TRÁVNÍČEK, Zdeněk a Roman HYTYCH. Je změna estetického vnímání a prožívání, která je výsledkem praxe kultivování soustředění a klidu (samathá), zachytitelná testem estetického úsudku? In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku V. Vybrané aspekty teorie a praxe. první. Praha: Univerzita Karlova, 2007. s. 22-26. ISBN 80-86620-14-X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Je změna estetického vnímání a prožívání, která je výsledkem praxe kultivování soustředění a klidu (samathá), zachytitelná testem estetického úsudku?
Název anglicky Is the change of aesthetic perceiving and experiencing, which is one of the results of tranquility cultivating practice (samatha), noticeable by the test of aesthetic judgment?
Autoři TRÁVNÍČEK, Zdeněk a Roman HYTYCH.
Vydání první. Praha, Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku V. Vybrané aspekty teorie a praxe. od s. 22-26, 5 s. 2007.
Nakladatel Univerzita Karlova
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 80-86620-14-X
Klíčová slova česky buddhistická psychologie abhidhammy; test estetického úsudku; zakotvená teorie; změna vnímání a prožívání
Klíčová slova anglicky Buddhist psychology of Abhidhamma; grounded theory; test of aesthetic judgment; change of perceiving and experiencing
Štítky buddhist psychology of abhidhamma, grounded theory, test of aesthetic judgment
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Roman Hytych, Ph.D., učo 8818. Změněno: 4. 5. 2011 14:10.
Anotace
Příspěvek prezentuje výsledky prvních dvou stádií výzkumu zaměřeného na průzkum změny estetického prožívání a vnímání, které probíhá v důsledku aplikace konkrétních technik meditace klidu (samathá). Zdrojem těchto technik je buddhistická psychologie abhidhammy. V prvním stádiu byl realizován terénní výzkum meditačních technik v tradičních kulturách Srí Lanky a Barmy v letech 2002 až 2004. Na jeho základě se v roce 2005 uskutečnil desetidenní kurz nácviku meditačních technik soustředění a klidu (20 účastníků), který byl lektorován autory výzkumu. Předmětem zkoumaného nácviku meditace je estetika prožívání barev a elementů ohně, vody a dalších. Skutečnost, že se podařilo úspěšně aplikovat tyto techniky v evropském kulturním prostředí, vytváří podmínky pro třetí stádium výzkumu, jež je určeno výzkumnou otázkou tvořící nadpis pojednání.
Anotace anglicky
The contribution presents the results of the first two stages of the research that is focused on the inquiry of aesthetic perceiving and experiencing change caused by an application of tranquility meditation techniques (samatha). Buddhist psychology of Abhidhamma is their source. In the first stage the field research of meditation techniques was executed in the traditional cultures of Sri Lanka and Burma in 2002 - 2004. On this base a ten-day course of tranquility meditation technique training was realized in 2005 (20 participants), which was lead by the authors of the research. Experiencing the aesthetics of colors and elements of fire, water and others is the subject of meditation training inquiry. The fact that those techniques were successfully applied in the European culture creates conditions for the third stage of inquiry, which is determined by the research question forming the title of the text.
VytisknoutZobrazeno: 19. 9. 2021 19:02