RADVAN, Michal. Perspektivy transferových daní v ČR (Perspectives of Transfer Taxes in the Czech Republic). In Stretnutie finančných právnikov – Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Financovanie verejnej správy (akuálne problémy). 1st ed. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2007, p. 153-159. ISBN 978-80-8054-410-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Perspektivy transferových daní v ČR
Name (in English) Perspectives of Transfer Taxes in the Czech Republic
Authors RADVAN, Michal (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Bratislava, Stretnutie finančných právnikov – Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Financovanie verejnej správy (akuálne problémy), p. 153-159, 7 pp. 2007.
Publisher Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/07:00032224
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-8054-410-2
Keywords in English direct tax; property tax; transfer tax; inheritance tax; gift tax; real-estate transfer tax; structural items of tax
Tags direct tax, Gift tax, Inheritance tax, Property tax, Real-estate transfer tax, structural items of tax, transfer tax
Changed by Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 1/4/2010 18:27.
Abstract
V článku jsou analyzovány perspektivy jednotlivých transferových daní(daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí) v České republice. Jakkoliv si je autor vědom programového prohlášení druhé Topolánkovy vlády ČR, které požaduje zrušení některých transferových daní nebo jejich částí, přiklání se k názoru na jejich zachování za podmínky modernizace jejich konstrukčních prvků a zefektivnění jejich výběru.
Abstract (in English)
The article analyses the perspectives of particular transfer taxes (inheritance tax, gift tax, real-estate transfer tax) in the Czech Republic. Even contemporary government calls for disturbance of these taxes, the author thinks it would be better to modernize the structural items of these taxes and to make the collection of these taxes more effective.
PrintDisplayed: 23/6/2024 14:18