SOJKA, Petr and Radim ŘEHŮŘEK. Classification of Multilingual Mathematical Papers in DML-CZ. In Proceedings of First Workshop of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing RASLAN 2007. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 89-96, 8 pp. ISBN 978-80-210-4471-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Classification of Multilingual Mathematical Papers in DML-CZ
Name in Czech Klasifikace vícejazyčných matematických článků v DML-CZ
Authors SOJKA, Petr (203 Czech Republic, guarantor) and Radim ŘEHŮŘEK (203 Czech Republic).
Edition první. Brno, Proceedings of First Workshop of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing RASLAN 2007, p. 89-96, 8 pp. 2007.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW web of workshop paper preprint
RIV identification code RIV/00216224:14330/07:00019524
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-210-4471-5
UT WoS 000268015500011
Keywords in English machine learning; classification;
Tags CLASSIFICATION, machine learning
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 14. 1. 2008 16:23.
Abstract
The growth of digital repositories of scientific documents is speed-ed up by various digitisation activities. Almost all papers of mathematical journals are reviewed by either Mathematical Reviews or ZentralBlatt Math, summing up to more than 2.000.000 entries. In the paper we discuss possibilities and experiments we did on the data of Czech Digital Mathematics Library, DML-CZ with the goal of developing novel scalable methods of document classification and retrieval of multilingual mathematical papers.
Abstract (in Czech)
Nárůst velikosti digitálních repozitářů je urychlován množstvím digitalizačních projektů. Jen recenzované matematické publikace v Mathematical Reviews či ZentralBlatt Math obsahují více než 2000000 položek. V článku diskutujeme možnosti a experimenty, které jsme na datem Digitální matematické knihovny DML-CZ provedli s cílem vyvinout přesné metody klasifikace matematických textů a jejich vyhledávání.
Links
1ET200190513, research and development projectName: DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Information society (National programme of research)
1ET208050401, research and development projectName: E-learning v kontextu sémantického webu
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Information society (National programme of research)
PrintDisplayed: 26. 5. 2020 03:11