SEHNÁLEK, David. Provozní model hospodaření a komunitární soutěžní právo (The "Operating Model" and the Community Competition Law). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, XV, 3/2007, p. 228-236. ISSN 1210-9126.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Provozní model hospodaření a komunitární soutěžní právo
Name (in English) The "Operating Model" and the Community Competition Law
Authors SEHNÁLEK, David (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita, 2007, 1210-9126.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/07:00032578
Organization unit Faculty of Law
Keywords in English operating model; competition law; public subsidies; merger; state regulation;undertaking; public procurement
Tags competition law, merger, operating model, public procurement, public subsidies, State regulation, undertaking
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 2/4/2010 10:56.
Abstract
Článek si klade za cíl posoudit z hlediska práva ES některé vybrané právní problémy související s převody majetku ze strany územně samosprávných celků na podniky, jak je v širším smyslu chápe právo hospodářské soutěže. Text reaguje na situaci, kdy v době před vstupem České republiky do Evropské unie i po něm probíhala v České republice řada transferů majetku obcí nebo obcemi ovládaných právnických osob, včetně věcí, práv a jiných majetkových hodnot, na soukromoprávní subjekty za protiplnění, jež někdy neodpovídalo skutečné hodnotě převáděného majetku.
Abstract (in English)
The aim of this article is to critically examine transactions under which states or municipal governments transfer their property on undertakings. This article is a reaction on situation which arose before the accession of the Czech Republic to the EC when the property of local authorities was often sold to private undertakings for inappropriate price.
PrintDisplayed: 24/5/2024 21:49