TRÁVNÍČEK, Zdeněk, Jaromír MAREK a Šárka ČERMÁKOVÁ. [mu]-Trithiocyanurato-[kappa]4N1,S2:N3,S4-bis[(N,N,N',N'',N''-pentamethyldiethylenetriamine-[kappa]3N,N',N'')zinc(II)] perchlorate monohydrate. Acta Crystallographica Section E. Structure Reports Online, 2007, roč. 63, č. 3, s. m795-m797, 3 s. ISSN 1600-5368.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název [mu]-Trithiocyanurato-[kappa]4N1,S2:N3,S4-bis[(N,N,N',N'',N''-pentamethyldiethylenetriamine-[kappa]3N,N',N'')zinc(II)] perchlorate monohydrate
Název česky Monohydrát dvojjaderného pentamethyldiethylentriamino-zinečnatého komplexu s kyselinou trithiocyanurovou a chloristanovým iontem
Autoři TRÁVNÍČEK, Zdeněk (203 Česká republika), Jaromír MAREK (203 Česká republika, garant) a Šárka ČERMÁKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 2007, 1600-5368.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10402 Inorganic and nuclear chemistry
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.508
Kód RIV RIV/00216224:14310/07:00021954
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000245434500072
Klíčová slova anglicky Zinc(II); trithiocyanuric acid; structure;
Štítky structure, trithiocyanuric acid, zinc(II)
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D., učo 1989. Změněno: 2. 3. 2007 17:01.
Anotace
In the title compound, [Zn2(C3N3S3)(C9H23N3)2]ClO4.H2O, the dinuclear ZnII metal centres are bridged by a trithiocyanurate(3-) anion (ttc), with each centre having a distorted trigonal bipyramidal geometry and bonded to three diethylenetriamine N atoms, and an S and an N atom of ttc. The crystal structure is stabilized by O-H...O, O-H...S, C-H...S and C-H...O interactions connecting the cations, the ClO4- anions and the water molecules.
Anotace česky
V titulním dvojjaderném komplexu, [Zn2(C3N3S3)(C9H23N3)2]ClO4.H2O, jsou 2 centrální Zn(II) můstkově propojeny trithiocyanurovým trianionem (ttc). Každý z centrálních atomů zaujímá geometrii porušené trojboké bipyramidy a je navázán na 3 N atomy diethylenetriaminu a S a N atom ttc. Krystalová struktura je dále stabilizována nevazebnými interakcemi O-H...O, O-H...S, C-H...S a C-H...O spojujícími kationy, ClO4- aniony a molekuly vody.
Návaznosti
MSM0021622415, záměrNázev: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2023 12:46