Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. BAŽIL, Martin, Marie OKÁČOVÁ, Ivan PRCHLÍK a Petr KITZLER. Roma aurea MMXIX: Structures of Historical Narrative. 2019.
 2. 2015

 3. BANERJEE, Rupak, Jiří NOVÁK, Christian FRANK, Maria GIRLEANU, Olivier ERSEN, Martin BRINKMANN, Falk ANGER, Christian LORCH, Johannes DIETERLE, Alexander GERLACH, Jakub DRNEC, Sun YU a Frank SCHREIBER. Structure and Morphology of Organic Semiconductor-Nanoparticle Hybrids Prepared by Soft Deposition. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, Washington D.C.: American Chemical Society, 2015, roč. 119, č. 9, s. 5225-5237. ISSN 1932-7447. doi:10.1021/acs.jpcc.5b00480.
 4. 2013

 5. HROCH, Jaroslav. Zum Begriff des Kunstwerks und des Gebildes in H.-G. Gadamers Hermeneutik und im tschechischen Strukturalismus. In Workshop: Aspekte der Medienphilosophie, Bauhaus-Universitat Weimar. 2013.
 6. 2009

 7. KOHOUTEK, Tomáš, Jan MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Changes in Coping During Adolescence: Possible Conceptualisations. Studia psychologica: časopis pre základný výskum v psychologických vedách, Bratislava: Slovak Academic Press, 2009, roč. 51/2009, 2-3, s. 167-182. ISSN 0039-3320.
 8. MOTÁČKOVÁ, Veronika, Hana ŠANDEROVÁ, Jiří NOVÁČEK, Lukáš ŽÍDEK, Libor KRÁSNÝ a Vladimír SKLENÁŘ. NMR structural study of N-terminal domain of RNA polymerase delta subunit from Bacillus subtilis. In VII Discussions in Structural Molecular Biology Nové Hrady. 2009. ISSN 1211-5894.
 9. HARTMANOVÁ, M., E.E. LOMONOVA, F. KUBEL, J. SCHNEIDER, Vilma BURŠÍKOVÁ, M. JERGEL, Vladislav NAVRÁTIL a F. KUNDRACIK. Relationship between effective ionic radii, structure and electro-mechanical properties of zirconia stabilized with rare earth oxides M2O3 (M = Yb, Y, Sm). Journal of Materials Science, Springer Science+Business Media, Inc, 2009, roč. 44/2009, č. 1, s. 234-243. ISSN 0022-2461.
 10. 2008

 11. MALINOVSKÁ, Lenka, Marie POKORNÁ a Michaela WIMMEROVÁ. Burkholderia cenocepacia lectin D. Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, Czech Republic: Czech and Slovak Crystallographic Associ, 2008, roč. 15, 3a, s. c44-c45. ISSN 1211-5894.
 12. SPÍCHAL, Zdeněk a Marek NEČAS. Coordination compounds of lanthanides with polydentate phosphine oxide ligands. In VII. SEMINÁR Pokroky v anorganickej chémii. Bratislava, SK: Univerzita Komenského v Bratislave, 2008. s. 72-73, 2 s. ISBN 978-80-223-2523-3.
 13. TRANTÍREK, Lukáš, Vladimír SKLENÁŘ a Radovan FIALA. Effect of Counter Ions on Cross-Correlated Relaxation Rates in Nucleic Acids. In XXIII International Conference on Magnetic Resonance in Biological Systems. San Diego: ICMRBS, 2008. s. 117.
 14. BOSÁK, Juraj a David ŠMAJS. Interakcie kolicínov U a Y s receptorom OmpA. In 52. Studentská vědecká konference LF MU. Sborník abstraktů. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2008. s. 18-19, 2 s.
 15. MOKRIČKA, Peter. Působení pákového efektu u sprint a outperformance certifikátů. In MEKON 2008, CD příspěvků X. ročníku mezinárodní konference Ekonomické fakulty, VŠB - TU Ostrava. 1. vydání. Ostrava: Institut doktorských studií a MBA, 2008. s. 1-7, 7 s. ISBN 978-80-248-1704-0.
 16. BLANCHARD, Bertrand, Alessandra NURISSO, Emilie HOLLWILLE, Cecile TETAUD, Joele WIELLS, Martina POKORNÁ, Michaela WIMMEROVÁ, Annabelle VARROTTE a Anne IMBERTY. Structural Basis of the Preferential Binding for Globo-Series Glycosphingolipids Displayed by Pseudomonas aeruginosa Lectin I. Journal of Molecular Biology, Amsterdam: Elsevier, 2008, roč. 383, č. 4, s. 837-853. ISSN 0022-2836.
 17. BLAŽEK, Ladislav. Struktura a motivace zaměstnanců podniků v České republice. In Podnikanie konkurencieschopnosť firiem. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2008. s. 13. ISBN 978-80-225-2552-7.
 18. 2007

 19. ŠULÁK, Ondřej, Nikola KOSTLÁNOVÁ, Jan ADAM, Edward MITCHELL, Anne IMBERTY a Michaela WIMMEROVÁ. Bacterial lectin RS20L from Ralstonia solanacearum: corelation between structure and function. In XI. Setkání biochemiků a molekulrních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 37-38, 100 s. ISBN 978-80-210-4234-6.
 20. LARYŠ, Martin. Balkánský organizovaný zločin. In Smolík, J. - Šmíd, T. - Vaďura, V. (eds.): Organizovaný zločin a jeho ohniska v současném světě. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007. s. 133-171, 38 s. n/a. ISBN 978-80-210-4438-8.
 21. PRECECHTELOVA, Jana, Markéta MUNZAROVÁ a Vladimír SKLENÁŘ. Conformational Dependence of 31P Chemical Shift Tensors in Nucleic Acids. In Viral RNA: Structure, Function and Targeting. Heidelberg: EMBL Heidelberg, 2007. s. 8-8, 1 s.
 22. WIMMEROVÁ, Michaela. In vitro and in silico protein engineering of lectins. In 14th European Carbohydrate Symposium, EUROCARB 14. Lubeck (Germany): Research Center Borstel and the Institute of Chemistry, 2007. s. 147.
 23. ZÍTKOVÁ, Jitka. K pojetí literárního textu jako předmětu didaktické interpretace na základní škole. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole /CD/. Olomouc: PdF UP, 2007. s. 394-401, 8 s. ISBN 978-80-244-1947-3.
 24. MOKRIČKA, Peter. Kritéria systematizace derivátních finančních nástrojů. In MendelNet 2007 - Evropská vědecká konference posluchačů doktorského studia. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. s. 148-153. ISBN 978-80-903966-6-1.
 25. TRÁVNÍČEK, Zdeněk, Jaromír MAREK a Šárka ČERMÁKOVÁ. [mu]-Trithiocyanurato-[kappa]4N1,S2:N3,S4-bis[(N,N,N',N'',N''-pentamethyldiethylenetriamine-[kappa]3N,N',N'')zinc(II)] perchlorate monohydrate. Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 2007, roč. 63, č. 3, s. m795-m797. ISSN 1600-5368.
 26. MAREK, Jaromír, Zdeněk TRÁVNÍČEK a Šárka ČERMÁKOVÁ. (N,N,N',N'',N''-Pentamethyldiethylenetriamine-[kappa]3N,N',N'')(trithiocyanurato-[kappa]2N,S)zinc(II). Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, Structure Reports Oline, 2007, roč. 63, č. 3, s. m725-m727. ISSN 1600-5368.
 27. GREGEROVÁ, Miroslava. Technolitologie, současnost a perspektiva. Acta geologica Universitatis Comenianae, Bratislava, SK: Komenského Universita, 2007, roč. 1/2007, č. 1, s. 15-23. ISSN 1335-2830.
 28. BALÁŽ, Jozef. Teoretické schéma ve tvorbě sportovního výkonu. In Sport a kvalita života. Brno: FSpS MU Brno, 2007. s. 17. ISBN 978-80-210-4435-7.
 29. VAŇÁČOVÁ, Štěpánka a Richard ŠTEFL. The exosome and RNA quality control in the nucleus. EMBO REPORTS, Nature Publishing Group, London, UK: Nature Publishing Group, London, UK, 2007, roč. 8, č. 7, s. 651-657. ISSN 1469-221X.
 30. VOZNICOVÁ, Radka, Jan TARABA, Milan ALBERTI a Jiří PŘÍHODA. trans-2,6-Dichloro-2,4,4,6-tetrakis[methyl-(trimethylsilyl)amino]-1,3,5,2k5,4k5,6k5-triazatriphosphorine. Acta Crystalographica, Great Britain: IUC, 2007, E63, č. 1, s. o592-o594. ISSN 0108-7673.
 31. MARROTE, Karine, Charles SABIN, Cathy PRÉVILLE, Myriam MOUMÉ-PYMBOCK, Michaela WIMMEROVÁ, Edward P. MITCHELL, Anne IMBERTY a René ROY. X-ray Structures and Thermodynamics of the Interaction of PA-IIL from Pseudomonas aeruginosa with Disaccharide Derivatives. ChemMedChem, Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2007, roč. 2, č. 9, s. 1328-1338. ISSN 1860-7187.
 32. LAMEIGNERE, Emilie, Lenka MALINOVSKÁ, Annabelle VARROT, Margita SLÁVIKOVÁ, Edward P. MITCHELL, Michaela WIMMEROVÁ a Anne IMBERTY. 3. Structural and thermodynamical characterization of BclA, a lectin from Burkholderia cepacia complex (BCC). In 14th European Carbohydrate Symposium, EUROCARB 14. Lubeck (Germany): Research Center Borstel and the Institute of Chemistry, 2007. s. X, 1 s.
 33. 2006

 34. PAZDERA, Pavel. II. Organická chemie. In Chemická olympiáda 43. ročník, Autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh, školní kolo kategorie A a E. 1. vyd. Praha: Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2006. s. 2-3, 19, 25-26, S3, 6 s. ISBN 80-86784-33-9.
 35. PAZDERA, Pavel. II. Organická chemie. In Chemická olympiáda 43. ročník, soutěžní úlohy studijní a praktické části, školní kolo kategorie A a E. 1. vyd. Praha: Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2006. s. 14-15, 2 s. ISBN 80-86784-32-0.
 36. MIKULA, Marian, B. GRANČIČ, Vilma BURŠÍKOVÁ, Milan DRŽÍK, Andrej PLECENIK a Peter KÚŠ. Influence of postanneling on structure, hardness and residual stress of TiB2 superhard coatings. In Solid State Surfaces and Interfaces. 1. vyd. Bratislava, SK: R. Brunner, Institute of Physics SAS, Bratislava, SK, 2006. s. 96-96, 1 s.
 37. HROCH, Jaroslav. K filozoficko-historickým aspektům vztahu českého strukturalismu a hermeneutického myšlení. In Český strukturalismus po poststrukturalismu. 1. vyd. Brno: Host - vydavatelství, s.r.o., 2006. s. 69-81, 13 s. ISBN 80-7294-178-X.
 38. ŠTEFL, Richard. "Lock and key" recognition in the world of protein-RNA interactions: How ADAR2 binds RNA. In xxx. Croatia: xxxx, 2006. s. 36.
 39. ŠTEFL, Richard. "Lock and key" recognition in the world of protein-RNA interactions: How ADAR2 binds RNA. USA: xxx, 2006. xxx.
 40. FOŘT, Bohumil. Mukařovského struktury, části a celky. In Český strukturalismus po poststrukturalismu. Brno: Host, 2006. s. 152-9, 8 s. ISBN 80-7294-178-X.
 41. ŠTEFL, Richard. RNA recognition by the ADAR2 dsRBMs. In Meeting of Internationat Resarch Scholars. USA: Howard Hughes Medical Institute, 2006. s. 71-153.
 42. ŠTEFL, Richard. Structure and specific RNA-binding of ADAR2 double-stranded RNA-binding motifs. Brno: Masaryk University, 2006.
 43. MONINCOVÁ, Marta, Radka CHALOUPKOVÁ, Yuji NAGATA, Zbyněk PROKOP, Soňa MARVANOVÁ, Jana SÝKOROVÁ, Andrea JESENSKÁ, Martina PAVLOVÁ, M. TSUDA a Jiří DAMBORSKÝ. Structure-Based Engineering of Haloalkane Dehalogenase. 2006.
 44. 2005

 45. ŠIMONÍK, Oldřich a Jana ŠKRABÁNKOVÁ. A model of the logical structure of the educational process. In Modern science and textbook creation. Brochure of conference. Bratislava: Development & Research Centre of Didactic Institute, 2005. s. 52-60, 8 s. ISBN 80-85456-12-5.
 46. VŘEŠŤÁL, Jan, Aleš KROUPA a Mojmír ŠOB. Application of Ab initio Electronic Structure Calculations in Prediction of Structure of Superaustenitic Steels. In Sborník abstrakt 4 - International Alloy Conference. 1. vyd. Brooklyn: Engineering Conferences International, 2005. s. 30-30, 1 s.
 47. GREGEROVÁ, Miroslava a Pavel POSPÍŠIL. Engineering geological investigation of historical stone bridge structures. In 15th Conference on Engineering Geology. 1. vyd. Erlangen: Friedrich-Alexander Universitat Erlangen-Numberg, 2005. s. 333-668.
 48. FIALA, Radovan a Lukáš ŽÍDEK. New NMR Methods for Conformational Studies of Biomolecules. Materials Structure, Praha: The Czech and Slovak Cryst. Assoc., 2005, roč. 12, č. 1, s. 23-24. ISSN 1211-5894.
 49. MATEJKOVÁ, Michaela, Petr NOVÁK, Radovan FIALA, Petr PADRTA a Vladimír SKLENÁŘ. NMR Distance Restraints At Low temperatures : An Application To DNA Hairpin. Materials Structure, Praha: The Czech and Slovak Cryst. Assoc., 2005, roč. 12, č. 1, s. 33-33. ISSN 1211-5894.
 50. SEITLOVÁ, Ivana, Jan TARABA a Zdirad ŽÁK. Studium reakcí silylderivátů lineárních fosfazenů s halogenidy kovů i nekovů, příprava heterocyklů fosfazenového typu, studium jejich reaktivity a struktury. In ChemZi 57.sjezd chemických společností. Bratislava: Slovenská chemická spoločnost, 2005. s. 192. ISBN 1336-7242.
 51. CHALOUPKOVÁ, Radka, Zbyněk PROKOP, Tomáš MOZGA, Yukari SATO, Yuji NAGATA a Jiří DAMBORSKÝ. Vliv teploty na strukturu a funkci halogenalkandehalogenasy DbjA. 2005.
 52. 2004

 53. HARTMANOVÁ, Marie, Vladislav NAVRÁTIL, Karel NAVRÁTIL, Marian JERGEL, Kateřina GMUCOVA, Fjod Alexandrovič GANDARILLA, Jan ZEMEK, Sergej CHROMIK a František KUNDRACIK. Correlation between microscopic and macroscopic properties of yttria-stabilized zirconia thin films. In Physics and Technology of Thin Films IWTF 2003. I. Teheran, Iran: World Scientific, 2004. s. 158-168, 11 s.
 54. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Miroslav PLAČEK. Der Feudalsitz in der Siedlungsstruktur des mittelalterlichen Mährens. In Castrum Bene. první. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2004. s. 1-12, 13 s. ISBN 80-88709-75-X.
 55. MATYÁŠ, Václav a Petr ŠVÉDA. Digital Signatures and Electronic Documents: A Cautionary Tale Revisited. UPGRADE, The European Journal for the Informatics Professional, 2004, V, č. 3, s. 35-38. ISSN 1684-5285.
 56. ŠTEFL, Richard, Haihong WU, Sapna RAVINDRANATHAN, Vladimír SKLENÁŘ a Juli FEIGON. DNA A-tract bending in three dimensions: Solving the dA4T4 vs. dT4A4 conundrum. Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A., 2004, roč. 101, č. 5, s. 1171-1176. ISSN 0027-8424.
 57. FADRNÁ, Eva, Naděžda ŠPAČKOVÁ, Jaroslav KOČA, Thomas E. CHEATHAM III a Jiří ŠPONER. Guanine Quadruplex Loops Studied by Molecular Mechanics and Dynamics Tools: Advances and Force Fields Limitations. In Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2004. vyd. Praha: 3. Setkání strukturních biologů, 2004. s. 44.
 58. MATEJKOVÁ, Michaela, Petr PADRTA, Radovan FIALA a Vladimír SKLENÁŘ. NMR Distance Restraints At Low Temperatures : An Application to DNA Hairpin. In 19th NMR Valtice : Central European NMR Discussion Groups. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 29-29, 1 s. ISBN 80-210-3352-5.
 59. TATIERSKY, J., P. SCHWENDT, Jaromír MAREK a M. SIVÁK. Racemic vanadium(V) oxo monoperoxo complexes with two achiral bidentate heteroligands. Synthesis, characterization, crystal structure and stereochemistry of K[VO(O2)(ox)(bpy)].3H2O and Pr4N[VO(O2)(ox)(phen)]. New Journal of Chemistry, Cambridge: Royal Soc Chemistry, 2004, roč. 28, č. 1, s. 127 - 133. ISSN 1144-0546.
 60. NOVÁK, Petr, Lukáš ŽÍDEK, Petr PADRTA a Vladimír SKLENÁŘ. Refinement of Trypanosoma U6 RNA Stem-Loop Structure Using 1- and 2-Bond Residual Dipolar Couplings. In 19th NMR Valtice. Brno: Masarykova universita v Brně, 2004. s. 30-30, 1 s. ISBN 80-210-3352-5.
 61. FADRNÁ, Eva, Naděžda ŠPAČKOVÁ, Jaroslav KOČA a Jiří ŠPONER. Struktura a interakce nukleových kyselin pohledem molekulové dynamiky. In sborník konference. 2004. vyd. Pardubice: XXVII. Konference organických chemiků, 2004. s. 07-9. ISBN 80-7194-671-0.
 62. MATEJKOVÁ, Michaela. Štúdium nukleových kyselín v podchladenej vode pomocou NMR metód. In Sborník abstraktů, Studentská vědecká konference v oboru chemie a biochemie. Brno: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Chemická sekce, 2004. s. 38-38, 1 s.
 63. GREGEROVÁ, Miroslava. Technolithology. Krystalinikum, Brno, 2004, roč. 30, č. 1, s. 151-166. ISSN 0454-5524.
 64. 2003

 65. FADRNÁ, Eva, Naděžda ŠPAČKOVÁ, Jiří ŠPONER a Jaroslav KOČA. Conformational Flexibility of DNA sequences studied by Advanced Molecular Mechanics and Dynamics Tools. In Book of Abstracts. 2003. vyd. Praha: Workshop on Modeling Interactions in Biomolecules, 2003. s. 20.
 66. VANČO, J., O. ŠVAJLENOVÁ a Jaromír MAREK. Dipotassium di-mu-isothiocyanato-kappa4-N:S-bis[(N-salicylidene-DL- valinato-kappa3-O,N,O')cuprate(II)]. Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure, Chester, UK: International Union of Crystallography, 2003, roč. 59, č. 5, s. m190-m192. ISSN 0108-2701.
 67. PAZDERA, Pavel. II. Organická chemie. In Chemická olympiáda 40. ročník, soutěžní úlohy studijní a praktické části, školní kolo kategorie A a E. 1. vyd. Praha: Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2003. s. 14-16, 3 s. ISBN 80-86033-92-9.
 68. PAZDERA, Pavel. II. Organická chemie. In Chemická olympiáda 40. ročník, Autorské řešení a hodnocení soutěžních úloh, školní kolo kategorie A a E. 1. vyd. Praha: Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2003. s. 5-6, 31-32, 4 s. ISBN 80-86033-94-5.
 69. TRÁVNÍČEK, Z., M. MALOŇ, M. ZATLOUKAL, K. DOLEŽAL, M. STRNAD a Jaromír MAREK. Mixed ligand complexes of platinum(II) and palladium(II) with cytokinin-derived compounds Bohemine and Olomoucine: X-ray structure of [Pt(BohH(+)-N7)Cl-3].9/5H(2)O {Boh=6-(benzylamino)-2-[(3-(hydroxypropyl)-amino]-9-isopropylpurine, Bohemine}. Journal of Inorganic Biochemistry, Amsterdam: Elsevier Science, 2003, roč. 94, č. 4, s. 307-316. ISSN 0162-0134.
 70. MADEROVÁ, J., Jaromír MAREK a F. PAVELČÍK. [N-(Carboxylatomethyl)aspartato(3-)](ethylenediamine)cobalt(III) trihydrate. Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure, Chester, UK: International Union of Crystallography, 2003, roč. 59, č. 5, s. m178-m180. ISSN 0108-2701.
 71. MAREK, Jaromír, D. VESELÁ, M. LIŠKOVÁ a M. ŽEMLIČKA. Pomiferin. Acta Crystallographica Section C, Velká Británie: International Union of Crystallography, 2003, C59, č. 3, s. o127-o128. ISSN 0108-2701.
 72. KOPEL, P., Z. TRÁVNÍČEK, Jaromír MAREK, M. KORABIK a J. MROZINSKI. The crystal structures of [(phen)2Cu(mu-tdga)Cu(phen)](NO3)2 x 5H2O and [(H2O)(pmdien)Cu(mu-tdga)Cu(pmdien)(H2O)](ClO4)2. Polyhedron, Velká Británie: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, OXFORD, 2003, roč. 22, č. 3, s. 411-418. ISSN 0277-5387.
 73. KOTKOVÁ, Jana, Rostislav MELICHAR a Jitka POKORNÁ. The Story of Bory Granulites: Early Thoughts. Geolines, Praha: Česká akademie věd, 2003, roč. 16, č. 1, s. 57. ISSN 1210-9606.
 74. 2002

 75. MALOŇ, M., Z. TRÁVNÍČEK a Jaromír MAREK. Biologically actice copper(II) and platinum(IV) complexes with cytokinin-derived compounds. In IUCr. XIX Congress - Abstracts, Volume II. Geneva: IUCr., 2002. s. C317, 1 s. ISSN: 0108-7673.
 76. FADRNÁ, Eva. Computer modelling and simulations of nucleic acids at National Centre for Biomolecular Research (NCBR). In Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. 2002. vyd. Praha: 1. Setkání strukturních biologů, 2002. s. 36.
 77. FADRNÁ, Eva, Naděžda ŠPAČKOVÁ, Jiří ŠPONER a Jaroslav KOČA. Computer modelling of DNA quadruplex conformational behavior. In Chemické Listy. 2002. vyd. Praha: 54. Sjezd chemických společností, 2002. s. 425-426, 2 s.
 78. ČERNÁK, J., J. PAHÁROVÁ, Zdirad ŽÁK a Jaromír MAREK. CYANOCOMPLEXES WITH MULTI-N-DONOR LIGANDS. In 223rd ACS (=American Chemical Society) National Meeting. WASHINGTON: American Chemical Society, 2002. s. 063-63. ISSN:0065-7727.
 79. FADRNÁ, Eva, Naděžda ŠPAČKOVÁ, Jiří ŠPONER a Jaroslav KOČA. DNA quadruplexes with lateral loops - molecular modelling study of conformational behavior. In Chemometrics VI. 2002. vyd. Brno: Chemometrics VI, 2002. s. O17, 1 s. ISBN 80-210-2918-8.
 80. FADRNÁ, Eva, Naděžda ŠPAČKOVÁ, Jiří ŠPONER a Jaroslav KOČA. Molecular modelling of DNA fragment conformational behavior. In WATOC 02. 2002. vyd. Lugano, Švýcarsko: WATOC'02, 2002. s. PC438, 1 s.
 81. FIALA, Radovan a Vladimír SKLENÁŘ. NMR of Nucleic Acids. In ZERBE, Oliver. BioNMR in Drug Research. 1. vyd. Weinheim: Wiley-VCH, 2002. s. 121-145. Methods and Principles in Medicinal Chemistry. ISBN 3-527-30465-7.
 82. JANČA, Michal, Marek NEČAS a Jiří PŘÍHODA. Pyridinium 2-thioxo-2,3-dihydro-1H-naphtho[2,3-d]-1,3,2 5-diazaphosphole-2-thiolate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, Chester, UK: IUCr, 2002, roč. 2002, č. 58, s. 772-773. ISSN 1600-5368.
 83. KREJCI, Lumir a Patrick SUNG. RPA not that different from SSB. Structure, USA: CELL PRESS, 1100 MASSACHUSETTS AVE, CAMB, 2002, roč. 10, č. 5, s. 601-2. ISSN 0969-2126.
 84. SLOBODNÍK, Marek, Jan KUČERA, Zdenek DOLNÍČEK a Philippe MUCHEZ. Sediment-hosted Zn-Pb mineralisation between the Bohemian Massif and the West Carpathian system: geotectonic and structural constraints. In Abstracts of the Workshop on geodynamic setting of major basin-hosted lead-zinc mineral provinces (Project GEODE), Bellaterra (Barcelona), Spain, June 6-10, 2002. Bellatera (Barcelona), Spain: UAB, 2002. s. -, 2 s. -.
 85. ŠIPL, M., M. MALOŇ, Z. TRÁVNÍČEK, M. ZATLOUKAL a Jaromír MAREK. Strukturní studie produktů reakce N6-isopentenyladeninu s CuCl2.2H2O, NiCl2.6H2O a ZnCl2.xH20 v prostředí 2M-HCl. In Sborník 54. sjezdu chemických společností. 1. vyd. Praha: Česká společnost chemická, 2002. s. 379. ISSN: 0009-2770.
 86. MALOŇ, M., M. ŠIPL, Z. TRÁVNÍČEK a Jaromír MAREK. X-ray structures of selected N6-substituted adenine derivatives and their copper(II) complexes. In Kolokvium 2002. Praha: CSCA, 2002. s. 51-52. ISSN: 1211-5894.
 87. JANČA, Michal, Jan TARABA a Jiří PŘÍHODA. (4-tert-Butyl-2-methylthiosemicarbazido)(O-methyldithiophosphato)palladium(II). Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online, Chester, UK: IUCr, 2002, roč. 2002, č. 58, s. 245-247. ISSN 1600-5368.
 88. 2001

 89. NOVOTNÁ, Jiřina. Aplikace matic v chemii. In Aktuální otázky výuky chemie X. I. Hradec Králové: Universita Hradec Králové, 2001. s. 108-110. ISBN 80-7041-304-2.
 90. RICHTERA, Lukáš a Jiří TOUŽÍN. Cyklické estery kyseliny selenové. In 53. zjazd chemických spoločností, Zborník príspevkov 2. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2001. s. 178-179. ISBN 80-89029-23-X.
 91. SOLDÁN, Milan a Vladislav NAVRÁTIL. Energie chemické vazby. In DIDFYZ 2000. 1. vyd. Nitra 2001: Katedra fyziky FPV UKF Nitra, 2001. s. 185-191. Ciele vyučovania v novom miléniu. ISBN 80-8050-387-7.
 92. HROCH, Jaroslav. Filozofické myšlení Květoslava Chvatíka. Aluze : časopis pro literaturu, filosofii a jiné, Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, roč. 6/2000, příloha 2, s. 10-31. ISSN 1212-5547.
 93. HAVEL, Josef, David FETSCH, Eladia María PEŇA MÉNDEZ, Přemysl LUBAL a Jan HAVLIŠ. Recent developments in humic acid characterisation by CE and MALDI-TOF mass spectrometry. In Understanding and Managing Organic Matter in Soils, Sediments and Waters. Atlanta: IHSS, 2001. s. 77-82.
 94. TRÁVNÍČEK, Martin a Milan POTÁČEK. Search for Dipolarophile Structure Influence upon Stereochemistry of Cycloadducts in 1,3-Dipolar Cycloaddition of Azomethine Ylides Generated from N-(-)-Menthyloxycarbonylmethyl phenanthridinium. In Book of Abstracts - 9th Meeting on Stereochemistry. 1. vyd. Prague, Czech Republic: Instituteof Chemical Technology, Prague, 2001. s. 177-178. ISBN 80-7080-427-0.
 95. 2000

 96. TRANTÍREK, Lukáš, Milan URBÁŠEK, Richard ŠTEFL, Juli FEIGON a Vladimír SKLENÁŘ. A Method for Direct Determination of Helical Parameters in Nucleic Acids Using Residual Dipolar Couplings. Journal of the American Chemical Society, Washington, D.C.: American Chemical Society, 2000, roč. 122, č. 42, s. 10454-10455. ISSN 0002-7863.
 97. FOŘT, Bohumil. Vodičkovy vyvíjející se struktury. Estetika : časopis pro estetiku a teorii umění, Praha: Academia, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 61-4. ISSN 0014-1291.
 98. 1999

 99. RACLAVSKÝ, Jiří. Význam zkoumání obecné struktury hudební kompozice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: MU, 1999, B 46, č. 1, s. 75-87. ISSN 0231-7664.
 100. 1998

 101. KAZDOVÁ, Eliška a Jaroslav PEŠKA. Půdorysy domů na neolitickém sídlišti v Olomouci-Slavoníně. In Ústav Archeologické památkové péče Olomouc. Ročenka 1997. 1. vyd. Olomouc: Ústav Archeologické památkové péče Olomouc, 1998. s. 56-69.
 102. 1997

 103. KAZDOVÁ, Eliška. Dům a stavební komplex kultury s vypíchanou keramikou z Pavlova, okr. Břeclav. In Pravěk NŘ 6. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 1997. s. 75-95. Nová řada 6. ISBN 80-210-1526-8.
 104. 1996

 105. HOLMAN, Pavel. Postavení konzervace v rámci muzea. Věstník Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, Praha: Asoc. čes. a moravskosl. muz. a galerií, 1996, roč. 1996, 6-7, s. 8-9. ISSN 1213-2152.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 8. 2020 02:40