PÓČ, David a Eduard BAKOŠ. Využití Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro rozvoj lidských zdrojů na úrovni Jihomoravského kraje. In Česká ekonomika v procesu globalizace. 1.vydání. Brno: ESF MU, 2006. s. 115-122, 7 s. ISBN 80-210-4086-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Využití Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro rozvoj lidských zdrojů na úrovni Jihomoravského kraje
Název anglicky Use of Operational program Human resources and emyployment for development of human resources at the Southern Moravian region level
Autoři PÓČ, David (203 Česká republika, garant) a Eduard BAKOŠ (703 Slovensko).
Vydání 1.vydání. Brno, Česká ekonomika v procesu globalizace, od s. 115-122, 7 s. 2006.
Nakladatel ESF MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/06:00031709
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 80-210-4086-6
Klíčová slova anglicky public sector;human resources development;EU structural programs;operational programs
Štítky EU structural programs, human resources development, operational programs, public sector
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Bc. David Póč, učo 49730. Změněno: 12. 4. 2010 08:16.
Anotace
Se začátkem nového programovacího období 2007-2013 se pro Jihomoravský kraj otevírá možnost systematicky realizovat podporu rozvoje segmentu lidských zdrojů v regionu pomocí nově konstituovaných operačních programů využívajících strukturální fondy EU.Prioritou je v tomto případě nejenom využití specifických nástrojů na úrovni regionu (Regionální operační program),ale i podpora maximalizace využití národních operačních programů-především Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.Pro optimalizaci využití dostupných finančních prostředků je na úrovni Jihomoravského kraje k dispozici významný strategický dokument-Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2006-2016. Na základě závěrů přijatých v tomto dokumentu by měly být následně realizovány diferencované formy podpory ze strany relevantních regionálních institucí (především různé odbory krajského úřadu,Regionální rozvojová agentura či Obchodní a hospodářské komory)vůči subjektům jejichž programy budou korespondovat se stanovenými prioritami.
Anotace anglicky
With the beginning of new programmatic term 2007-2013 there is unique opportunity for the Southern Moravian region being opened in the area of the human resources development in the form of newly constituted operation programs using the EU structural funds.Basic priority for regional self government is to use not just adequate financial instruments on regional level (Regional operational program),but also to fully use potential of the national operational programs-in this regard especially Operational program Human resources and employment.For optimalization of the available financial sources allocation there is composed important strategic document on the Southern Moravian level-Southern Moravian Strategy of Human Resources Development 2006-2016.On the basis of outcomes adopted in this document there should be realized differential forms of support from the side of relevant regional institutions (like departments of Southern Moravian office,Regional development agency or Business and entrepreneurial chambers) towards subjects whose programs will correspond with priorities given in strategic document.
VytisknoutZobrazeno: 18. 9. 2019 07:50