VACULÍKOVÁ, Pavlína. Metodický materiál na DVD nosiči pro teoretickou přípravu i praktické využití v tréninkových centrech sportovní gymnastiky a během výuky na ZŠ a SŠ. In SKOTÁKOVÁ, Alena a Petr HEDBÁVNÝ. Sport a kvalita života 2006. Brno, Sport a kvalita života. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. 3 s. ISBN 80-210-4145-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metodický materiál na DVD nosiči pro teoretickou přípravu i praktické využití v tréninkových centrech sportovní gymnastiky a během výuky na ZŠ a SŠ.
Název česky Metodický materiál na DVD nosiči pro teoretickou přípravu i praktické využití v tréninkových centrech sportovní gymnastiky a během výuky na ZŠ a SŠ.
Název anglicky Methodical material at DVD for teoretical prepare and practical using in trening centres and during educatin at primary and secondary schools
Autoři VACULÍKOVÁ, Pavlína (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, Sport a kvalita života. Brno, Sport a kvalita života 2006, 3 s. 2006.
Nakladatel Masarykova Univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/06:00032399
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 80-210-4145-5
Klíčová slova anglicky artistic gymnastics; beam; balance abilities
Štítky artistic gymnastics, balance abilities, beam
Změnil Změnila: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D., učo 8367. Změněno: 8. 4. 2010 10:11.
Anotace
Cílem DVD je vytvoření metodického návodu pro trenéry sportovních center podílejících se na řešení inter a intraindividuálních rovnováhových schopností u sportovních gymnastek. DVD (modrá linie) bude sloužit jako návod pro trenéry z center sportovní gymnastiky, ve kterých bude prováděno měření rovnováhových schopností. DVD (červená linie) je určeno učitelům tělesné výchovy základních a středních škol, kteří za pomocí nahrávky a komentáře k jednotlivýcm cvikům, mohou obohatit svoje hodiny tělesné výchovy. DVD prezentuje ukázky jednotlivých prvků, které je potřeba procvičovat , aby došlo ke zvýšení úrovně rovnováhových schopností.
Anotace anglicky
The aim of DVD is creating of methodic material for trainers of sports centre, wich participant of the resolution inter and intraindividual balance abilities of sport gymnasts. DVD (blue line) will serve as a instructions for trainers of centres of sport gymnastics. In this will provide measure of balance abilities. DVD (red line) is adress teachers of physical education of primary and secondary schools, wich will by means of DVD instructions could lead theirs lessons of physical education. DVD presented illustrations of individual aspects, wich needs to train to come to increase of level of balance abilities.
VytisknoutZobrazeno: 21. 10. 2021 22:15