EN

Mnohočetný myelom, MKN klasifikace a Národní onkologický registr České republiky

HÁJEK, Roman, Jan MUŽÍK, Vladimír MAISNAR, Jana KOPTÍKOVÁ a Ladislav DUŠEK. Mnohočetný myelom, MKN klasifikace a Národní onkologický registr České republiky. Klinická onkologie, Brno, 2007, roč. 20, Sup.1/2007, s. 147-151. ISSN 0862-495X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mnohočetný myelom, MKN klasifikace a Národní onkologický registr České republiky
Název česky Mnohočetný myelom, MKN klasifikace a Národní onkologický registr České republiky
Název anglicky MULTIPLE MYELOMA IN CZECH NATIONAL CANCER REGISTRY
Autoři HÁJEK, Roman (203 Česká republika, garant), Jan MUŽÍK (203 Česká republika), Vladimír MAISNAR (203 Česká republika), Jana KOPTÍKOVÁ (203 Česká republika) a Ladislav DUŠEK (203 Česká republika).
Vydání Klinická onkologie, Brno, 2007, 0862-495X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/07:00032730
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky multiple myeloma - incidence - overall survival - registries
Změnil Změnil: RNDr. Jan Mužík, Ph.D., učo 1574. Změněno: 30. 6. 2008 09:50.
Anotace
Mnohočetný myelom je krevní nádorové onemocnění s incidencí asi 4 případy na 100 000 obyvatel. Jedná se o onemocnění seniorů s průměrným věkem 67,5 roku při stanovení diagnózy. Autologní transplantace zavedená v ČR v devadesátých letech vedla u nemocných do 60 let k zásadnímu zlepšení dlouhodobých výsledků. Tento zjevný trend je sledovatelný i z analýzy dat Národního onkologického registru ČR, jehož použitelnost v současné podobě pro podobné koncepční analýzy je avšak limitovaná. Kompletnost klíčových dat, systematičnost a kompatibilita se specializovanými registry jsou základními faktory, které ovlivňují užitečnost NOR jako analytického nástroje v rukách expertů.
Anotace anglicky
Multiple myeloma (MM) is hematological malignancy with incidence of 4 cases per 100 000 inhabitants. MM is usually diagnosed in seniors with average age 67.5 years at the time of diagnosis. Autologous transplantation used in the Czech Republic since 1990s has proven significant benefit on long-term survival in patients of age under 60 years. This benefit is detectable also in analysis of data of National Cancer Registry (NCR). However, NCR database can be used in current structure for similar analyses only with several limitations. Full set of required data, systematic work and compatibility with other specialized registries are key factors influencing the added value of NCR as analytic tool in the hand of the experts.
VytisknoutZobrazeno: 21. 4. 2019 06:48

Další aplikace