Informační systém MU
ŠTĚPÁNEK, Václav. Srbské snahy o revizi principů jugoslávské ústavy z roku 1974 (Od konce šedesátých let 20. století do 8. zasedání Ústředního výboru Svazu komunistů Srbska v září 1987). Slovanské historické studie. Praha, Brno: Historický ústav AV ČR, 2006, roč. 31, č. 31, s. 101–136. ISSN 0081-007X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Srbské snahy o revizi principů jugoslávské ústavy z roku 1974 (Od konce šedesátých let 20. století do 8. zasedání Ústředního výboru Svazu komunistů Srbska v září 1987)
Název anglicky Serbian Attempts to Revise the Principles of the Yugoslavian Constitution of 1974 (From the End of the 1960s till the 8th Session of the Central Committee of the League of Serbian Communists in September 1987
Autoři ŠTĚPÁNEK, Václav (203 Česká republika, garant).
Vydání Slovanské historické studie, Praha, Brno, Historický ústav AV ČR, 2006, 0081-007X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/06:00031862
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky Disintegration; Yugoslavia; Yugoslavian constitution; Kosovo; Serbia;
Štítky Disintegration, Kosovo, Serbia, Yugoslavia, Yugoslavian constitution
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D., učo 17453. Změněno: 27. 6. 2008 21:39.
Anotace
Studie popisuje složité mechanismy jugoslávské ústavy z roku 1974, která je podle mnoha odborníků jedním ze zásadních faktorů rozpadu jugoslávské federace a která z centralizovaného státu učinila prakticky stát konfederativní. Všímá si skutečnosti, že autonomní oblasti srbské federace - kosovo a Vojvodina - byly povýšeny prakticky na roveň republik a vystupovaly často proti zájmům srbského establishmentu. Gros práce je věnováno snahám srbské politické scény o změnu ústavy a zpětnou centralizaci Srbska.
Anotace anglicky
Essay describes complicated mechanisms of Yugoslavian constitution of 1974, being, based on opinion of numerous experts, one of the most important factors of the disintegration of Yugoslavian federation, and which in practice made confederation from centralized state. Paper draws attention to the fact, that autonomous provinces of Serbian federation, Kosova and Vojvodina, were raised in rank to the level of republics and often behaved against the interests of Serbian establishment. Merit of this work was dedicated to the efforts of Serbian political stage to modify the constitution and reversal centralization of Serbia.
Zobrazeno: 21. 2. 2024 19:13