SVOBODA, Marek, Marián HAJDÚCH, Jana KLEINOVÁ, Miloš HOLÁNEK, Lenka RADOVÁ, Jiří LIPERT, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Jana GOMBOŠOVÁ, František FOLBER, Miloš CHOBOLA, Tereza ANDRAŠÍNOVÁ, Tomáš PASEKA, Eva KONEČNÁ, Renata SLEZÁKOVÁ, Radka SOŠKOVÁ, Lucie NAGYOVÁ, Peter GRELL, Ingrid GARAJOVÁ, Iva SOLAŘÍKOVÁ, Mária ZVARÍKOVÁ, Libor HANÁK, Dalibor VALÍK, Katarína PETRÁKOVÁ a Rostislav VYZULA. Je použití lithia k profylaxi a k léčbě chemoterapií indukované neutropenie opodstatněné a bez rizika? Klinicko-experimentální studie. Klinická onkologie, Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 19/2006, č. 6, s. 299-304. ISSN 0862-495X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Je použití lithia k profylaxi a k léčbě chemoterapií indukované neutropenie opodstatněné a bez rizika? Klinicko-experimentální studie.
Název česky Je použití lithia k profylaxi a k léčbě chemoterapií indukované neutropenie opodstatněné a bez rizika? Klinicko-experimentální studie.
Název anglicky IS AN ADMINISTRATION OF LITHIUM FOR PROPHYLAXIS AND TREATMENT OF CHEMOTHERAPY INDUCED NEUTROPENIA WELL-FOUNDED AND SAFE?
Autoři SVOBODA, Marek (203 Česká republika, garant), Marián HAJDÚCH (203 Česká republika), Jana KLEINOVÁ (203 Česká republika), Miloš HOLÁNEK (203 Česká republika), Lenka RADOVÁ (203 Česká republika), Jiří LIPERT (203 Česká republika), Marta ŠIMÍČKOVÁ (203 Česká republika), Jana GOMBOŠOVÁ (703 Slovensko), František FOLBER (203 Česká republika), Miloš CHOBOLA (203 Česká republika), Tereza ANDRAŠÍNOVÁ (203 Česká republika), Tomáš PASEKA (203 Česká republika), Eva KONEČNÁ (203 Česká republika), Renata SLEZÁKOVÁ (203 Česká republika), Radka SOŠKOVÁ (203 Česká republika), Lucie NAGYOVÁ (203 Česká republika), Peter GRELL (703 Slovensko), Ingrid GARAJOVÁ (703 Slovensko), Iva SOLAŘÍKOVÁ (203 Česká republika), Mária ZVARÍKOVÁ (703 Slovensko), Libor HANÁK (203 Česká republika), Dalibor VALÍK (203 Česká republika), Katarína PETRÁKOVÁ (203 Česká republika) a Rostislav VYZULA (203 Česká republika).
Vydání Klinická onkologie, Brno, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, 0862-495X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/06:00019104
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky Lithium; chemotherapy; hematologic toxicity; neutropenia; chemoresistance; MTT test
Štítky chemoresistance, chemotherapy, hematologic toxicity, Lithium, MTT test, neutropenia
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Změněno: 14. 10. 2007 12:36.
Anotace
Východiska: Hematologická toxicita patří k nežádoucím účinkům protinádorové léčby a může vést k závažnému iatrogennímu poškození pacienta. Lithium je tradičně využíváno k profylaxi a k léčbě chemoterapií indukované neutropenie, neboť jeho podávání indukuje reverzibilní leukocytózu. Výzkum z posledních let dokazuje, že lithium inhibuje apoptózu a stimuluje proliferaci buněk, a to prostřednictvím přímého vlivu na GSK-3ß a Akt/PKB kinázu. Obě kinázy hrají zárovneň důležitou roli v procesu přežívání a chemorezistence nádorových buněk. Soubor, metody: V naší práci jsme u 53 primárních tumorů provedli 151 MTT testů chemorezistence k vybraným cytostatikům, a to za přítomnosti lithia nebo s cytostatikem samotným. Na souboru 106 pacientů jsme sledovali vliv lithia na hematopoézu a na vývoj nádorového onemocnění. Analyzovali jsme 349 párových vyšetření krevního obrazu a hodnotili jsme čas do progrese. Výsledky: Prokázali jsme enormní nárůst chemorezistence primárních nádorů testovaných In-vitro k doxorubicinu (p<0,0001) a k paklitaxelu (p<0,0003) za přítomnosti lithia. U vyselektované skupiny pacientů jsme prokázali, že vyšší počet aplikací lithia byl spjatý s časnou progresí onemocnění (p=0,0061). Podávání lithia vedlo k vzestupu leukocytů a neutrofilů, výsledek však nebyl statisticky významný (p=0,21 a 0,14). Závěr: Užívání lithia k profylaxi a k léčbě chemoterapií navozené myelotoxicity není opodstatněné a je spjato s rizikem indukce chemorezistence nádoru.
Návaznosti
NR8335, projekt VaVNázev: Predikce chemosenzitivity / chemorezistence na cílenou protinádorovou terapii u pacientek s karcinomem prsu s prokázanou HER-2 pozitivitou, na podkladě analýzy Akt signální dráhy a sérové hladiny HER-2 receptoru
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2020 19:52