Informační systém MU
DVOŘÁKOVÁ, Petra. Daň z nemovitostí v evropském kontextu (Real Estate Tax in the European Context). In Evropské finanční systém 2007 (Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 62-68. ISBN 978-80-210-4319-0. 2007.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Daň z nemovitostí v evropském kontextu
Name (in English) Real Estate Tax in the European Context
Authors DVOŘÁKOVÁ, Petra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Evropské finanční systém 2007 (Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference), p. 62-68, 7 pp. 2007.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14560/07:00022185
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-4319-0
Keywords in English real estate tax; tax incomes; municipal budgets
Tags municipal budgets, real estate tax, tax incomes
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D., učo 16685. Changed: 5/6/2017 11:15.
Abstract
Cílem tohoto článku je zhodnotit stávající stav daně z nemovitostí v České republice, na základě zahraničních zkušeností navrhnout možné změny a určit dopady těchto případných změn na příjmovou stránku veřejných, resp. obecních rozpočtů.
Abstract (in English)
The aim of the paper is to evaluate current situation of the Czech real estate tax, to suggest change based on foreign experiences and to define potential impact of suggested change on the revenue side of public, respectively municipal budgets.
Links
MSM 145600001, plan (intention)Name: Faktory efektivnosti rozvoje regionů České republiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Efficiency Factors of the Czech Republic's Regions
Displayed: 12/4/2024 13:02