SVOBODA, Marek, Silvie BLAŽKOVÁ, Jan MALÁSKA, Katarína PETRÁKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Jiří VYSKOČIL, Radka OBERMANNOVÁ a Rostislav VYZULA. Diagnosticko-terapeutické rozpaky u adenokarcinomu žaludku, anebo neobyčejná prezentace obyčejné choroby. In XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2005. s. 122. ISBN 80-86793-05-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Diagnosticko-terapeutické rozpaky u adenokarcinomu žaludku, anebo neobyčejná prezentace obyčejné choroby
Název česky Diagnosticko-terapeutické rozpaky u adenokarcinomu žaludku, anebo neobyčejná prezentace obyčejné choroby
Název anglicky --
Autoři SVOBODA, Marek (203 Česká republika, garant), Silvie BLAŽKOVÁ (203 Česká republika), Jan MALÁSKA (203 Česká republika), Katarína PETRÁKOVÁ (203 Česká republika), Eva LŽIČAŘOVÁ (203 Česká republika), Jiří VYSKOČIL (203 Česká republika), Radka OBERMANNOVÁ (203 Česká republika) a Rostislav VYZULA (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Brno, XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty, s. 122-122, 2005.
Nakladatel Masarykův onkologický ústav
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 80-86793-05-2
Klíčová slova anglicky gastric cancer; diagnostics dubiousness
Štítky diagnostics dubiousness, gastric cancer
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Změněno: 14. 10. 2007 12:00.
Anotace
Označit nádory žaludku za obyčejnou chorobu si dovolujeme proto, že od doby, kdy byly Galénem a následně Avicennou a Morgagnim postupně definovány, uplynulo již několik století. Rovněž jejich léčba má za sebou řadu milníků. Například první úspěšně provedenou gastrektomii publikoval v roce 1881 Billroth a v roce 1968 byla k radioterapii poprvé souběžně přidána chemoterapie s 5-fluorouracilem. Pozdější rozvoj endoskopických metod a sonografie posunul vpřed i diagnostiku tohoto onemocnění a jeho časný záchyt. Můžeme tedy konstatovat, že jak choroba samotná, tak i její diagnostika, léčebné možnosti a bohužel i prognóza pokročilého onemocnění, jsou pro nás všeobecně a dlouhodobě známá fakta natolik, že označení "obyčejná" je vcelku na místě. I přesto nám toto onemocnění připravuje neustále nová překvapení. Například jeden z posledních objevů, který byl v patogenezi karcinomu žaludku učiněn, publikoval v listopadu 2004 Houghton a kolektiv v časopisu Science. Autoři zjistili, že chronická infekce Helicobacterem způsobovala u myší migraci buněk vycházejících z kostní dřeně do žaludeční sliznice, kde následně procházely procesem metaplázie, dysplázie až ke vzniku intraepiteliálního tumoru. Koncepce poněkud odlišná od těch, které jsme znali dosud, a která může mít významný dopad na prevenci tohoto onemocnění. I v naší klinické praxi jsme se setkali s překvapivým průběhem tohoto onemocnění a uvedené kasuistiky Vám chceme prezentovat. V letech 2002 až 2004 byli do Masarykova onkologického ústavu přijati mimo jiné i tři níže uvedení pacienti, jejichž pomyslným pojítkem byl na počátku nejasný maligní proces, klinicky manifestovaný těžkou trombocytopenií a anémií, diseminovanou intravaskulární koagulopatií, s nálezy vysoké hladiny LD a ALP v séru. Všichni pacienti si stěžovali na silné bolesti v bederní části zad a v oblasti kyčelních kloubů a na výrazný váhový úbytek. Počátek symptomů nemoci časovali do období ne staršího než tří měsíců. Průběh jejich onemocnění byl velmi rychlý a nezvyklý, ve dvou případech doprovázený diagnostickými nebo i terapeutickými rozpaky, a pokud byla aplikována chemoterapie, tak bez efektu. Všichni pacienti zemřeli do dvou měsíců od přijetí do nemocnice. V naší přednášce bychom chtěli stručně prezentovat výše uvedené kasuistiky a rovněž podáme ucelený přehled prací publikovaných na toto téma v zahraničním odborném tisku. V některých z nich jsou popisovány i ojedinělé úspěchy chemoterapie u jinak prognosticky velmi nepříznivého vývoje tohoto onemocnění.
Anotace anglicky
This publication is only in Czech language
VytisknoutZobrazeno: 28. 10. 2020 04:46