RABUŠIC, Ladislav. Bude česká plodnost i v budoucnu jedna z nejnižších v Evropě? In Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2006. s. 66-80. Katedra demografie a geodemografie. ISBN 80-86561-93-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Bude česká plodnost i v budoucnu jedna z nejnižších v Evropě?
Název anglicky Will Czech fertility be the lowest low also in the near future?
Autoři RABUŠIC, Ladislav (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Praha, Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? od s. 66-80, 15 s. Katedra demografie a geodemografie, 2006.
Nakladatel Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/06:00016438
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 80-86561-93-3
Klíčová slova anglicky fertility; family policy; value of children
Štítky family policy, Fertility, value of children
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832. Změněno: 22. 5. 2009 11:27.
Anotace
Tato kapitola ukazuje, jaké je mezi mladou českou generací, jíž bylo v době výzkumu konaneném v roce 2001 mezi 18–40 lety, populační klima. Provedené analýzy ukazují, že mladí lidé u nás neodmítají sňatek, že uzavření sňatku je důležitou součástí jejich životních plánů, ale že značná část počítá s tím, že před uzavřením sňatku budou žít se svým partnerem/partnerkou ve sňatku na zkoušku, to je v nesezdaném soužití. Rozbor plodnostních plánů naznačuje, že ani v blízké budoucnosti, tedy v horizontu příštích patnácti dvaceti let, nebudou české ženy rodit tolik dětí, aby se jejich průměrný počet přiblížil úrovni prosté reprodukce obyvatelstva. Námi konstruované ukazatele hypotetické konečné plodnosti říkají, že intenzita plodnosti žen u nás bude i v budoucnu v kontextu evropských zemí nízká. Bude-li se však pohybovat v rozmezí intervalu 1,57–1,86, jak naznačují výpočty, pak české „umístění“ na fertilitním žebříčku zdaleka nebude takovým problémem, jakým se jeví dnes. Naše data z reprezentativního šetření ukazují, že plodnost by v ČR měla být i v budoucnu jedna z nejnižších v Evropě, nicméně průměrné počty dětí zrozené jedné ženě by měly být někde na úrovni současného evropského průměru úhrnné plodnosti.
Anotace anglicky
This chapter deals with the question what is population climate among young Czech population (aged 18-40). It is based on a representative survey carried out in 2001. My analyses show that young people do not refuse to get married, and that contracting marriage is an important factor in their life plans. However, before they get married they want to live in a trial marriage (i.e. in unmarried cohabitation) first. Analyses of their fertility intentions indicate that in near future (during next 15-20 years) Czech level of fertility will be below reproduction. Constructed indicators of hypothetical completed fertility show that fertility of this age group will still be among the lowest in Europe, howevever it will approach current European average: 1.7 -1,8 children per woman.
Návaznosti
GA403/01/1099, projekt VaVNázev: Veřejnost, demografické procesy a populační politika - Česká republika 2001 (druhé kolo evropského komparativního výzkumu)
Investor: Grantová agentura ČR, Veřejnost, demografické procesy a populační politika - Česká republika 2001 (druhé kolo evropského komparativního výzkumu)
VytisknoutZobrazeno: 28. 3. 2023 02:28