TALHOFER, Václav, Petr KUBÍČEK, Hana SVATOŇOVÁ, Jarmila BRÁZDILOVÁ a Gustav ŠAFR. Přeprava nebezpečných látek a její modelování. In Vnímání bezpečnosti v území. Lázně Bohdaneč: Ministerstvo vnitra, Institut ochrany obyvatelstva, 2006. s. 153-165, 225 s. ISBN 978-80-7194-979-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Přeprava nebezpečných látek a její modelování
Název česky Přeprava nebezpečných látek a její modelování
Název anglicky Transport of dangeous substances transport and its modeling
Autoři TALHOFER, Václav (203 Česko, garant), Petr KUBÍČEK (203 Česko), Hana SVATOŇOVÁ (203 Česko), Jarmila BRÁZDILOVÁ (203 Česko) a Gustav ŠAFR (203 Česko).
Vydání Lázně Bohdaneč, Vnímání bezpečnosti v území, od s. 153-165, 225 s. 2006.
Nakladatel Ministerstvo vnitra, Institut ochrany obyvatelstva
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/06:00018638
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7194-979-4
Klíčová slova anglicky modeling of transport ; dangerous substances
Štítky dangerous substances, modeling of transport
Změnil Změnila: RNDr. Jarmila Brázdilová, učo 1715. Změněno: 20. 9. 2007 14:03.
Anotace
Moderní společnost je dnes závislá na výhodách, které jim výroba celého spektra chemikálií přináší. Česká republika (ČR) patří k zemím, kde je značně rozvinut chemický průmysl. Avšak mnohé z chemických látek, ze kterých vznikají požadované výrobky, jsou v dnešní době nebezpečné - buď jsou jedovaté pro člověka a jeho prostředí, nebo jsou hořlavé, nebo obojí. K nezanedbatelným rizikům současnosti patří, že havárie spojené s únikem škodlivin nejsou ojedinělým jevem. K neúmyslnému úniku škodlivin (chemikálií) do okolí může dojít během jejich zpracování, skladování nebo přepravy vlivem mnoha příčin, především jako následek živelní pohromy, technické příčiny, nebo selhání lidského faktoru. V posledních letech se objevují i nové příčiny úniku - úmysl, teroristický útok. Při bližším zkoumání se však ukazuje, že právě v problematice přepravy nebezpečných látek máme v ČR řadu legislativních a i technických slabin. K těm rozhodujícím slabinám bezesporu patří chybějící údaje o tom kdo, co, kam, kudy a v jakém množství přepravuje - jinými slovy chybí povinnost přepravce hlásit konkrétní přepravu nebezpečné látky včetně plánované trasy přepravy. Chybí nám – pokud možno automatické – sledování průběhu vlastní přepravy. Přitom jedině na základě těchto informací jsou základní prvky Integrovaného záchranného systému (IZS) schopny realizovat především rychlý a adekvátní, kvalifikovaný zásah v případě, že to s ohledem na ohrožení související s přepravou nebezpečné látky bude nutné. Jako součást řešení výzkumného záměru „Dynamická geovizualizace v krizovém managementu“ byla z výše uvedených důvodů zvolena příprava pilotního projektu „Přeprava nebezpečných nákladů“. Návrh projektu byl zaměřen na ověření postupů dynamické geovizualizace ve vybrané krizové situaci. Cílem scénáře a jeho realizace bylo prověřit zvolené teoretické přístupy vlastní geovizualizace a současně prověřit i funkčnost komunikačních a informačních technologií navrhovaných jako složky celého systému GEOKRIMA. Prezentovaný článek se zabývá pouze oblastmi kontextové vizualizace a principy komunikačního a informačního systému, další aspekty scénáře včetně jeho popisu lze nalézt například v [4] a [10] nebo na stránkách projektu http://geokrima.geogr.muni.cz/.
Anotace anglicky
Transport of chemical substances is very frequent round all European countries, including our country. Quite many road accidents during their transport occur and serious damage of surroundings area may cause. In our law system there are number of weak points concerning of this transports. Missing information about transport company, routes, type and quantity of transported substances belongs to the crucial weak points. Monitoring (preferable automatic) of moving carriers could be very suitable. If all subjects of Integrated Rescue System (IRS) have this information, in case of road accident their help would be quicklier and more adequate and in case of possibility of people and natural threat more qualified.
Návaznosti
MSM0021622418, záměrNázev: DYNAMICKÁ GEOVIZUALIZACE V KRIZOVÉM MANAGEMENTU
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 13. 7. 2020 04:59