Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. URBANOVÁ, Ludmila. Intertextuality as a Merger of Patterns and Genres. In South Bohemian Anglo-American Studies No.2, The Dynamics of the Language System. České Budějovice: University of South Bohemia, Pedagogical Faculty. p. 55-61. ISBN 978-80-7394-066-9. 2008.

  2007

  1. SEHNÁLEK, David. Provozní model hospodaření a komunitární soutěžní právo (The "Operating Model" and the Community Competition Law). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, XV, 3/2007, p. 228-236. ISSN 1210-9126. 2007.
  2. KYNCL, Libor. Sjednocení dozoru nad finančními trhy v rámci reformy veřejné správy (The Unification of Supervision over Financial Markets in the Reform of Public Administration). In Dny veřejného práva. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 76, 474-480, 7 pp. ISBN 978-80-210-4430-2. 2007.

  2002

  1. KRIŠTOF, Martin. Pre-merger Management - Opportunities and Threats. In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1st ed. Brno: VUT fakulta podnikatelská Brno. p. 17. ISBN 80-214-2102-9. 2002.

  2001

  1. ŠKAPA, Radoslav. Due Diligence: vyndejte zajíce z pytle (Due diligence). Praha: Euronews. Euro. 2001.
Display details
Displayed: 19/4/2024 13:36