MACEK, Jakub, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Vít KOUŘIL. Tekutá prosperita: Český stát a LG.Philips Displays. Mediální studia. Praha: Syndikát novinářů ČR, 2007, roč. 2, č. 2, s. 151-194, 43 s. ISSN 1801-9978.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tekutá prosperita: Český stát a LG.Philips Displays
Název anglicky Liquid Prosperity: the Czech State and LG.Philips Displays
Autoři MACEK, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí), Kateřina ŠKAŘUPOVÁ (203 Česká republika) a Vít KOUŘIL (203 Česká republika, domácí).
Vydání Mediální studia, Praha, Syndikát novinářů ČR, 2007, 1801-9978.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Plný text statě.
Kód RIV RIV/00216224:14210/07:00032493
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky Czech press; foreign investments; discourse analysis; tracking discourse; discoursive formation; thematic structure
Štítky Czech press, Discourse Analysis, discoursive formation, foreign investments, thematic structure, tracking discourse
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Kateřina Škařupová, Ph.D., učo 43275. Změněno: 14. 3. 2013 12:50.
Anotace
Studie předkládá diskurzní analýzu mediálního obrazu kauzy neúspěšného zahraničního investora, a to konkrétně případu holdingu LG.Philips Displays a českého státu. Studie případ pokrývá od investorova rozhodnutí vstoupit do České republiky v roce 2000 až po investorův bankrot v roce 2006. Využitá výzkumná metoda je založena na Foucaultově pojetí diskurtu a je odvozena od jeho teoretického konceptu diskurzní analýzy. Metoda, jež se spíše než na lingvistickou rovinu diskurzu zaměřuje na rovinu strukturální, je inspirována rovněž Gerbnerovou analýzou systému zpráv a de Gruyterovou technickou stopování diskurzu.
Anotace anglicky
This study offers a discourse analysis of media construction of unsuccessful foreign investor's case, dealing namely with the case of LG.Philips Displays Holding and the Czech state and covering the case since the investor's decision to settle in Czech Republic taken in 2000 until the period of the investor's bankruptcy in 2006. The particular method developed for the analysis is based on Michel Foucalt's notion of discourse and derived from his theoretical conception of discourse analysis. The method which emphasizes rather structural than linguistic level of discourse is inspired by Gerbner's message system analysis and by de Gruyter's tracking discourse technique as well.
VytisknoutZobrazeno: 4. 12. 2022 05:05