Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. BRABEC, Petr, Jozef ŠUFLIARSKY, Zdeněk LINKE, Lukáš PLANK, Marcela MRHALOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Daniel KLIMEŠ a Jakub GREGOR. A whole population study of gastrointestinal stromal tumors in the Czech Republic and Slovakia. Neoplasma. 2009, roč. 56, č. 5, s. 459-464. ISSN 0028-2685.
 2. MUŽÍK, Jan, Ladislav DUŠEK, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Jana KOPTÍKOVÁ. Stručný přehled epidemiologie zhoubného novotvaru prsu v České republice. Onkologie. 2009, roč. 3, č. 1, s. 7-11. ISSN 1802-4475.
 3. 2008

 4. GERYK, Edvard, Petr DÍTĚ a Milan KONEČNÝ. Epidemiology of Gastrointestinal Cancers. In Gastrosymposium Tallin. Tallin: University of Tallin, 2008. s. 12-12. ISBN 80-902266-9-8.
 5. HUBÁLEK, Zdeněk. Mosquito-borne viruses in Europe. Parasitology Research. Berlin, Heidelberg: Springer, 2008, roč. 103, Suppl. 1, s. 29-43. ISSN 0932-0113.
 6. BAZALOVÁ, B. a L. BUDÍNOVÁ. Poruchy autistického spektra (PAS). In Klenková, J., Vítková, M. (eds.) a Klenková, J., Vítková, M. (eds.). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 19 - 29, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
 7. 2007

 8. KUKLA, Lubomír, Marie BOUCHALOVÁ a Bohdana REZKOVÁ. Epidemiologie úrazových nehod v brněnském souboru ze studie ELSPAC. Prevence úrazů, otrav a násilí. 2007, roč. 3, č. 1, s. 7-19. ISSN 1801-0261.
 9. NEUWIRTHOVÁ, Jana. Etiologie. Epidemiologie, histologie a symptomatologie. Diagnostika. In Maligní nádory hlavy a krku. 1. vyd. Praha: EUNI, 2007. ISSN 1802-050X.
 10. GERYLOVOVÁ, Anna, Jan HOLČÍK a Ilona KOUPILOVÁ. Statistika v kardiologii. In Kardiologie. 3. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2007. s. 69-74. Medicína. ISBN 978-80-247-1385-4.
 11. NEUWIRTHOVÁ, Jana. Vznik maligních nádorů hlavy a krku - etiologie, Histologie, Epidemiologie a příznaky (tj. 3 kapitoly). Onkologická péče. Praha: Bristol-Myers Squibb, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 1-3. ISSN 1214-5602.
 12. 2006

 13. RAPPOLE, John H. a Zdeněk HUBÁLEK. Birds and influenza H5N1 virus movement to and within North America. Emerging Infectious Diseases. Atlanta: CDC, 2006, roč. 12, č. 10, s. 1486-1492. ISSN 1080-6040.
 14. BUREŠ, Jan, Marcela KOPÁČOVÁ, Ilona KOUPILOVÁ, Viktor VOŘÍŠEK, Stanislav REJCHRT, Martin BERÁNEK, Bohumil SEIFERT, Oldřich POZLER, Pavel ŽIVNÝ, Tomáš DOUDA, Martina KOLESÁROVÁ, Michal PINTÉR, Vladimír PALIČKA a Jan HOLČÍK. Epidemiology of Helicobacter pylori Infection in the Czech Republic. Helicobacter. Oxford: Blackwell Publishing, 2006, roč. 11, č. 1, s. 56-65. ISSN 1083-4389.
 15. VOHÁŇKA, Stanislav, Josef BEDNAŘÍK, Lenka FAJKUSOVÁ a J. SEDLÁČKOVÁ. Myotonic dystrophy type 2. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2006, roč. 13, Suppl. 2, s. 152. ISSN 1351-5101.
 16. HUBÁLEK, Zdeněk. Ptačí chřipka a tažní ptáci. Crex (Zpravodaj Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické). Brno: Jihomoravská pobočka ČSO, 2006, roč. 26, č. 1, s. 131-137. ISSN 1213-211X.
 17. 2005

 18. ABRAHÁMOVÁ, Jitka, Rostislav VYZULA, Ladislav DUŠEK a Jan MUŽÍK. Epidemiologie nádorů varlat, multicentrický projekt. In Vybrané otázky onkologie IX. Praha: Galén, 2005. s. 68-70. ISBN 80-7262-382-6.
 19. HŘEBÍČEK, Jiří a Jan KOHOUT. Epidemiology forecasting with Maple - a SARS study. In Proceedings of Maple Conference 2005. Waterloo, Canada: Maplesoft, 2005. s. 56-65. ISBN 1-894511-8.
 20. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Erythrocyanosis crurum puelllarum. In Lékařské repetitorium. 1. vyd. Praha, 2005. s. 146. Galén. ISBN 80-7262-351-6.
 21. DÁVIDOVÁ, Martina, Jiří JARKOVSKÝ, Iveta MATĚJUSOVÁ a Milan GELNAR. Gyrodactylus rhodei ŽITŇAN 1964 - Specific parasite of bitterling: epidemiology, variability and spatial distribution. In 5th International Symposium on Monogenea, China. Guangzhou: School of life Sciences, Sun Yat-Sen University, 2005. s. 35-35.
 22. WEBER, Pavel, Hana MELUZÍNOVÁ, Hana KUBEŠOVÁ a Vlasta POLCAROVÁ. Hypertenze a stárnutí srdce z pohledu geriatra. Kardiologická revue. 2005, s. 160-165. ISSN 1212-4540.
 23. RUDOLF, Ivo, Silvie ŠIKUTOVÁ a Zdeněk HUBÁLEK. Mohou komáři přenášet lymskou borreliózu? Vesmír. Praha: Vesmír, spol. s r. o., 2005, roč. 84, č. 3, s. 134-136. ISSN 0042-4544.
 24. LIDMAN, Petr, Zdenko STANÍČEK, Filip PROCHÁZKA, Jan MUŽÍK, Ladislav DUŠEK, Rostislav VYZULA a Pavel ANDRES. Projekt UIRON ("Universal information robot in oncology"): přínos metod umělé inteligence v biomedicíně a klinické praxi. In Vybrané otázky onkologie IX. Praha: Galén, 2005. s. 143-144. ISBN 80-7262-382-6.
 25. LIDMAN, Petr, Zdenko STANÍČEK, Filip PROCHÁZKA, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Eva BUDINSKÁ. Rule-based systems: employing intelligent computer assistant in biomedicine & clinical practice. In Proceedings of 1st International Summer School on Computational Biology. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 100-104. ISBN 80-210-3907-8.
 26. KADAŇKA, Zdeněk. Spondylotic cervical myelopathy - most frequent cause of myelopathy. Imaging studies. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2005, roč. 12, Suppl.1, s. 308. ISSN 1351-5101.
 27. HRAZDIROVÁ, Anna a Jana SKŘIČKOVÁ. Tuberkulózní pleuritida v letech 2002 - 2004 v brněnském regionu. In Aktuality oboru TRN 2005. Hradec Králové: Nadační fond pro léčbu a výzkum plicních a přidružených onemocnění, 2005. s. 43-44. ISBN 80-239-4654-4.
 28. 2004

 29. KOUBKOVÁ, Božena, Vlastimil BARUŠ, Miroslav PROKEŠ a Iva DYKOVÁ. Raphidascaris acus (Bloch, 1779) larvae infections of the stone loach, Barbatula barbatula (L.), from the River Haná, Czech Republic. Journal of Fish Diseases. Blackwell Synergy, 2004, roč. 27, č. 2, s. 65-71. ISSN doi:10-1046/j.
 30. KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Výsledky, zkušenosti a náměty z tříletého projektu Drogy-Důvod-Dopad [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: PdF MU v Brně, 2004. ISBN neuvedeno.
 31. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA a Jan ŠIMŮNEK. Zneužívání návykových látek u studentů SOŠ a SOU na Moravě - Výsledky studie 1997-1999 [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: PdF MU Brno, 2004. Učitelé a zdraví 5. ISBN neuvedeno.
 32. 2003

 33. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ a Zdeněk ADAM. Bronchogenní karcinom. Postgraduální medicína. Praha: Sanoma Magazines, 2003, roč. 5, č. 5, s. 498-506. ISSN 1212-4184.
 34. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA a Jan ŠIMŮNEK. Drug and Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools- Results of a Three-Year Research Study. In : Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Teachers and Health 5. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. s. 379-404. ISBN 80-86669-02-5.
 35. ŠPINAR, Jindřich a Lenka ŠPINAROVÁ. Heart Failure Epidemiology. Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd., 2003, roč. 45, 4S, s. 93-94. ISSN 0010-8650.
 36. ABRAHÁMOVÁ, J., D. KORDÍKOVÁ, T. ČERNÁ a Ladislav DUŠEK. Možná úskalí při zavádění skríningu pro včasný záchyt karcinomu prsu. In J. Abrahámová (Ed) Vybrané otázky onkologie VI. ČR: Přednáška. 6. Mammologické sympozium, 2003. s. 100-102. Vybrané otázky onkologie VI. ISBN 80-7262-19.
 37. STARÝ, Jan, J. HOUSKOVÁ, K. MICHALOVÁ, Z. ZEMANOVÁ, A. ZÁMKOVÁ, H. PTOSZKOVÁ, V. MIHÁL, Lenka KOPEČNÁ, Z. ČERNÁ, Y. JABALI, V. VÁVRA, O, HRUŠÁK, P GAJDOŠ, G. KERNDRUP a C. NIEMEYER. Výskyt, diagnostika a léčebné přístupy k myelodysplatickému syndromu u dětí v České republice. Výsledky prospektivní studie EWOG-MDS 1998-2002. Transfúze a hematologie dnes. ČR: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 9/2003, č. 1, s. 13-21. ISSN 1213-5763.
 38. HUBÁLEK, Zdeněk a Bohumír KŘÍŽ. Západonilská horečka. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS, spol. s r.o., 2003, roč. 9, č. 2, s. 59-68. ISSN 1211-264X.
 39. KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA a Jan ŠIMŮNEK. Zneužívání návykových látek u studentů středních odborných škol a učilišť-výsledky tříleté studie. In Teachers and Health 5. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. s. 379-404, 25 s. ISBN 80-86669-02-5.
 40. 2002

 41. DUŠEK, Ladislav, Jaroslav ŠTĚRBA, Břetislav REGNER, V. MIHÁL, J. MALIŠ, V. ŠMELHAUS, M. HAJDÚCH, T. ECKSCHLAGER, B. BLAŽEK, Jana KOPTÍKOVÁ, T. KEPÁK, J. STARÝ a J. KOUTECKÝ. Epidemiologická a klinická registrace odpovídající potřebám současné onkologie - modelová studie nádorů dětského věku. In XXVI. Brněnské onkologické dny, sborník abstraktů. Brno: MU, 2002. s. 82-87. ISBN 80-238-8452-2.
 42. DUŠEK, L., J. ŠTĚRBA, B. REGNER, V. MIHÁL, J. MALIŠ, V. ŠMELHAUS, M. HAJDÚCH, T. ECKSCHLAGER, B. BLAŽEK, J. KOPTÍKOVÁ, T. KEPÁK, T. STARÝ a J. KOUTECKÝ. Epidemiologická a klinická registrace odpovídající potřebám současné onkologie - modelová studie nádorů dětského věku. In Sborník - XXVI. Brněnské onkologické dny, Brno 29.5. - 31.5. 2002. Brno: Masarykova Univerzita, 2002. s. 82-87. ISBN 80-238-8452-2.
 43. ČERNÝ, Zdeněk. Changes of the epidemiology and the clinical picture of tularemia in Southern Moravia (the Czech Republic) during the period 1936-1999. European Journal of Epidemiology. Dordrecht Netherland: Kluwer Acadmic Publishers, 2002, roč. 17, č. 7, s. 637-642. ISSN 0393-2990.
 44. SVOBODNÍK, Adam, Ladislav DUŠEK, Jan MUŽÍK, L. PECEN a J. NOVOTNÝ. Projekt CARMEN - výsledky epidemiologické studie karcinomu prsu u žen v ČR. In J. Abrahámová (Ed) Vybrané otázky onkologie VI. ČR: Přednáška. 6. Mammologické sympozium, 2002. s. 97-100. Vybrané otázky onkologie VI. ISBN 80-7262-196-3.
 45. DUŠEK, Ladislav, R. VYZULA, Daniel KLIMEŠ, P. ŠIROKÝ, J. NOVÁK, P. ANDRES, R. DEMLOVÁ a Jan ŽALOUDÍK. Registrace klinických dat pro hodnocení kvality péče v onkologii - případová studie diagnózy C50. In J. Abrahámová (Ed) Vybrané otázky onkologie VI. ČR: Přednáška. 6. Mammologické sympozium, 2002. s. 94-96. Vybrané otázky onkologie VI. ISBN 80-7262-196-3.
 46. HOLČÍK, Jan, Ilona KOUPILOVÁ a Anna GERYLOVOVÁ. Riziko, jeho míry a interpretace: Atributivní riziko a další míry rizika. Kardiologická revue. Brno: Medica Publishing and Consulting, s.r.o., 2002, roč. 4, č. 2, s. 77-79. ISSN 1212-4540.
 47. DUŠEK, L., Petr PAVLIŠ, Jan ŽALOUDÍK, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ a Adam SVOBODNÍK. Software SVOD ve verzi 2.00. In Sborník - XXVI. Brněnské onkologické dny, Brno 29.5. - 31.5. 2002. Brno: Masarykova Univerzita, 2002. s. 66-70. ISBN 80-238-8452-2.
 48. ŽALOUDÍK, J., L. DUŠEK, J. MUŽÍK, P. PAVLIŠ, Jana KOPTÍKOVÁ, Adam SVOBODNÍK, E. GERYK, Rostislav VYZULA a J. ABRAHÁMOVÁ. Využití dat NOR pro kontrolu kvality onkologické péče - studie vybraných skupin nádorů podpořená software SVOD. In Sborník - XXVI. Brněnské onkologické dny, Brno 29.5. - 31.5. 2002. Brno: Masarykova Univerzita, 2002. s. 70-78. ISBN 80-238-8452-2.
 49. 2001

 50. TREML, František, Zdeněk HUBÁLEK, Jiří HALOUZKA, Zina JUŘICOVÁ, Milan HUŇADY a Vladimír JANÍK. Analýza výskytu tularémie na okrese Břeclav v letech 1994-1999. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2001, roč. 50, č. 1, s. 4-9. ISSN 1210-7913.
 51. ČEŠKOVÁ, Eva. Psychiatrická problematika v interní praxi. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2001, roč. 140, č. 17, s. 525-528. ISSN 0008-7335.
 52. ČERNÝ, Zdeněk. Tularémie-mnohaletý problém Jihomoravského regionu. In Sborník abstrakt VI.česko-slovenského kongresu o infekčních ciorobách. Mikulov, 2001. s. 27.
 53. 2000

 54. ČERNÝ, Zdeněk. Borelióza-systémové onemocnění,diferenciální diagnosa a terapie u lidí. In Abstrakta přednášek 1.mezinárodního semináře Klíště - nebezpečí pro zvíře i člověka. Brno: fy. Merial, 2000. s. -, 2 s. Veteduca Brno.
 55. HUBÁLEK, Zdeněk. European experience with the West Nile virus ecology and epidemiology: could it be relevant for the New World? Viral Immunology. USA, 2000, roč. 13, č. 4, s. 415-424. ISSN 0882-8245.
 56. HUBÁLEK, Zdeněk. Keratinophilic fungi associated with free-living mammals and birds. In Biology of Dermatophytes and Other Keratinophilic Fungi. Bilbao: Revista Iberoamericana de Micologia, 2000. s. 93-113.
 57. ČERNÝ, Zdeněk. Lymeská borelióza. Diagnóza. Praha, 2000, č. 25, s. 8 a 12, 2 s. ISSN 1212-3595.
 58. ČERNÝ, Zdeněk. Lymeská borelióza. Zdravotnické noviny, příloha Lékařské listy. Praha: Strategie Praha s.r.o., 2000, roč. 59, č. 39, s. 12-15. ISSN 0044-1996.
 59. ČERNÝ, Zdeněk, Ivana BLAŽÍKOVÁ a Marta ŠNELEROVÁ. .Lymeská borelióza-epidemiologie,diagnostika,klinické projevy a léčba. Slovenský lekár. Senica: Prognóza,Senica, 2000, roč. 10.(24.), 11-12, s. 432-438. ISSN 1335-0234.
 60. RAPPOLE, J.H., S.R. DERRICKSON a Zdeněk HUBÁLEK. Migratory birds and spread of West Nile virus in the Western Hemisphere. Emerging Infectious Diseases. Atlanta: CDC, 2000, roč. 6, č. 3, s. 319-328. ISSN 1080-6040.
 61. HUBÁLEK, Zdeněk. Mikrobiální zoonózy a sapronózy. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 153 s. ISBN 80-210-2446-1.
 62. ČERNÝ, Zdeněk. Tularémie na jižní Moravě opět aktivnější. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: Trios s.r.o., 2000, roč. 2000, č. 3, s. 66-72. ISSN 1211-264X.
 63. ČERNÝ, Zdeněk. Tularémie-epidemiologie,klinické formya léčba. Zdravotnické noviny, příloha Lékařské listy. Praha: Strategie, Praha s.r.o., 2000, roč. 49, č. 35, s. 4-6. ISSN 0044-1996.
 64. HUBÁLEK, Zdeněk, H.M. SAVAGE, Jiří HALOUZKA, Zina JUŘICOVÁ, Yibayiri Osée SANOGO a Stanislav LUSK. West Nile virus investigations in South Moravia, Czechland. Viral Immunology. USA: Mary Ann Liebert, Inc. Publishers, 2000, roč. 13, č. 4, s. 427-433. ISSN 0882-8245.
 65. ČERNÝ, Zdeněk. 64 let výskytu tularémie na Jižní Moravě. In Sborník abstrakt Celostátního kongresu infektologů s mezinárodní účastí. Hradec Králové: Vojenská lékařská akademie Hradec Králové, 2000. s. 59.
 66. 1999

 67. STUNZNER, Doris, Karen PIERER, Zdeněk HUBÁLEK, Jiří HALOUZKA, R. ABERER, M. M. MILLNER a E. MARTH. Species identification of Borrelia burgdorferi sensu lato from tick and human isolates in Styria (Austria) by PCR-RFLP analysis. Wiener klinische Wochenschrift. Vídeň, 1999, roč. 111, č. 45, s. 994-996. ISSN 0043-5325.
 68. 1998

 69. HUBÁLEK, Zdeněk, Wolf SIXL a Jiří HALOUZKA. Francisella tularensis in Dermacentor reticulatus ticks from the Czech Republic and Austria. Wiener klinische Wochenschrift. Vídeň, 1998, roč. 110, č. 50, s. 909-910. ISSN 0043-5325.
 70. 1997

 71. HUBÁLEK, Zdeněk a Jiří HALOUZKA. Distribution of Borrelia burgdorferi sensu lato genomic groups in Europe, a review. European Journal of Epidemiology. 1997, roč. 13, č. 10, s. 951-957. ISSN 0393-2990.
 72. ČERNÝ, Zdeněk, E. FUSKOVÁ a S JIRSENSKÁ. Klinické projevy humánní toxoplazmózy. In Abstrakta konference Toxoplazmóza a neosporóza ve veterinární praxi. Brno: Vetex Brno, 1997. s. 21-22.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 2. 2023 06:34