Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. PAVELKA, Karel, Kateřina JAROŠOVÁ, David SUCHÝ, Ladislav ŠENOLD, Karel CHROUST, Ladislav DUŠEK a Jiří VENCOVSKÝ. Increasing the infliximab dose in rheumatoid arthritis patients: a randomized, double blind study failed to confirm its efficacy. Annals of the Rheumatic Diseases. London: BMI Journals, 2009, roč. 68, č. 8, 6 s. ISSN 0003-4967.
 2. MAYER, Jiří, Marta KREJČÍ, Zdeněk POSPÍŠIL, Michael DOUBEK, Andrea JANÍKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Lenka ŠMARDOVÁ, Milan NAVRÁTIL a Jan KAMELANDER. Successful treatment of steroid-refractory hepatitic variant of liver graft-vs-host disease with pulse cyclophosphamide. Experimental Hematology. Elsevier, 2009, roč. 37, č. 6, s. 767-773. ISSN 0301-472X. doi:10.1016/j.exphem.2009.03.006.
 3. 2008

 4. HAMAL, Petr, Jiří OSTRANSKY, Miloš DENDIS, Radek HORVÁTH, Filip RŮŽIČKA, Vladimír BUCHTA, Marcela VEJŠOVÁ, Pavel SAUER, Petr HEJNAR a Vladislav RACLAVSKÝ. A case of endocarditis caused by the yeast Pichia fabianii with biofilm production and developed in vitro resistance to azoles in the course of antifungal treatment. Medical Mycology. Oxford, U.K.: Blackwell Science, 2008, roč. 46, č. 6, s. 601-605. ISSN 1369-3786.
 5. POSPÍŠILOVÁ, Alena a Milada FRANCŮ. Akutní a chronické rány - etiologie, rozdíly v hojení a léčba. Česko slovenská dermatologie. Praha, 2008, roč. 83, č. 5, s. 232-245. ISSN 0009-0514.
 6. JEDLIČKOVÁ, Hana, Josef FEIT a Věra SEMRÁDOVÁ. Granuloma faciale successfully treated with topical tacrolimus: a case report. Acta dermatovenerologica. Ljubljana: Alpina, Pannonica et Adriatica, 2008, roč. 17, č. 1, s. 34-36. ISSN 1318-4458.
 7. JEDLIČKOVÁ, Hana, M. HERTL a A. NIEDERMEIER. Jizvící pemfigoid - zkušenosti s diagnostikou a léčbou u skupiny pacientů za 15 let. In Československá dermatologie. 2008, roč. 83, č. 3, s. 144. 2008. ISSN 0009-0514.
 8. VAĎUROVÁ, Helena a Karel PANČOCHA. Learning Difficulties and Emotional / Behavioral Disorders. In ŠIMONÍK, Oldřich. Pregraduate Teacher Training 3. 1st ed. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008. s. 92-128, 36 s. Pedagogical Theory, Essay Selection 3. ISBN 978-80-7392-059-3.
 9. JEDLIČKOVÁ, Hana a Simona ZGAŽAROVÁ. Lékové exantémy. Dermatologie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2008, roč. 2, č. 2, s. 126-129. ISSN 1802-2960.
 10. RULCOVÁ, Jarmila. Obličejové dermatózy - přehled a léčba (I. část). Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2008, roč. 10, č. 12, s. 567-568. ISSN 1212-7299.
 11. AUGUSTÍN, Peter, Antonín FASSMANN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Jan SLAPNIČKA a Sonia BARTÁKOVÁ. Pohled na etiopatogenezi a terapii onemocnění parodontu zubů. In Pražské dentální dny. Praha: Česká stomatologická komora, 2008. s. 80-80. ISSN 1212-5725.
 12. BAZALOVÁ, B. a L. BUDÍNOVÁ. Poruchy autistického spektra (PAS). In Klenková, J., Vítková, M. (eds.) a Klenková, J., Vítková, M. (eds.). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 19 - 29, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
 13. ŠVESTKA, Jaromír. Sleep deprivation therapy. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS. Sweden: Neuro Endocrinology Letters ISSN 0172–780X, 2008, roč. 29, suppl. 1, s. 65-92. ISSN 0172-780X.
 14. BOČKOVÁ, Barbora. Speciálněpedagogická-logopedická terapie vývojové dysfázie. In MÜHLPACHR, Pavel. Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 13-24, 11 s. pedagogická. ISBN 978-80-210-4762-4.
 15. FADRUS, Pavel, R. LAKOMÝ, R. HRSTKA, E. LŽIČAŘOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Stanovení metylace genu pro O6-metylguanin DNA metyltransferasu (MGMT) u pacientů s glioblastomem - pilotní studie. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, Suppl. 2, s. 58-58. ISSN 1210-7859.
 16. JANÍKOVÁ, Andrea, Karol BOLČÁK, Tomáš PAVLÍK, Jiří MAYER a Zdeněk KRÁL. Value of [F-18]fluorodeoxyglucose positron emission tomography in the management of follicular lymphoma: The end of a dilemma? CLINICAL LYMPHOMA & MYELOMA. 2008, roč. 8, č. 5, s. 287-293. ISSN 1557-9190.
 17. 2007

 18. RULCOVÁ, Jarmila. Acne vulgaris od etiopatogeneze po terapii. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2007, roč. 8, č. 1, s. 17-18. ISSN 1213-0494.
 19. RULCOVÁ, Jarmila. Azelaová kyselina v léčbě hyperpigmentací. Referátový výběr z dermatovenerologie. Praha: Czechopress Agency s.r.o., 2007, roč. 49, č. 3, s. 10-20. ISSN 1213-9106.
 20. KOCÁKOVÁ, Ilona, Ivo KOCÁK, Rudolf NENUTIL, Stanislav ŠPELDA, Ingrid GARAJOVÁ a Rostislav VYZULA. Cetuximab a irinotekan v léčbě metastazujíciho chemorezistentního kolorektálního karcinomu, zkušenosti z MOÚ. In XXXI. Brněnské onkologické dny, XXI. Konference pro sestry a laborantky. Sborník příspěvků. 2007. ISBN 978-978-086-793-5.
 21. DÍTĚTOVÁ, Katarína, Pavel WEBER a Jan ŠLAPÁK. Mnohočetné abscesy jater při exacerbaci toxonutritivní chronické pankreatitidy. Geriatra. 2007, roč. 13, č. 1, s. 40-47. ISSN 1335-1850.
 22. SVOBODA, Marek. Monoklonální protilátky v onkologii. In 11. kongres nemocničních lékárníků. Brno. Brno: Sekce nemocničních lékárníků ČFS, 2007. s. 1.
 23. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Hana KUČEROVÁ a Vítězslav PÁLENSKÝ. Six-month alleviation from negative schizophrenic symptoms after repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): a single case study report. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2007, roč. 11, č. 1, s. 21-23. ISSN 1211-7579.
 24. HALAČKOVÁ, Zdenka, Martina KUKLETOVÁ a Jiří VANĚK. Stav chrupu a potřeba stomatologické péče u handicapovaných pacientů. 2007. vyd. Brno: xxxxxxxx, 2007. 135 s. xxxxxxx.
 25. PŘIKRYL, Radovan, Tomáš KAŠPÁREK, Simona VENCLÍKOVÁ, Libor USTOHAL, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. Treatment of negative symptoms of schizophrenia using repetitive transcranial magnetic stimulation in a double-blind, randomized controlled study. Schizophrenia Research. Elsevier, 2007, roč. 95, č. 95, s. 151-157. ISSN 0920-9964.
 26. 2006

 27. RULCOVÁ, Jarmila. Acne vulgaris. Zdravotnické noviny, příloha Lékařské listy. Praha, 2006, roč. 57, č. 11, s. 22-24. ISSN 0044-1996.
 28. RULCOVÁ, Jarmila. Acne vulgaris od etiopatogeneze po terapii. In Pediatrie pro praxi - abstrakta. Olomouc: Solen s.r.o., 2006. s. 19.
 29. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Efektivní léčba bércového vředu. Zdravotnické noviny, lékařské listy. Praha, 2006, roč. 55, č. 5, s. 11-13. ISSN 0044-1996.
 30. DOLEŽEL, Zdeněk, Dan WECHSLER, Miroslava JANKOVÁ a Lia ELSTNEROVÁ. Fetální hydrops. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2006, roč. 61, č. 1, s. 20-25. ISSN 0069-2328.
 31. MIKULÍK, Robert a Andrei ALEXANDROV. Handbook on Neurovascular Ultrasound, Therapeutic transcranial doppler sonography. Switzeraland,Basel: Karger, 2006. 11 s. Front Neurol Neurosci. ISBN 3-8055-8022-3.
 32. STÖRMER, Norbert a Věra VOJTOVÁ. Interventions. 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin, 2006. 234 s. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 3-86596-035-9.
 33. MECHL, Zdeněk, Pavel SMILEK, Jana NEUWIRTHOVÁ, Rom KOSTŘICA a Vladimír SPURNÝ. Místně pokročilé nádory hlavy a krku. 1. vyd. Praha: Merck, 2006. 23 s. Merck.
 34. VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS a David JOHNSTONE. Pädagogische Wurzeln der Inklusion. 1. vydání. Berlín: Frank & Timme GmbH, 2006. 266 s. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 978-3-86596-038-2.
 35. VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS a David JOHNSTONE. Pedagogical Roots to Inclusion. 1. vyd. Berlin: Frank & Timme GmbH, 2006. 266 s. European Inclusion Studies. ISBN 3-86596-038-3.
 36. EYER, Luděk, Zbyněk ZDRÁHAL, Hana KONEČNÁ, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Jan PREISLER, Lenka HERNYCHOVÁ a Jiří DOŠKAŘ. Proteom polyvalentního stafylokokového bakteriofága. In X. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 62. ISBN 80-210-3942-6.
 37. 2005

 38. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Antidepresiva v léčbě sexuálních dysfunkcí u mužů. Psychiatrie pro praxi. Konice: SOLEN s.r.o., 2005, roč. 6, č. 2, s. 66-70, 3 s. ISSN 1213-0508.
 39. ROTTENBERG, Jan. Bolesti v krku. Medicína pro praxi. Česká republika: Solen s.r.o., Zádvoří 206, Konice, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 53-57, 4 s. ISSN 1214-8687.
 40. ROTTENBERG, Jan. Bolesti v krku. Interní medicína pro praxi. Česká republika: Solen s.r.o., Zádvoří 206, Konice, 2005, roč. 7, č. 2, s. 60-63, 2 s. ISSN 1212-7299.
 41. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Erythrocyanosis crurum puelllarum. In Lékařské repetitorium. 1. vyd. Praha, 2005. s. 146. Galén. ISBN 80-7262-351-6.
 42. PŘIKRYL, Radovan, Simona SKOTÁKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ a Eva ČEŠKOVÁ. High frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of negative symptoms of schizophrenia: case study. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier, 2005, roč. 2005, č. 15, s. 506-506. ISSN 0924-977X.
 43. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Insuficience venózní chronická. In Lékařské repetitorium. 1. vyd. Praha, 2005. s. 253. Galén. ISBN 80-7262-351-6.
 44. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Komplexní pojetí léčby chronických ran. Česko-slovenská dermatologie. Praha, 2005, roč. 80, č. 2, s. 82-86. ISSN 0009-0514.
 45. VÍZDALOVÁ, Hana. Kůň terapeutem - scestí, nebo rozcestí? Psychologie dnes. Praha: Portál, 2005, roč. 11, č. 1, s. 26-28. ISSN 1211-5886.
 46. KOHOUTEK, Rudolf. Normalita a abnormalita psychiky a osobnosti. První vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 63 s. Pedagogická fakulta. ISBN 80-210-3795-4.
 47. HRSTKOVÁ, Hana a Jan BLATNÝ. Operační příprava dětí s krevním onemocněním. ... In Diagnostika a terapia v pediatrii. I. Martin, SR: Universita Komenského, Jesseniova lekarska fakulta v Martine, 2005. s. 33-36, 110 s. ISBN 80-88866-37-5.
 48. ŠTOURAČ, Pavel. Paraneoplastické syndromy centrálního nervového systému -klinický obraz a léčba. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. 2005, roč. 68/101, č. 2, s. 80-89. ISSN 1210-7859.
 49. ŠIMÁČKOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Zdeněk ŠILHART a Marek MECHL. Průběh aneuryzmatu abdominální aorty u 79letého muže. Geriatria. 2005, roč. 11, č. 4, s. 187-193. ISSN 1335-1850.
 50. POSPÍŠILOVÁ, Alena, Olga FAUSTMANNOVÁ a Jitka URBÁNKOVÁ. Ulceronekrotická forma pityriasis lichenoides et varioliformis s febrilií. In Sborník - kongres českých a slovenských dermatologů. 1. vyd. Brno, 2005. 1 s.
 51. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Ulcus cruris venosum. In Lékařské repetitorium. 1. vyd. Praha, 2005. s. 788. Galén. ISBN 80-7262-351-6.
 52. 2004

 53. RULCOVÁ, Jarmila. Acne vulgaris - etiopatogeneze se zaměřením na terapii. Postgraduální medicína. Praha, 2004, roč. 6, č. 3, s. 318-322. ISSN 1212-4184.
 54. DOLEŽEL, Zdeněk. Diskusní příspěvek k článku. Interní medicína pro praxi. Konice: Solen, s.r.o., 2004, roč. 6, č. 11, s. 564-564. ISSN 1212-7299.
 55. DRTÍLKOVÁ, Ivana a Pavel THEINER. Hyperkinetická porucha - pokroky v teorii a problémy v praxi. Psychiatrie- časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2004, roč. 8, suppl 1, s. 15-15. ISSN 1211-7579.
 56. DOLEŽEL, Zdeněk. Hyponatrémie a hypernatrémie. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2004, roč. 59, č. 1, s. 18-23. ISSN 0069-2328.
 57. POSPÍŠILOVÁ, Alena, Libuše DÍTĚTOVÁ a Olga FAUSTMANNOVÁ. Larva migrans v neobvyklé lokalizaci. Derma 3. tisícročia. Košice (Slovensko), 2004, IV, 2-3, s. 21-22. ISSN 1335-7913.
 58. VÍZDALOVÁ, Hana. Léčebně pedagogicko psychologické ježdění a jeho místo ve speciální terapeutické péči. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 2004, roč. 138, č. 5, s. 36-42, 8 s. ISSN 0323-0449.
 59. VAŠKŮ, Vladimír a Věra SEMRÁDOVÁ. Perspectives of the DNA analysis in psoriasis in diagnostics and therapy. In 10th Prague dermatology symposium. International Society of Dermatology, Regional Meeting. Praha: Kongresový sekretariát, Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN Bulovka, Praha, 2004. s. 11-11.
 60. POSPÍŠILOVÁ, Alena, Olga FAUSTMANNOVÁ a Jitka URBÁNKOVÁ. Perzistující edém v obličeji - paranoplastický projev s příznaky syndromu horní duté žíly. Derma 3. tisícročia. Košice (Slovensko), 2004, IV, 2-3, s. 9-11. ISSN 1335-7913.
 61. MICHÁLEK, Jaroslav, Tomáš BÜCHLER a Roman HÁJEK. T Lymphocyte Therapy of Cancer. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology,Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004, roč. 53, č. 53, s. 463-469. ISSN 0862-8408.
 62. DOLEŽEL, Zdeněk, Lia ELSTNEROVÁ, Jan BLATNÝ, Dan WECHSLER, Vlastirad MACH a Miroslava JANKOVÁ. Trombóza renálních žil u novorozence. Zdravotnické noviny - on line. Praha: Sanomamag, 2004, roč. 1, č. 1, s. 1-3. ISSN 1214-7664.
 63. POSPÍŠILOVÁ, Alena, Olga FAUSTMANNOVÁ a Jitka URBÁNKOVÁ. Ulceronekrotická forma pityriasis lichenoides et varioliformis s febrilií. Derma 3. tisícročia. 2004, IV, 2-3, s. 12-13. ISSN 1335-7913.
 64. RULCOVÁ, Jarmila. Význam kombinované hormonální antikoncepce u hyperandrogenních stavů. Archives of Dermatology, české vydání. 2004, roč. 4, č. 2, s. 106-107. ISSN 1214-5130.
 65. 2003

 66. MICHALEK, Jaroslav a Marek SVOBODA. Buněčná imunoterapie nádorů. Klinicka onkologie. 2003, roč. 16, č. 4, s. 145-148. ISSN 12035562.
 67. RULCOVÁ, Jarmila. Dermatomykózy, diagnostika a klinika, cesta k účelné farmakoterapii. Interní medicíny - mezioborové přehledy. Konice: Solen, 2003, č. 5, s. 3.
 68. HUMPOLÍČEK, Pavel a Jana HUMPOLÍČKOVÁ. Hra - její vývoj, specifika a diagnosticko-terapeutické využití. In Sociální procesy a osobnost 2003. 6. vyd. Brno: Psychologický ústav FF MU v Brně, 2003. s. 129-132. ISBN 80-86633-09-8.
 69. KALA, Zdeněk, Vlastimil VÁLEK, Igor KISS, Petr KYSELA, Vladimír PROCHÁZKA a Petr HROBAŘ. Cholangiokarcinom intrahepatických a extrahepatických žlučových cest. In Současné možnosti v diagnostice a léčbě primárních a sekundárních nádorů jater. 1. vyd. Plzeň: Euroverlag s.r.o., 2003. s. 20. ISBN 80-7177-794-3.
 70. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Komplexní přístup k léčbě bércového vředu. Zdravotnické noviny, Zdravotnické listy. Praha, 2003, č. 8, s. 14-18. ISSN 0044-1996.
 71. DOLEŽEL, Zdeněk, Dana DOSTÁLKOVÁ a Jiří ŠTARHA. Metadonová substituce - možné riziko intoxikace. Pediatrie pro praxi. Konice: Solen, 2003, roč. 4, č. 2, s. 103-105. ISSN 1213-0494.
 72. HÁJEK, Roman, Tomáš BÜCHLER, Luděk POUR, Jaroslav MICHÁLEK, Martin TRBUSEK a Jan ŠMARDA. Nové směry vývoje protinádorové léčby. In Obecná onkologie a podpůrná léčba. Eds. Adam Z., Vorlíček J., Koptíková J. Praha: Avicenum, 2003. s. 415-435. Grada Publishing. ISBN 80-247-0677-6.
 73. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA a Ivo HANKE. Poznámky k chirurgii tenkého střeva. In VÁLEK, Vlastimil. Tenké střevo - radiologická diagnostika patologických stavů. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, 656 02 Brno, 2003. s. 32-34. postgraduální vzdělávání. ISBN 80-7013-383-X.
 74. 2002

 75. DOLEŽEL, Zdeněk. Akutní a chronické selhání ledvin. Pediatrie pro praxi. Konice: Solen, 2002, roč. 3, č. 6, s. 293-296. ISSN 1213-0494.
 76. JUREČKA, Tomáš. Diferenciální diagnostika zánětů spojivek a taktika léčby. Lékařské listy - příloha Zdravotnických novin. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2002, roč. 2002, č. 33, s. 27-29. ISSN 0044-1996.
 77. KOPEČNÁ, Lenka a František STOŽICKÝ. Dyslipoproteinémie u dětí. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2002. 59 s. ISBN 80-7013-361-9.
 78. ŠTARHA, Jiří, Zdeněk DOLEŽEL, Jaroslav PROCHÁZKA a Dana DOSTÁLKOVÁ. Jaká je Vaše diagnóza? (1. a 2. část). Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2002, roč. 57, č. 1, s. 18-20. ISSN 0069-2328.
 79. ŽOURKOVÁ, Alexandra. Klinická sexuologie. 1. vyd. Brno,Česká republika: Masarykova Univerzita, 2002. 34 s. Učební skripta. ISBN 80-210-2795-9.
 80. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL, Zdeňka OSVALDOVÁ, Jiří ŠTARHA a Hana HRSTKOVÁ. The analysis of the risks for the development of tumour lysis syndrome in children. Bratislavské lekárske listy. Bratislava: Slovak Academic Press, 2002, roč. 103, č. 6, s. 206-209. ISSN 1336-0345.
 81. ČERNÝ, Zdeněk. Tularémie -historie,epidemiologie,klinika,dignostika a léčba. Čsopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.Ev.Purkyně, 2002, roč. 141, č. 9, s. 270-275. ISSN 0008-7335.
 82. 2001

 83. DOLEŽEL, Zdeněk. Dětská nefrologie pro praxi - vybrané kapitoly diagnostiky a léčby. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 126 s. ISBN 80-7013-337-6.
 84. DOLEŽEL, Zdeněk, Jana DZÚROVÁ, Miroslava JANKOVÁ a Milada MUCHOVÁ. Hypertenze (HT) v novorozeneckém věku. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 56, S1, s. 51. ISSN 0069-2328.
 85. DOLEŽEL, Zdeněk. IgA nefropatie u dětí - stálá skepse nebo nové naděje? Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2001, roč. 2, č. 6, s. 10-13. ISSN 1213-0494.
 86. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ, Jiří ŠTARHA, Jana LEICHMANOVÁ, Dana DOSTÁLKOVÁ a Zdena OSVALDOVÁ. Nefrotický syndrom - jak léčit, kde léčit, kdo jej má léčit? Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 56, č. 8, s. III, 1 s. ISSN 0069-2328.
 87. ŠERÝ, Omar. Patologické hráčství. Psychiatrie pro praxi. Konice: Solen, 2001, roč. 2, č. 4, s. 161-164. ISSN 1213-0508.
 88. VAŠKŮ, Vladimír. Psoriáza - současné trendy léčby. Causa subita. Praha: I.M.P.International medical publication, 2001, roč. 4, č. 4, s. 165-166. ISSN 1212-0197.
 89. DOLEŽEL, Zdeněk, Lenka KOPEČNÁ a Drahomíra BARTOŠOVÁ. Recentní pohled na léčbu dehydratace. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2001, roč. 2, č. 3, s. 152-153. ISSN 1213-0494.
 90. VLAŠÍN, Zdeněk, Alena POSPÍŠILOVÁ, Jarmila RULCOVÁ, Miloslav HLUBINKA, Josef FEIT a Jiří ADLER. Rozšíření možnosti léčby vitiliga transplantací autologních melanocytů jejich injektáží zařízením Dermojet. Česko-slovenská dermatologie. Česká republika, Praha, 2001, roč. 76, č. 5, s. 246-247. ISSN 0009-0514.
 91. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA, Zdena OSVALDOVÁ a Dana DOSTÁLKOVÁ. Syndromy inkoordinace močového měchýře. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2001, roč. 56, č. 8, s. II, 1 s. ISSN 0069-2328.
 92. ŠPELDA, Stanislav, Jana KAPLANOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, L. DUŠEK, A. SVOBODNÍK a L. DOLEŽAL. Therapeutic approaches for patients with small cell lung cancer (SCLC). In ŠPELDA, Stanislav, Jana KAPLANOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Ladislav DUŠEK a Adam SVOBODNÍK. Lung Cancer. Praha: ELSEVIER, 2001. s. 62-63. ISBN 0169-5002.
 93. ŠPELDA, Stanislav, Jana KAPLANOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Therapeutic Approaches for Patients with Small Cell Lung Cancer (SCLC). In ŠPELDA, Stanisla, Jana KAPLANOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Lung Cancer Current Topics. Bologna, Italy: Monduzzi Editore, 2001. s. 215-218. Monduzzi Editore. ISBN 88-323-1603-X.
 94. 2000

 95. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Akutní selhání ledvin u dětí - současné léčebné postupy. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2000. 58 s. ISBN 80-7013-307-4.
 96. DOLEŽEL, Zdeněk. Akutní/těžká hypertenze u dětí - současný léčebný postup. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2000, roč. 1, č. 3, s. 109-110. ISSN 1213-0494.
 97. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Diferencovaný přístup k léčbě bércových vředů. Sestra. ČR, Praha, 2000, roč. 10, č. 1, s. 12-14. ISSN 1210-0404.
 98. ZECHMEISTER, Antonín, Pavel MATONOHA a Andrea ZECHMEISTEROVÁ. Jsou současné postupy v terapii aterosklerózy v souladu se stávajícími etiopatogenetickými poznatky o aterosklerotické mineralizaci stěny tepenné? In Diabetologie,metabolismus,endokrinologie,výživa. 2000 Supplementum 3. Praha: Tigis Praha, 2000. s. 12. DMEV , Suppl. 3.
 99. RULCOVÁ, Jarmila. Onychomykózy - klinický obraz, diagnostika a terapie. Zdravotnické noviny, Lékařské listy. ČR, Praha, 2000, XXIV., č. 12, s. 3-4. ISSN 0044-1996.
 100. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Plísňová onemocnění nohou. Sestra. ČR, Praha, 2000, roč. 10, č. 5, s. 1-3. ISSN 1210-0404.
 101. NAVRÁTILOVÁ, Zuzana a Věra SEMRÁDOVÁ. Pyoderma gangraenosum - moznosti terapie. Česko-slovenská dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2000, roč. 75, č. 5, s. 238-240. ISSN 0009-0514.
 102. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Svrab stále aktuální. Sestra. ČR, Praha, 2000, roč. 10, č. 4, s. 8. ISSN 1210-0404.
 103. KOPEČNÁ, Lenka, Milan BAJER, Milena BURIANOVÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Hana HRSTKOVÁ a Lenka KLAPAČOVÁ. Zkušenosti s diagnostikou a terapií Kawasakiho choroby u dětí. Praktický lékař. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 80, č. 4, s. 198-200. ISSN 0032-6739.
 104. 1999

 105. HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Jiří LECHNER. Biofyzikální principy lékařské přístrojové techniky. První vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 1999. 148 s. ISBN 80-210-2213-2.
 106. KOPEČNÁ, Lenka a Tomáš FREIBERGER. Diagnostika a terapie primární a sekundární dyslipidémie v dětském věku. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1999, roč. 54, č. 9, s. V, 1 s. ISSN 0069-2328.
 107. DOLEŽEL, Zdeněk. Hypertenze v dětském věku. Causa subita. Praha: I.M.P., 1999, roč. 2, č. 12, s. 27-29. ISSN 1212-0197.
 108. HRSTKOVÁ, Hana, Milan BAJER a Lenka KOPEČNÁ. Moderní přístupy v léčbě ITP u dětí. 1. vyd. Brno: LFMU, 1999. 1 s. Abstrakt 44,Pediatrický den.
 109. FASSMANN, Antonín a Naděžda DVOŘÁKOVÁ. Nové metody terapie kostních defektů orofaciálního skeletu. Praha: Česká lék. společnost J.E.P., 1999. 6 s. Česká stomatologie. ISBN 1210-7891.
 110. DOLEŽEL, Zdeněk a Lenka KOPEČNÁ. Novější trendy v terapii dehydratace. In Diagnostika a terapia v pediatrii VII. 1. vyd. Martin: Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin, 1999. s. 22-24. Diagnostika a terapia v pediatrii VII.
 111. KOPEČNÁ, Lenka a Jana ČECHOVÁ. Otravy u dětí. Causa subita. Praha: I.M.P., 1999, roč. 2, č. 4, s. 23-28. ISSN 1212-0197.
 112. HRSTKOVÁ, Hana, Eva KONVIČKOVÁ, Petr HORKÝ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Milan BAJER a Lenka KOPEČNÁ. Použití interferonu v pediatrii. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1999, roč. 54, č. 9, s. IV, 1 s. ISSN 0069-2328.
 113. KOPEČNÁ, Lenka. Prevence aterosklerózy u dětí. In Vybrané kapitoly z pediatrie V. 1. vyd. Martin: Jeseniova lekárska fakulta, 1999. s. 83-85. Vybrané kapitoly z pediatrie V.
 114. KOPEČNÁ, Lenka. Stavy akutní dušnosti v dětském věku. Causa subita. Praha: I.M.P., 1999, roč. 1999, č. 5, s. 5-6. ISSN 1212-0197.
 115. 1998

 116. BABINEC, František a Jan NOVOTNÝ. Diabetics, identification and physical therapy regulation. In Proceedings of the Third Biannual World Automation Congress WAC 98. Anchorage, Alaska, USA: TSI Press, 1998. s. IFMIP-0081, 6 s. ISBN 1-889335-07-X.
 117. 1997

 118. BABINEC, František a Jan NOVOTNÝ. Fuzzy logic approach to exercise therapy pprescription in I. type diabetics. In 7th International Fuzzy Systems Association World Congress. Prague: Fuzzy Systems Association, 1997. s. 401-405.
 119. HRSTKOVÁ, Hana a Jan NOVOTNÝ. Některé parametry tělesné zdatnosti u dětí po terapii zhoubného nádoru antracykliny s kardioprotekcí. Česko - Slovenská Pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1997, roč. 52, č. 9, s. 679-682. ISSN 0069-2328.
 120. BABINEC, František a Jan NOVOTNÝ. Physical exercise therapy volume regulation in I. type diabetics. In Proceedings EUFIT´97, Vol.2. Aachen, 1997. s. 1176-1180.
 121. 1996

 122. BABINEC, František, Jan NOVOTNÝ a Schneider Pavel, Placheta Zdeněk. Exercise therapy prescription in I. type diabetics using fuzzy logic. In JAMSHIDI, Mohammad, Madjid FATHI a Pierrot Francois. Soft Computing with Industrial Applications. Proceedings of the World Automation Congress WAC 96. Albuquerque: TSI Press, 1996. s. 749-754. Recent trends in research and development, Vol.5. ISBN 1-889335-02-9.
 123. SLADEK, T, J SLADKOVA, F KOLAR, F PAPOUSEK, N CICUTTI, B KORECKY a K RAKUSAN. The effect of AT1 receptor antagonist on chronic cardiac response to coronary artery ligation in rats. Cardiovascular Research. Netherlands: Elsevier Science B.V., 1996, roč. 31, č. 4, s. 568-576. ISSN 0008-6363.
 124. 1994

 125. DOLEŽEL, Zdeněk. Poznámky k diagnostice neonatální hypokalcémie. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1994, roč. 49, č. 10, s. 621. ISSN 0069-2328.
 126. DOLEŽEL, Zdeněk a Dana DOSTÁLKOVÁ. Therapeutic Algorithm for typical D+ Hemolytic Uremic Syndrome. Scripta medica. Brno: LF MU, 1994, roč. 67, 5-6, s. 177-182. ISSN 1211-3395.
 127. ŠVESTKA, Jaromír, Eva ČEŠKOVÁ a Věra KAMENICKÁ. Therapy of major depressions using MAO A and B inhibitors. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1994, roč. 35, č. 6, s. 294-295. ISSN 0960-7560.
 128. 1993

 129. DOLEŽEL, Zdeněk. Farmakoterapie hypertenzní krize. In Akutní medicína. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 273. ISBN 80-210-0554-8.
 130. DOLEŽEL, Zdeněk. Farmakoterapie hypertenzní krize. In Vybrané kapitoly z akutní pediatrie. 1. vyd. Brno: LF MU, 1993. s. 28.
 131. DOLEŽEL, Zdeněk. Terapie disseminovaného intravaskulárního srážení. In Akutní medicína. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. s. 274. ISBN 80-210-0554-8.
 132. DOLEŽEL, Zdeněk. Terapie disseminovaného intravaskulárního srážení (DIS). In Vybrané kapitoly z akutní pediatrie. 1. vyd. Brno: LF MU, 1993. s. 29.
 133. 1992

 134. STEJSKAL, Jaroslav a Zdeněk DOLEŽEL. Doplněk k algoritmu terapie typické formy HUS u dětí. Československá pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1992, roč. 47, č. 6, s. 368-369. ISSN 0069-2328.
 135. 1990

 136. VAŠINA, Lubomír. Autoterapie, individuální terapie a skupinová terapie u alkoholiků. KAB-PL. Brno: KAB-PL, 1990, XVII, č. 1, s. 9-12.
 137. 1989

 138. DOLEŽEL, Zdeněk, Jaroslav STEJSKAL, Jitka VOCÍLKOVÁ a Dana DOSTÁLKOVÁ. Algoritmus diagnostiky a léčby renálního selhání u novorozence. Československá pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1989, roč. 44, č. 11, s. 669-670. ISSN 0069-2328.
 139. 1988

 140. STEJSKAL, Jaroslav a Zdeněk DOLEŽEL. Algoritmus terapie typické formy hemolyticko-uremického syndromu u dětí. Československá pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1988, roč. 43, č. 11, s. 680-682. ISSN 0069-2328.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 2. 2021 13:02