Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. BALÁŽIA, Michal a Petr SOJKA. Walker-Independent Features for Gait Recognition from Motion Capture Data. In Antonio Robles-Kelly, Marco Loog, Battista Biggio, Francisco Escolano, Richard Wilson. Proceedings of the joint IAPR International Workshops on Structural and Syntactic Pattern Recognition (SSPR 2016) and Statistical Techniques in Pattern Recognition (SPR 2016). LNCS 10029. Switzerland: Springer International Publishing AG, 2016. s. 310-321. ISBN 978-3-319-49054-0. doi:10.1007/978-3-319-49055-7_28.
 2. 2009

 3. KREJČÍ, Eva, Ivo SEDLÁČEK a Dana BAUDIŠOVÁ. Classification of brown pigmented aeromonads isolated from river water. Folia Microbiologica. 2009: MBÚ AV ČR, 2009, roč. 54, č. 2, s. 123-129. ISSN 0015-5632.
 4. KRUZLICOVA, Dasa, Jan MOCÁK, Branko BALLA, Jan PETKA, Marta FARKOVÁ a Josef HAVEL. Classification of Slovak white wines using artificial neural networks and discriminant techniques. Food Chemistry. 2008 Elsevier Ltd, 2009, roč. 112, č. 4, 7 s. ISSN 0308-8146.
 5. BLAŽEK, Václav. Marvin Lionel Bender. Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, 1-2, 2 s. ISSN 1803-7410.
 6. SOJKA, Petr a Radim ŘEHŮŘEK. Similarity and Classification of Mathematical Papers. 2009.
 7. 2008

 8. BLAŽEK, Václav. A lexicostatistical comparison of Omotic languages. In In Hot Pursuit of Language in Prehistory. Essays in the four fields of anthropology, edited by John D. Bengtson. Amsterdam - Philadelphia: Benjamins, 2008. s. 57-148, 91 s. ISBN 90-272-3252-0.
 9. ČEŠKOVÁ, Eva. Aktuální trendy v léčbě závažných psychických poruch. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2008, roč. 9, č. 2, s. 60-64. ISSN 1213-0508.
 10. POSPÍŠILOVÁ, Alena a Milada FRANCŮ. Akutní a chronické rány - etiologie, rozdíly v hojení a léčba. Česko slovenská dermatologie. Praha, 2008, roč. 83, č. 5, s. 232-245. ISSN 0009-0514.
 11. KREJČÍ, Marta, Jana ŠMARDOVÁ a Zdeněk ADAM. Akutní myeloidní leukémie. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 29-38. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 12. ŘEHŮŘEK, Radim a Petr SOJKA. Automated Classification and Categorization of Mathematical Knowledge. In Intelligent Computer Mathematics: AISC/Calculemus/MKM LNAI 5144. první. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 2008. s. 543-557. ISBN 978-3-540--85109-7.
 13. KOTT, Petr a Lubomír POPELÍNSKÝ. Automatická klasifikace transformovaných vět. In Sborník konference SCO 2008. Brno: PřF MU, 2008. 6 s. ISBN 978-80-210-4613-9.
 14. BLAŽEK, Václav a Jan ZÁHOŘÍK. Bayso: an endangered language of the Ethiopian highlands. In Viva Africa. Proceedings of the 3rd International Conference on African Studies (eds. Machalík, T.; Mildnerová, K.; Záhořík, J.). Plzeň: Adéla, 2008. s. 53-70, 17 s. ISBN 978-80-87094-09-9.
 15. JANOUŠOVÁ, Eva a Daniel SCHWARZ. Comparison Of Brain Tissue Classification Algorithms With The Use Of Multimodal Efficiency Measure. In Analysis of Biomedical Signals and Images - Proceedings of 19th Biennal International Eurasip Conference BIOSIGNAL 2008. Brno: VUTIUM Press, 2008. s. 1-4. ISBN 978-80-214-3612-1.
 16. CHYTRÝ, Milan, Jiří DANIHELKA, Svatava KUBEŠOVÁ, Pavel LUSTYK, Nikolai ERMAKOV, Michal HÁJEK, Petra HÁJKOVÁ, Martin KOČÍ, Zdenka OTÝPKOVÁ, Jan ROLEČEK, Marcela ŘEZNÍČKOVÁ, Petr ŠMARDA, Milan VALACHOVIČ, Denis POPOV a Ivan PIŠÚT. Diversity of forest vegetation across a strong gradient of climatic continentality: Western Sayan Mountains, southern Siberia. Plant Ecology. Netherlands: Springer, 2008, roč. 196, č. 1, s. 61-83. ISSN 1385-0237.
 17. POPELÍNSKÝ, Lubomír, Mária BRIATKOVÁ a Zdeněk KEDAJ. DZEMUj: A Tool for Mining in e-Learning Tests. Description and Experience. In Proceedings of the 7th European Conference on eLearning ECEL. Reading, England: Academic Conferences Limited, 2008. s. 299-303, 4 s. ISBN 978-1-906638-23-8.
 18. VODÁK, Daniel a Lubomír POPELÍNSKÝ. Jak mravenčí kolonie dobývají znalosti. In Sborník 7. ročníku konference Znalosti. Bratislava: STU, 2008. s. 291-302. ISBN 978-80-227-2827-0.
 19. BLAŽEK, Václav. L-epentetické a problém klasifikace slovanských jazyků. In Člověk-jazyk-text. Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008. s. 299-306, 7 s. ISBN 978-80-7394-075-1.
 20. KREJČÍ, Marta, Jana ŠMARDOVÁ a Zdeněk ADAM. Myeloproliferativní nemoci obecně. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nem. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 41-46, 5 s. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 21. HÁJEK, Michal, Petra HÁJKOVÁ a Iva APOSTOLOVA. New plant associations from Bulgarian mires. Phytologia Balcanica. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2008, roč. 14, č. 3, s. 377-399. ISSN 1310-7771.
 22. SIMONOVÁ, Deana. Perennial ruderal vegetation of the Czech Republic: a new vegetation survey. In Abstracts and Excursion Guides. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 121-121. ISBN 978-80-210-4585-9.
 23. BAZALOVÁ, B. a L. BUDÍNOVÁ. Poruchy autistického spektra (PAS). In Klenková, J., Vítková, M. (eds.) a Klenková, J., Vítková, M. (eds.). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 19 - 29, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
 24. WEHR, Claudia, Teemu KIVIOJA, Christian SCHMITT, Berne FERRY, Torsten WITTE, Efrem EREN, Marcela VLKOVA, Manuel HERNANDEZ, Drahomíra DEDKOVA, Philip R. BOS, Gonke POERKSEN, Horst VON BEMUTH, Ulrich BAUMANN, Sigune GOLDACKER, Sylvia GUTENBERGER, Michael SCHLESIER, Florence BERGERON-VAN DER CRUYSSEN, Magali LE GARFF, Patrice DEBRÉ, Roland JACOBS, John JONES, Elizabeth BATERMAN, Jiří LITZMAN, P. Martin VAN HAGEN, Alessandro PLEBANI, Reinhold E. SCHMIDT, Vojtěch THON, Isabella QUINTI, Teresa ESPANOL, A. David WEBSTER, Helen CHAPEL, Mauno VIHINEN, Eric OKSENHENDLER, Hans Hartmut PETER a Klaus WARNATZ. The EUROclass trial: defining subgroups in common variable immunodeficiency. Blood. 2008, roč. 111, č. 1, s. 77-85. ISSN 0006-4971.
 25. JANÍKOVÁ, Andrea, Karol BOLČÁK, Tomáš PAVLÍK, Jiří MAYER a Zdeněk KRÁL. Value of [F-18]fluorodeoxyglucose positron emission tomography in the management of follicular lymphoma: The end of a dilemma? CLINICAL LYMPHOMA & MYELOMA. 2008, roč. 8, č. 5, s. 287-293. ISSN 1557-9190.
 26. ŠKODOVÁ, Iveta, Michal HÁJEK, Milan CHYTRÝ, Ivana JONGEPIEROVÁ a Ilona KNOLLOVÁ. Vegetace. In Louky Bílých Karpat. Grasslands of the White Carpathian mountains. Veselí nad Moravou: ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2008. s. 128-177. Jongepierová, Ivana (editor). ISBN 978-80-903444-6-4.
 27. 2007

 28. ODEHNAL, Jakub a Jaroslav MICHÁLEK. An application of multivariate classification techniques to assessment of business environment of selected regions in European Union. In Problems of Decision Making under Uncertainties. Kyiv - Novy Svit: Taras Shevchenko National University, 2007. s. 26-27.
 29. SCHWARZ, Daniel a Tomáš KAŠPÁREK. Automated Tissue Classification in MRI Brain Images With the Use of Deformable Registration. M. Domanski, R. Stasinski, M. Bartkowiak (Eds.). In Proceedings of 15th European Signal Processing Conference EUSIPCO 2007. Poznan, Poland: PTETiS, 2007. s. 1127-1130. ISBN 978-83-921340-2-2.
 30. SOJKA, Petr a Radim ŘEHŮŘEK. Classification of Multilingual Mathematical Papers in DML-CZ. In Proceedings of First Workshop of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing RASLAN 2007. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 89-96. ISBN 978-80-210-4471-5.
 31. HÁJEK, Michal a Petra HÁJKOVÁ. Hlavní typy rašelinišť ve střední Evropě z botanického hlediska. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2007, roč. 42, Mater. 22, s. 19-28. ISSN 1212-3323.
 32. ZELINKA, Jiří, Ivana HOROVÁ a Marie FORBELSKÁ. Nonparametric and parametric methods in diagnostics and classification of biological processes. In Book of short papers. Venice, Italy: CLEUP Editore, 2007. s. 486-491. ISBN 978-88-6129-114-0.
 33. ODEHNAL, Jakub, Jaroslav MICHÁLEK, Todor IVANOV a Edvard GERYK. Support of cancer analysis by the time and space modeling in the Czech Republic. In TIES 2007. Mikulov: The international Environmetrics Society, 2007. s. 87. ISBN 978-80-210-4333-6.
 34. ADAM, Martin. The Riches of Students' Mistakes Rediscovered (Czech Interference in Learning English). Part 2. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2007. 2 s. The Messenger. Vol.7, No.1. ISSN 1214-6676.
 35. PROKOP, Pavol, Milan KUBIATKO a Jana FANČOVIČOVÁ. Why Do Cocks Crow? Childrens Concepts About Birds. Research in Science Education. 2007, roč. 37, č. 4, s. 393-405. ISSN 0157-244X.
 36. 2006

 37. ALBANESE, A., M.P. BARNES, K.P. BHATIA, E. FERNANDEZ-ALVAREZ, G. FILLIPINI, T. GASSER, J.K. KRAUS, A. NEWTON, Ivan REKTOR, M. SAVOIARDO a J. VALLS-SOLÉ. A systematic review on the diagnosis and treatment of primary (idiopathic) dystonia and dystonia plus syndromes: report of an EFNS/MDS-ES Task Force. European Journal of Neurology. 2006, roč. 5, č. 13, s. 433-444. ISSN 1351-5101.
 38. LOSOSOVÁ, Zdeňka. Diversity of weed vegetation in the Czech Republic and Slovakia. In Abstracts 15th European vegetation survey workshop Vegetation in agricultural landscapes and "Natura 2000". Catania, Italy: Universita di Catania, 2006. s. 35-35.
 39. DOLEŽEL, Zdeněk, Dan WECHSLER, Miroslava JANKOVÁ a Lia ELSTNEROVÁ. Fetální hydrops. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2006, roč. 61, č. 1, s. 20-25. ISSN 0069-2328.
 40. WAVRUCH, Martin, Tatiana FOLTÁNOVÁ, Martina ŽIKAVSKÁ, Magdaléna KUŽELOVÁ, Pavel WEBER, Jana TISOŇOVÁ, Beáta MLADOSIEVIČOVÁ, Peter KRUTÝ a Milan KRIŠKA. Indikátory kvality farmakoterapie v geriatrii. Klinická farmakologie. 2006, roč. 20, č. 3, s. 135-139. ISSN 1212-7973.
 41. TICHÝ, Lubomír a Holt JASON. Juice program for management, analysis and classification of ecological data. Brno: http://www.sci.muni.cz/botany/juice, 2006. 98 s. 1. verze.
 42. OTÝPKOVÁ, Zdenka a Leoš KLIMEŠ. Plot size - a skeleton in the cupboard of phytosociologists. In IV. Balcan Botanical Congress, Sofia, Bulgaria, 20.-26.6.2006. 2006. vyd. Sofia: Bulg. Academy of Science, 2006. s. 230-231, 314 s.
 43. TICHÝ, Lubomír a Milan CHYTRÝ. Statistical determination of diagnostic species for site groups of unequal size. In 15th Workshop VEGETATION IN AGRICULTURAL LANDSCAPES and NATURA 2000. Catania, Italy: EUROPEAN VEGETATION SURVEY, 2006. s. 53.
 44. KOKEŠ, J., Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Denisa NĚMEJCOVÁ, Jan HODOVSKÝ, Jiří JARKOVSKÝ a T. SOLDÁN. The PERLA system in the Czech Republic: a multivariate approach for assessing the ecological status of running waters. Hydrobiologia. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2006, roč. 2006, č. 566, s. 343-354, 11 s. ISSN 0018-8158.
 45. ADAM, Martin. The Riches of Students' Mistakes Rediscovered (Czech Interference in Learning English). Part 1. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2006. 2 s. The Messenger. Vol.6, No.1+2. ISSN 1214-6676.
 46. HAVLOVÁ, Marcela. Variability of the Molinion meadows in the Czech and Slovak Republic. In Abstracts 15th European vegetation survey workshop Vegetation in agricultural landscapes and "Natura 2000". Catania, Italy: Universita di Catania, 2006. s. 21-22.
 47. SIMONOVA, Deana. Vegetation of trampled habitats in the Czech Republic: a formalized phytosociological classification. In European Vegetation Survey - 15th Workshop. Catania, Italy: Department of Botany, University of Catania, 2006. s. 20-20. ISBN 2006.
 48. BLAŽEK, Václav. Was there an Australian Substratum in Dravidian? Mother Tongue. 2006, roč. 11, č. 1, s. 275-294, 19 s. ISSN 1087-0326.
 49. 2005

 50. HAVLOVÁ, Marcela, Petra HÁJKOVÁ, Michal HÁJEK, Milan CHYTRÝ, Lubomír TICHÝ, Denisa BLAŽKOVÁ, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Tomáš ČERNÝ, Jan NOVÁK a Tomáš KUČERA. A comparison of unsupervised and supervised classification of meadow vegetation of the Czech Republic. In XVII. International Botanical Congress - Abstracts. Vienna: IBC Organizing Committee, 2005. s. 564-565.
 51. JARKOVSKÝ, Jiří, Eva BUDINSKÁ a Ladislav DUŠEK. Analýza expresních microarrays: zjednodušení datové struktury, klasifikace a ordinace. In Sborník abstraktů konference se zahraniční účastí. Analytická cytometrie III. ISBN 80-239-5155-6: Česká společnosti pro analytickou cytologii, 2005. s. 105-106. ISBN 80-239-5155-6.
 52. NOVÁK, Milan. Granitické pegmatity Českého masívu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam. Acta Musei Moraviae, Sci. geol. Brno, 2005, roč. 90, 1/2, s. 3-74, 71 s. ISSN 1211-8796.
 53. ROLEČEK, Jan. Vegetation types of dry-mesic oak forests in Slovakia. Preslia. Praha, 2005, roč. 77, č. 3, s. 241-261. ISSN 0032-7786.
 54. 2004

 55. VIŠŇA, Petr, Libor PAŠA, Igor ČIŽMÁŘ, Ján KOČIŠ a Z ŠMÍDL. Akutní luxace akromioklavikulárního kloubu - modifikace stabilizační operace. Úrazová chirurgie. Praha, 2004, roč. 12, č. 1, s. 6-10, 4 s. ISSN 1211-7080.
 56. HAVLOVÁ, Marcela, Milan CHYTRÝ a Lubomír TICHÝ. Diversity of hay meadows in the Czech Republic: major types and environmental gradients. Phytocoenologia. Berlin/Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 2004, roč. 34, č. 4, s. 551-567. ISSN 0340-269X.
 57. VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly etopedie I., Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 1.vyd. Brno: MU v Brně, 2004. 94 s. Učebnice. ISBN 80-210-3532-3.
 58. VAŠKŮ, Vladimír. Krvácivé stavy v dermatologii. Referátový výběr z dermatovenerologie. Praha, 2004, roč. 46, č. 4, s. 18-26. ISSN 1213-9106.
 59. KNOLLOVÁ, Ilona a Milan CHYTRÝ. Oak-hornbeam forests of the Czech Republic: geographical and ecological approaches to vegetation classification. Preslia. Praha, 2004, roč. 76, č. 4, s. 291-311. ISSN 0032-7786.
 60. CVRČEK, Daniel a Václav MATYÁŠ ML. On the role of contextual information for privacy attacks and classification. In Proceedings of the 2004 IEEE International Conference on Data Mining, Workshop on Privacy and Security Aspects of Data Mining. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2004. s. 31-39.
 61. 2003

 62. ŽIŽKA, Jan a Michal MÁDR. Learning Representative Patterns From Real Chess Positions: A Case Study. In Proceedings of the First Indian International Conference on Artificial Intelligence (IICAI-03). Hyderabad, India: IICAI-03, 2003. s. 1374-1387. ISBN 0-9727412-0-8.
 63. WILIMSKÝ, Dávid, Pavel HANŽL, Antonín PŘICHYSTAL, Jaroslav AICHLER, Petr MIXA, Vratislav PECINA a Vladimír ŽÁČEK. Structures, textures and classification of the Devonian metavolcanics - Southern part of the Vrbno Group (Silesicum, Jeseniky Mts.). Journal of the Czech Geological Society. Praha: Česká geologická společnost, 2003, roč. 48, 1-2, s. 131-132. ISSN 1210-8197.
 64. 2002

 65. MATYÁŠ, Václav a Zdeněk ŘÍHA. Biometric Authentication - Security and Usability. In Advanced Communications and Multimedia Security. 1. vyd. Norwell, Massachusetts, USA: Kluwer Academic Publishers, 2002. s. 227-239. ISBN 1-4020-7206-6.
 66. ŠVEC, Pavel, Luc DEVRIESE, Ivo SEDLÁČEK, Margo BAELE, Marc VANCANNEYT, Freddy HAESEBROUCK, Jean SWINGS a Jiří DOŠKAŘ. Characterization of yellow-pigmented and motile enterococci isolated from intestines of the garden snail Helix aspersa. Journal of Applied Microbiology. Oxford, UK: Blackwell Science Ltd, 2002, roč. 92, č. 5, s. 951-957. ISSN 1365-2672.
 67. STAFFA, Robert. Chronic venous insufficiency - epidemiology. Bratislavske Lekarske listy. Bratislava: VEDA, 2002, roč. 2002, č. 103, s. 166-168. ISSN 0006-9248.
 68. 2001

 69. DOŠKAŘOVÁ, Sylva, Ivo SEDLÁČEK a Roman PANTŮČEK. Biochemical and molecular taxonomy of gram-positive cocci isolated from skin of llamas. 2001.
 70. VORÁČEK, Jan, Michal KOZUBEK, Eva BÁRTOVÁ a Markus MANNIO. Deterministic modeling of the chromatin organization in human cell nuclei. In Shaping future with simulation. Delft: TU Delft, 2001. s. 1-7. ISBN 90-806441-1-0.
 71. GULOVÁ, Lenka a Tomáš ČECH. Texty pro pedagogicko-psychologickou přípravu romských asistentů. Brno: Paido, 2001. 100 s. ISBN 80-7315-011-2.
 72. SCHENKOVÁ, Jana, Ondřej KOMÁREK a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. The plausibility of using Oligochaeta to evaluate running waters in the Czech Republic. In Scripta. Brno: Masaryk University Printer, 2001. s. 173-187, 14 s. Biology. ISBN 80-210-2786-X.
 73. DOBROVOLNÝ, Petr, Lubomír POPELÍNSKÝ a Petr KUBA. Využitelnost algoritmů strojového učení pro klasifikaci multispektrálního družicového snímku. In GIS Ostrava 2001. Sborník konference. Ostrava: VŠB - TUO, 2001. ISSN 1213-2454.
 74. POPELÍNSKÝ, Lubomír, Petr DOBROVOLNÝ a Petr KUBA. Využití metod strojového učení pro klasifikaci družicových snímků. In Sborník konference Znalosti 2001. Praha: Vysoká škola ekonomická, Praha, 2001. s. 1-6.
 75. 2000

 76. KUBA, Petr a Lubomír POPELÍNSKÝ. Automatická klasifikace prostorových dat. In Sborník konference GIS... Ostrava 2000. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 253-260.
 77. KUBA, Petr. Jazyk pro vyhledávání znalostí v prostorových datech. In Sborník konference Datasem 2000. 2000. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 213-222. ISBN 80-210-2428-3.
 78. ŠTELCL, Jindřich. Současná pravidla pro pojmenování a klasifikaci sedimentů. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk Brun. Brno: Přírodovědecká fakulta MU, 2000, roč. 27, č. 1, s. 53-57. ISSN 80-210-2406-2.
 79. 1999

 80. GLADIŠ, Pavel, Emil ČERNÝ a Eva LŽIČAŘOVÁ. Morfologické a klinické problémy pri identifikace Mirizziho syndromu. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 1999, roč. 72, č. 8, s. 369-374. ISSN 1211-3395.
 81. ŠVESTKA, Jaromír. Nová (atypická) antipsychotika II. generace. Remedia. Praha: PANAX Co. s.r.o., 1999, roč. 9, č. 6, s. 292-311, 10 s. ISSN 0862-8947.
 82. ŠVESTKA, Jaromír. Nová atypická antipsychotika 2. generace. Remedia : farmakoterapeutický dvouměsíčník pro lékaře a farmaceuty. Praha: PANAX, 1999, roč. 9, č. 6, s. 366-385. ISSN 0862-8947.
 83. HÁJEK, Michal. The Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae association in the Podhale region (Western Carpathians, Poland): notes on syntaxonomical and succesional relationships. Fragmenta Floristica et Geobotanica. Kraków: W.Szafer Institute of Botany, PAN, 1999, roč. 44, č. 2, s. 389-400. ISSN 0015-931X.
 84. RŮŽIČKOVÁ, Vladislava. Viry - původci nemocí člověka, zvířat a rostlin (2). Biologie, chemie, zeměpis. Praha: SPN, 1999, roč. 8, č. 4, s. 163-167. ISSN 1210-3349.
 85. 1998

 86. HORÁK, Aleš. Verb Valency and Semantic Classification of Verbs. In Proceedings of TSD'98. First Edition. Brno (CR): Masaryk University, 1998. s. 61-66. ISBN 80-210-1900-X.
 87. 1994

 88. GREGEROVÁ, Miroslava. Metody klasifikačních přepočtů analýz vyvřelých hornin. 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1994. 191 s. ISBN 80-210-0020-1.
 89. GREGEROVÁ, Miroslava. Petrochemie a klasifikace granitoidních hornin brněnské jednotky. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1993. Brno: MU Brno, ČGÚ Brno, 1994, I., č. 1, s. 76-78.
 90. 1993

 91. PAVELKA, Jiří. K otázce klasifikace a funkcí výrazových prodtředků textu. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. D, Řada literárněvědná. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1993, roč. 1993, D40, s. 93-101. ISSN 0231-7818.
 92. 1986

 93. BLAŽEK, Václav. Genetická klasifikace jazyků světa ve světle rekonstruovaných prajazyků neolitických až paleolitických jazykových jednot. Jazykovědné aktuality. Praha: Jazykovědné sdružení při ČSAV, 1986, roč. 23, č. 1, s. 41-45.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 6. 2021 23:02