VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER and Andrea HOLEŠINSKÁ. Teoreticko-metodologické a praktické přístupy k regionalizaci cestovního ruchu (Theoretical-methodological and practical approaches towards tourism regionalization). In XXI. sjezd České geografické společnosti: Česká geografie v evropském prostoru, sekce Sociogeografické procesy. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. p. 273-280. ISBN 978-80-7040-986-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Teoreticko-metodologické a praktické přístupy k regionalizaci cestovního ruchu
Name in Czech Teoreticko-metodologické a praktické přístupy k regionalizaci cestovního ruchu
Name (in English) Theoretical-methodological and practical approaches towards tourism regionalization
Authors VYSTOUPIL, Jiří (203 Czech Republic, guarantor), Martin ŠAUER (203 Czech Republic) and Andrea HOLEŠINSKÁ (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. České Budějovice, XXI. sjezd České geografické společnosti: Česká geografie v evropském prostoru, sekce Sociogeografické procesy, p. 273-280, 8 pp. 2007.
Publisher Jihočeská univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/07:00021064
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-7040-986-2
Keywords in English Tourism; regionalization; theoretical approaches; atlas of tourism
Tags atlas of tourism, Regionalization, theoretical approaches, tourism
Changed by Changed by: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D., učo 21026. Changed: 15. 8. 2007 13:44.
Abstract
Příspěvek je věnován problematice regionalizace cestovního ruchu, jakožto dynamického jevu, který má časoprostorovou dimenzi. Prezentovány jsou možné teoreticko-metodologické přístupy regionalizace cestovního ruchu a jejich praktické uplatnění v případě rajonizace cestovního ruchu v České republice. Součástí příspěvku je také typologie středisek cestovního ruchu na základě převažujícího druhu či formy cestovního ruchu, nebo-li tzv. funkčního využití.
Abstract (in English)
The paper deals with theoretical-methodological and practical approaches of tourism regionalization in the Czech Republic. Firstly, the theoretical approaches are presented on the example of Proposal of New Tourism Regionalization in the Czech Republic that was published as an output of two-and-a-half-year research. This research was focused on analysis and evaluation of the importance of regions in the Czech Republic with regards to their recreation function. And secondly for the practical purposes, another significant publication in field of tourism is considered as an example and it is Tourism Atlas of the Czech Republic that contains more than 60 thematic maps of tourism.
Links
WB-08-04, research and development projectName: Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR
Investor: Ministry for Regional Development of the CR, The New Tourism Regionalization in the Czech Republic Draft
PrintDisplayed: 5. 7. 2022 00:13