KACHLÍK, Petr and Marie HAVELKOVÁ. Sonda do drogové scény na 2 fakultách MU (The sample of the drug scene at two faculties of the Masaryk University). In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2006. Sekce 9: Firma v právním a sociálním prostředí. 1st ed. Brno: KONVOJ, s.r.o., 2006, p. 21-39, 200 pp. ISBN 80-7302-113-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sonda do drogové scény na 2 fakultách MU
Name in Czech Sonda do drogové scény na 2 fakultách MU
Name (in English) The sample of the drug scene at two faculties of the Masaryk University
Authors KACHLÍK, Petr (203 Czech Republic, guarantor) and Marie HAVELKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Brno, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2006. Sekce 9: Firma v právním a sociálním prostředí. p. 21-39, 200 pp. 2006.
Publisher KONVOJ, s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/06:00018624
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-7302-113-7
Keywords in English questionnaire; habit-forming substances; pilot study; attitudes; university; abuse
Tags abuse, attitudes, habit-forming substances, pilot study, questionnaire, University
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Changed: 13/3/2007 20:10.
Abstract
V roce 2005 proběhlo na 2 fakultách MU v Brně pilotní šetření, zaměřené na konzumaci a postoje k návykovým látkám. Pomocí anonymního dotazníku bylo osloveno více než 200 respondentů.Tři čtvrtiny vzorku měly za sebou první kuřáckou zkušenost, více než tři čtvrtiny pily alkoholické nápoje. K dalším užívaným látkám patřily produkty konopí. Asi 40 % souboru mělo již zkušenost s marihuanou, desetina ji kouřila během 6 měsíců před dotazováním. Hašiš během života vyzkoušela desetina souboru, v posledních 6 měsících byl konzumován asi 4 %. Tzv. těžké drogy byly respondenty užity ojediněle. K experimentu dotazované přivedli přátelé, méně náhodní známí, k důvodům užití pařila zvědavost, navození příjemných pocitů, družnost, odstranění stresu. Experimenty s konopím byly v souboru velmi tolerovány.
Abstract (in English)
The pilot study oriented on the consumption and attitute to drug using was realised in 2005 at two faculties of Masaryk University Brno. More than 200 respondents were asked to fill anonymous questionnaire. The three quarters of respondents had an experience with smoking, more than three quarters experienced with alcoholic drinks. Another consumed addictive substance was marihuana. About 40% of respondents have already had an experience with marihuana and about 10% smoked marihuana during previous six months. Hashish tested about 10% of all respondents, in the last 6 month was hashish smoked by 4%. The hard drugs were used sporadically. The drug experiment started with friends, other known people. The reason to start was curiosity, pleasure, friendship, stress resisstance. The experiments with marihuana were very tolerated.
Links
MSM0021622421, plan (intention)Name: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, School and Health for the 21st Century
PrintDisplayed: 20/5/2024 16:44