Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. CUBEREK, Roman, Marcela JANÍKOVÁ a Jan DYGRÝN. Adaptation and validation of the Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C) among Czech children. PLOS ONE. Public Library of Science, 2021, roč. 16, č. 1, s. nestránkováno, 14 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0245256.
 2. 2012

 3. KOLEJKA, Jaromír a Kateřina BATELKOVÁ. Informational and educational value of satellite atlases. In 21st Cartographic School. 2012.
 4. KOLEJKA, Jaromír. Kartografická škola. GeoBusiness. Praha: Springwinter, s.r.o., 2012, roč. 11, č. 2, s. 20-22. ISSN 1802-4521.
 5. 2009

 6. KACHLÍK, Petr, Lenka PROCHÁZKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Informovanost školních dětí v Brně o poruchách výživy. 1. vyd. Brno: Anabell, 2009. 5 s. Zpravodaj Anabell, 2009, roč. 4, č. 21, s. 6-10.
 7. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Minimální preventivní program jako účinný prostředek v boji se závislostmi na základních a středních školách v ČR. In Firma a konkurenční prostředí 2009. Sborník z mezinárodní vědecké konference. 5. část. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2009. s. 182-190, 254 s. ISBN 978-80-7392-088-3.
 8. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Pavel MENŠÍK a Tatiana KIMÁKOVÁ. Podporuje prostředí základní školy v ČR zdravý vývoj dětské páteře ? In VI. MARTINSKÉ DNY HYGIENY - VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO s medzinárodnou účasťou. 2009.
 9. 2008

 10. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. A Drug Scene at the Masaryk University Brno 10 Years after. In ŘEHULKA, E. et al. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008): Contemporary School Practice and Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 141-164, 23 s. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008). ISBN 978-80-7392-042-5.
 11. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Michal RAUS a Tatiana KIMÁKOVÁ. A survey into basic school pupils´ lifestyle. Central European Journal Occupational and Environmental Medicine. Budapest: The Occupational Health Foundation, 2008, roč. 14, č. 1, s. 40-41. ISSN 1219-1221.
 12. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora.". 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. 66 s. Výzkumná zpráva.
 13. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Hana HÁJKOVÁ. Diabetic Pupil in Class - Handbook for Elementary School Teachers. In ŘEHULKA, E. Et Al. School And Health 21(3/2008): Social And Health Aspect of Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 241-255, 14 s. School and health 21. ISBN 978-80-7392-043-2.
 14. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Štěpánka STRNADOVÁ a Andrea WEISOVÁ. Existuje na našich základních školách stále ještě handicap ve výuce genetiky ? In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2008-3. část. Sekce 9: Firma a vzdělanostní kapitál. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 443-452, 512 s. ISBN 978-80-7392-022-7.
 15. FOREJTOVA, S., H. MANN, J. STOLFA, K. VEDRAL, I. FENCLOVA, Danka NÉMETHOVÁ a K. PAVELKA. Factors influencing health status and disability of patients with ankylosing spondylitis in the Czech Republic. Clinical Rheumatology. New York: Springer, 2008, roč. 27, č. 8, s. 1005-1013. ISSN 0770-3198.
 16. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. MOŽNOSTI PRIMÁRNÍ PREVENCE ZÁVISLOSTÍ V PODMÍNKÁCH ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY. Zdravotníctvo a sociálna práca. Bratislava: Sapientia, 2008, roč. 3, 3-4, 2 s. ISSN 1336-9326.
 17. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Návykové látky, jejich konzumace, postoje a názory studentů Masarykovy univerzity. In Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 25-45. ISBN 978-80-7392-077-7.
 18. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na prevenci patologických závislostí. In Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. s. 13-24. ISBN 978-80-7392-077-7.
 19. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na primární prevenci patologických závislostí. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2008-3.část. Sekce 9: Firma a vzdělanostní kapitál. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 453-464, 512 s. ISBN 978-80-7392-022-7.
 20. KUBIATKO, Milan, Soňa NAGYOVÁ a Tibor NAGY. Postoje študentov gymnázií k počítačom. 2008. 14 s. ISSN 1213-3809.
 21. KUBIATKO, Milan. Praktická aplikácia informačných a komunikačných technológií do vyučovania biológie. Technológia vzdelávania. 2008, roč. 16, č. 3, s. 14-17. ISSN 1335-003X.
 22. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK a Ilka VAĎUROVÁ. Questions about Education of Pupils Suffering from Chronic Disease or Another Grave Illness from The Parents Point of View-International Project TIMSIS. In Řehulka, Evžen et al. Social and Health Aspects of Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 221-239. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-043-2.
 23. KUBIATKO, Milan, Zlatica ORSZÁGHOVÁ a Zuzana HALÁKOVÁ. Taxonómia vtákov Slovenska - Edukačný disk pre učiteľov a študentov. Informatika v škole. 2008, roč. 17, 33/34, s. 10-13. ISSN 1335-616X.
 24. KACHLÍK, Petr, Lenka PROCHÁZKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Učte děti o rizicích anorexie! Psychologie DNES. Praha: Portál, 2008, roč. 14, č. 6, s. 35-36. ISSN 1212-9607.
 25. PITNEROVÁ, Pavla. Výsledky výzkumného šetření, provedeného v rámci projektu "Analýza připravenosti budoucích učitelů na integraci sluchově postižených žáků". In MÜHLPACHR, Pavel. Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 107-120. ISBN 978-80-210-4762-4.
 26. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Způsoby propagace u SME. In Sborník RaVŠ. Brno: Rašínova vysoká škola, 2008. 11 s. ISBN 978-80-87001-14-1.
 27. PROCHÁZKOVÁ, Lenka, Petr KACHLÍK a Marie HAVELKOVÁ. Žáci druhého stupně základních škol v Brně a jejich informovanost o možných závislostech vznikajících na jídle. In Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 54-65. ISBN 978-80-7392-077-7.
 28. 2007

 29. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Kateřina VRBECKÁ. Co vědí a jak se dívají na některé módní způsoby zdobení těla a jejich zdravotní rizika žáci druhého stupně základní školy. Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2007, roč. 17, 1-2, s. 18-37. ISSN 1211-2720.
 30. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Deskripce drogové scény na MU v Brně a návrh preventivních opatření. Etapa 2: Realizace deskriptivní dotazníkové studie na MU. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2007. 96 s. Výzkumná zpráva.
 31. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Hana HÁJKOVÁ a Pavel MENŠÍK. Diabetický žák ve třídě-manuál pro učitele ZŠ. In Social and Health Aspects of Health Education. 1. vyd. Brno: MSD s.r.o.,Brno, 2007. s. 241-256, 15 s. Śchol and Healh 21. ISBN 978-80-7392-043-2.
 32. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Drogová scéna na MU po 10 letech. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1. vyd. Brno: MSD a PdF MU, 2007. s. 18-19, 48 s. ISBN 978-80-86633-98-5.
 33. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Drogy na MU, aneb Berou, neberou ? 1. vyd. Brno: MU, 2007. Internetový měsíčník MU.
 34. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Drugs, Future Doctors and Pedagogues at Masaryk University. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 655-670. ISBN 978-80-7315-138-6.
 35. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Lenka PROCHÁZKOVÁ. Food Intake Disorders-Awarness and Prevention of Pupils of the Second School Year at Elementary Schools in Brno. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 793-812. ISBN 978-80-7315-138-6.
 36. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Michal RAUS. Charakteristika klíčových momentů způsobu života žáků před vstupem na střední školu. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 8: Firma a vzdělanostní kapitál. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2007. s. 30-39, 83 s. ISBN 978-80-86633-90-9.
 37. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK a Ilka VAĎUROVÁ. Issues of Education of Pupils with Chronic or Other Serious Disorders in Terms of a Teacher-International Project TIMSIS. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 463-480. ISBN 978-80-7315-138-6.
 38. ZÍTKOVÁ, Jitka. Komunikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s lyrickým textem (projekt výzkumu). In Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV. Brno: Paido, 2007. s. 237-248. speciální pedagogika. ISBN 978-80-7315-162-1.
 39. NEUSAR, Aleš a Jiří MAREŠ. Kvalita života z pohledu dětí ze základních škol ve věku 8-15 let. In J. Mareš a kol. (Eds.) Kvalita života u dětí a dospívajících II. Brno: MSD, 2007. s. 139-158, 19 s. II. ISBN 9788073920081.
 40. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Michal RAUS. LIFESTYLE OF PRIMARY SCHOOL PUPILS. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 155-170. ISBN 978-80-7315-138-6.
 41. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK a Ilka VAĎUROVÁ. Otázky edukace žáků s chronickým či jiným závažným onemocněním z pohledu rodičů-mezinárnodní projekt TIMSIS. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1. vyd. Brno: MSD a PdF MU, 2007. s. 46-47, 48 s. ISBN 978-80-86633-98-5.
 42. MAREŠ, Jiří. SCHOOL AND THE QUALITY OF LIFE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 313-328. ISBN 978-80-7315-138-6.
 43. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Kateřina VRBECKÁ. The Knowledge of Pupils in the Second Grade of Primary School about Certain Ways of Decorating the Human Body and its Health Risks. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 225-247, 904 s. ISBN 978-80-7315-138-6.
 44. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Úloha dotazníku při autoevaluaci školy. In Hodnocení v práci učitele psychodidaktické a etické souvislosti. první. Hradec Králové: Gaudeamus UHK, 2007. s. 137-142. ISBN 978-80-7041-010-3.
 45. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Úloha dotazníku při autoevaluaci školy. In Hodnocení v práci učitele psychodidaktické a etické souvislosti. 2007. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus UHK, 2007. s. 137-142. ISBN 978-80-7041-010-3.
 46. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Lenka PROCHÁZKOVÁ. Znalosti o problematice poruch příjmu potravy a možnosti jejich prevence u žáků na 2. stupni pěti brněnských základních škol. Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2007, roč. 17, 1-2, s. 1-17, 18 s. ISSN 1211-2720.
 47. 2006

 48. STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. Činnosti třídního učitele z pohledu vedení škol. In Sborník z konference ČAPV Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu, 5.-7. 9. 2006 (CD-ROM) Plzeň. 1. vyd. Plzeň: ČAPV, KPd FPE ZČU, 2006. s. 36-44. ISBN 80-7043-483-X.
 49. PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Informovanost žáků druhého stupně základní školy o poruchách příjmu potravy. In Výchova ke zdraví II. Sborník prací studentů a učitelů katedry rodinné výchovy a výchovy ke zdraví PdF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 39-50. ISBN 80-210-4215-X.
 50. KOHOUTEK, Rudolf. Metody poznávání osobnosti a duševního zdraví žáka. První vydání. Brno: Masarykova univerzita.Pedagogická fakulta., 2006. 96 s. Pedagogická fakulta. ISBN 80-210-3932-9.
 51. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 1. část. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, 2006, roč. 41, č. 1, s. 3-15. ISSN 0862-0350.
 52. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 2. část. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, 2006, roč. 41, č. 3, s. 129-144. ISSN 0862-0350.
 53. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní preventivní projekt Drogy-Důvod-Dopad alias „DDD". In Sborník z mezinárodní konference Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání. 1. vyd. MU Brno: PdF MU, 2006. s. 391-417, 491 s.
 54. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Sonda do drogové scény na 2 fakultách MU. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2006. Sekce 9: Firma v právním a sociálním prostředí. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s.r.o., 2006. s. 21-39, 200 s. ISBN 80-7302-113-7.
 55. KOPFOVÁ, Alena. Strategický management ve veřejné správě. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2006. 8 s. 2. díl. ISBN 80-245-1091-X.
 56. VOJTKOVÁ, Naděžda. What do teachers find challenging in introducing picture storybooks? In Picture books and young learners of English. MAFF series. Mnichov, Německo: Langenscheidt ELT GmbH, Munchen, 2006. s. 109-113, 169 s. ISBN 978-3-526-50836-6.
 57. 2005

 58. KACHLÍK, Petr. Deskripce drogové scény a prevence závislostí na 6 fakultách MU v Brně. In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: ČLS JEP, 2005. s. 272-288. ISBN 80-7329-107-X.
 59. KACHLÍK, Petr. Problém závislostí u vysokoškolských studentů a možnosti jeho zvládání. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2005, sekce 9: Firma a sociální prostředí. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s.r.o., 2005. s. 56-69, 144 s. ISBN 80-7302-096-3.
 60. JEŽEK, Stanislav. Psychosociální klima školy: Vývoj diagnostické metodiky pro použití s žáky 2. stupně ZŠ. prezntace. Brno: Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech, 2005.
 61. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Jana KUBÁTOVÁ. Support of First Aid Teaching at the 1st Grade of Basic School. In ŘEHULKA, Evžen. Sborník School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 1091-1108. ISBN 978-80-7315-119-5.
 62. KUBIATKO, Milan a Katarína UŠÁKOVÁ. Vplyv IKT na záujem žiakov o biológiu z pohľadu učiteľov. Informatika v škole. 2005, roč. 14, č. 30, s. 33-37. ISSN 1336-7323.
 63. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 1. část. Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, 2005, roč. 40, č. 4, s. 193-221. ISSN 0862-0350.
 64. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 2. část. Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, 2005, roč. 40, č. 5, s. 259-282. ISSN 0862-0350.
 65. 2004

 66. KACHLÍK, Petr, Jana PAZDERKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Drogy a šikana na 1. stupni ZŠ. Zpráva o pilotním výzkumném projektu mapujícím zneužívání návykových látek, výskyt šikany a postoje k nim ve vybraných školách na 1. stupni ZŠ v okrese Zlín. 1. vyd. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2004.
 67. KACHLÍK, Petr, Jana PAZDERKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Pilotní studie zaměřená na zneužívání návykových látek a šikanu na prvním stupni ZŠ [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: PdF MU v Brně, 2004. ISBN neurčeno.
 68. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK, Magdalena KUBÍNIOVÁ, Lucie OGROCKÁ a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Stravovací zvyklosti kuřáků marihuany.Výsledky analytické retrospektivní studie u kuřáků marihuany a dvou srovnávacích souborů (kuřáci tabáku, nekuřáci). 1. vyd. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2004.
 69. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA a Jan ŠIMŮNEK. Zneužívání návykových látek u studentů SOŠ a SOU na Moravě - Výsledky studie 1997-1999 [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: PdF MU Brno, 2004. Učitelé a zdraví 5. ISBN neuvedeno.
 70. 2003

 71. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA a Jan ŠIMŮNEK. Drug and Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools- Results of a Three-Year Research Study. In : Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Teachers and Health 5. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. s. 379-404. ISBN 80-86669-02-5.
 72. 2002

 73. NOVOTNÝ, Petr. Teachers and Innovation; Opening Stage of an Exploration of Today's Practice. In Education-Line. Leeds: University of Leeds, 2002. s. 1.
 74. 2001

 75. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK a Stanislav OURODA. Studenti moravských středních odborných škol a učilišť, návykové látky a postoje k nim. Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, 2001, roč. 50, č. 4, s. 163-163. ISSN 1210-6313.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 6. 2023 07:12