MATULA, Pavel, Martin MAŠKA, Ondřej DANĚK, Petr MATULA, Michal KOZUBEK a Petr KRONTORÁD. Acquiarium 1.0. 2007.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Acquiarium 1.0
Název česky Acquiarium 1.0
Autoři MATULA, Pavel (203 Česká republika, garant), Martin MAŠKA (203 Česká republika), Ondřej DANĚK (203 Česká republika), Petr MATULA (203 Česká republika), Michal KOZUBEK (203 Česká republika) a Petr KRONTORÁD (203 Česká republika).
Vydání 2007.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Software
Obor 20200 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14330/07:00025677
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Klíčová slova anglicky image acquisition; image correction; automated image analysis; fluorescence microscopy
Technické parametry free software distributed as binaries; written in C++ language
Štítky automated image analysis, fluorescence microscopy, image acquisition, image correction
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D., učo 2927. Změněno: 4. 2. 2009 14:35.
Anotace
Acquiarium is an image acquisition and analysis software for high-resolution 3D cytometry. Its main goal is to provide tools for high-quality evaluation of spatial arrangement of fluorescently labeled targets in a large number of cells. The idea is to link high-throughput acquisition using spinning-disk confocal microscopes with appropriate software tools for automated 3D image analysis. Version 1.0 is described at http://cbia.fi.muni.cz/projects/acquiarium-version-1.0.html
Anotace česky
Acquiarium je software na snímání obrazu a analýzu obrazu pro účely 3D cytometrie s vysokým rozlišením. Jeho hlavním cílem je poskytnout nástroje na vysoce kvalitní vyhodnocení prostorového uspořádání fluorescenčně označených cílů ve velkém množství buněk. Hlavní myšlenka tkví v propojení rychlého snímání obrazu pomocí konfokálních mikroskopů s rotujícím diskem a náležitými nástroji pro automatickou 3D obrazovou analýzu. Verze 1.0 je popsána na http://cbia.fi.muni.cz/projects/acquiarium-version-1.0.html
Návaznosti
2B06052, projekt VaVNázev: Vytipování markerů, screening a časná diagnostika nádorových onemocnění pomocí vysoce automatizovaného zpracování multidimenzionálních biomedicínských obrazů (Akronym: Biomarker)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Zdravý a kvalitní život
VytisknoutZobrazeno: 21. 2. 2020 14:57