union; Kosovo Question;multiethnic society;
Štítky ethnic Albanians, European Union, Kosovo Question, multiethnic society, Serbia
Změnil Změnil: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D., učo 17453. Změněno: 16. 3. 2010 18:42.
Anotace
Autor článku dokládá, že EU musí věnovat Srbsku, které v regionu západního Balkánu hraje a bude i nadále hrát významnou roli,velkou pozornost a tvrdí, že začlenění Srbska do stabilizačního a asociačního procesu do velké míry ovlivní úspěch tohoto projektu a celkovou stabilizaci v oblasti západního Balkánu.Poukazuje na těžkosti srbské politické scény, zejména na skutečnost, že jedna třetina hlasů, které ve volbách pravidelně získává blok srbských extremistických stran, se odráží v srbském politickém klimatu, které je stále dusnější.V souvislosti s tím rozkrývá všechny konotace kosovské otázky a problémy s řešením jeho statusu. Hovoří také o nutnosti katarze srbské společnosti a spolupráci s haagským tribunálem, všímá si problémů nezávislého soudnictví a klerikalizace společnosti. V závěru studie se zdůrazňuje skutečnost, že velký vliv sil patřících minulosti je v Srbsku způsoben zejména malou podporou mezinárodního společenství, která je pouze deklarativní, často nedůstojně operuje politikou cukru a biče či nepotřebně jitří otevřené rány (např. dvojí metr pro jednání s obviněnými z válečných zločinů z řad kosovských Albánců atd.). Velké procento mladých voličů regresivních politických seskupení pak lze vysvětlit i tím, že více než 70 % mladé generace nemělo díky rigoróznímu vízovému režimu možnost vycestovat za hranice státu.
Anotace anglicky
The author of the contribution suggests that the EU has to pay a particular attention to Serbia, which plays and is going to play an important role in the region. The integration of Serbia to the stabilization and association process is going to significantly influence the outcome of this project and a general stabilization of the West Balkan region.The author also suggests that in the Serbian political and social life regressive phenomena occur.One third of votes received by a block of extremist parties is reflected in its influence on a political climate.This stifling atmosphere is further intensified by Vojislav Koštunicas political group, which is open to clerical efforts of the ultraconservative wing of the Serbian Orthodox Church, which despite being considered a part of the democratic block, is often closer to the Serbian radicals than to the liberal democratic option for its methods of political struggle, rigorous vocabulary and irreconcible attitudes. The next part of the article deals with the Kosovo Question and cooperation with the ICTY.The concluding part of the study highlights the fact that a great influence of forces belonging to the past is caused by the small support of the international community, which is only declarative, often discreditably uses a whip and sugar policy or needlessly reopens old wounds (double standards for dealing with Kosovo-Albanian war crimes suspects etc.). A high percentage of young electors of the regressive political organizations can be explained by the fact, that more than 70% of a young generation has never had a chance to travel abroad because of a rigorous visa policy.
VytisknoutZobrazeno: 4. 12. 2023 16:37