ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. ICT a moc před tabulí. In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. s. 260-286. ISBN 978-80-7367-313-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název ICT a moc před tabulí
Název anglicky ICT and power in classroom
Autoři ŠEĎOVÁ, Klára (203 Česká republika) a Jiří ZOUNEK (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Praha, Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, od s. 260-286, 27 s. 2007.
Nakladatel Portál
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/07:00020611
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7367-313-0
Klíčová slova anglicky ICT; power; classroom; teacher; strategy; teaching; learning; pupil
Štítky classroom, ICT, learning, power, pupil, strategy, teacher, teaching
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., učo 1752. Změněno: 14. 4. 2010 23:08.
Anotace
V názvu této kapitoly se slévají dvě témata. Prvním z nich je téma moci před tabulí, tedy problém interpersonálního vlivu, který učitel uplatňuje ve třídě. Druhým z nich je vstup informačních a komunikačních technologií do prostředí školy a jeho důsledky pro výchovně vzdělávací proces. Na průsečíku těchto dvou témat se otevírá otázka, zda zapojení ICT do výukové práce učitele nějakým způsobem ovlivňuje mocenské vztahy mezi učitelem a žáky. Troufáme si tvrdit, že takto položenou otázku u nás dosud nikdo empiricky nezkoumal. Je tomu jednak proto, že naše i zahraniční studie věnované na ICT ve vzdělávání se koncentrují především na průzkum toho, jaké didaktické možnosti nové technologie přinášejí. Zároveň u nás není populární ani téma učitelské moci, které je ovšem v zahraničí obligátní součástí učebnic pedagogické komunikace. Cílem tohoto textu je obě tato témata propojit a na výše položenou otázku hledat odpověď prostřednictvím analýzy empirických dat z kvalitativního výzkumného šetření.
Anotace anglicky
The chapter presents some of the main results of the first stage of the research project:qualitative analysis of in-depth interviews with primary school teachers and class observations (video recordings). The title of this paper merges two topics. The first one is power in class, i.e. the issue of the interpersonal influence teachers use in class. The other one is the entry of information and communication technologies into school environment and its consequences for the process of education and upbringing. It is at the intersection of these two issues where the question arises whether (and how) integrating ICT into teaching affects power relations between the teacher and the pupils. The research questions we concentrate on in the present paper are: In which ways do ICT affect power relations between the teacher and the pupils? Which strategies do teachers develop in the transformed situation to strengthen their position of power?
Návaznosti
GA406/06/1022, projekt VaVNázev: Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele
Investor: Grantová agentura ČR, Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2022 13:29