BAZALOVÁ, B. a L. BUDÍNOVÁ. Poruchy autistického spektra (PAS). In Klenková, J., Vítková, M. (eds.) a Klenková, J., Vítková, M. (eds.). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 19 - 29, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Poruchy autistického spektra (PAS)
Název anglicky Autism Spectrum Disorders (ASD)
Autoři BAZALOVÁ, B. (203 Česká republika, garant) a L. BUDÍNOVÁ (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Brno, Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, od s. 19 - 29, 143 s. 2008.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/08:00027447
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-167-6
Klíčová slova anglicky Autism Spectrum Disorder; language;diagnostics; epidemiology; etiology; classification; triad; therapy
Štítky Autism Spectrum Disorder, CLASSIFICATION, diagnostics, epidemiology, etiology, Language, THERAPY, triad
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D., učo 11544. Změněno: 31. 5. 2009 19:09.
Anotace
Tento příspěvek informuje o poruchách autistického spektra v obecné rovině. Je zde uvedena definice těchto poruch, jejich klasifikace, diagnostika, epidemiologie, etiologie, triáda diagnostických poruch a terapie vhodné pro děti i dospělé nacházející se v tomto spektru. Náš výzkumný tým č. 14 se zaměřením na Základní vzdělávání žáků s PAS a možnosti jejich dalšího uplatnění ve vzdělávacím procesu a na trhu práce vytvořil tento příspěvek za účelem shrnutí základních informací o poruchách autistického spektra, ze kterých při našem výzkumném šetření vycházíme.
Anotace anglicky
This paper brings information about autism spectrum disorders in general. It contains a definition of these disorders, their classification, their diagnostics, their epidemiology, and their etiology, the triad, and therapies. Our research team focusing on Basic Education of Pupils with ASD and Possibilities of their Further Opportunities in the Educational Process and on the Labour Market wrote this article to summarize basic information about autism spectrum disorders that we use for our research.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 27. 2. 2020 00:16