EN

Národní onkologický registr ČR jako zdroj referenčních standardů pro hodnocení výsledků léčebné péče

DUŠEK, Ladislav, Tomáš PAVLÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan MUŽÍK, Eva GELNAROVÁ, Jan ŽALOUDÍK, Rostislav VYZULA, Marian HAJDÚCH a Jitka ABRAHÁMOVÁ. Národní onkologický registr ČR jako zdroj referenčních standardů pro hodnocení výsledků léčebné péče. Klinická onkologie, Brno, 2007, roč. 20, Sup.1/2007, s. 77-95. ISSN 0862-495X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Národní onkologický registr ČR jako zdroj referenčních standardů pro hodnocení výsledků léčebné péče
Název česky Národní onkologický registr ČR jako zdroj referenčních standardů pro hodnocení výsledků léčebné péče
Název anglicky CZECH NATIONAL CANCER REGISTRY AND REFERENCE STANDARDS FOR HEALTH CARE ASSESSMENT
Autoři DUŠEK, Ladislav (203 Česká republika, garant), Tomáš PAVLÍK (203 Česká republika), Jana KOPTÍKOVÁ (203 Česká republika), Jan MUŽÍK (203 Česká republika), Eva GELNAROVÁ (203 Česká republika), Jan ŽALOUDÍK (203 Česká republika), Rostislav VYZULA (203 Česká republika), Marian HAJDÚCH (203 Česká republika) a Jitka ABRAHÁMOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Klinická onkologie, Brno, 2007, 0862-495X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/07:00032731
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky population-based cancer registry - overall survival - reference standards - benchmarking
Změnil Změnil: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D., učo 52483. Změněno: 1. 4. 2010 09:37.
Anotace
Článek se zabývá Národním onkologickým registrem ČR (NOR) a jeho využitím pro hodnocení výsledků léčebné péče. U více než 1,3 milionu záznamů zhoubných nádorů hlášených za období 1977-2003 byl proveden audit úplnosti a správnosti. Analýza prokázala postupně se zlepšující kvalitu dat NOR, po roce 1990 klesla neúplnost a chybovost diagnostických záznamů pod 6%. Data NOR jsou tedy využitelná pro hodnocení výsledků léčebné péče. Pro tento účel byl vyčleněn soubor více než 330000 validních záznamů vhodných pro definici referenčních standardů celkového přežití pacientů. Referenční soubor zahrnuje aktuální období (1995-2003) a týká se pouze pacientů, kteří byli kompletně diagnostikováni a následně léčeni. Pro srovnávání výsledků s referenčním standardem byla navržena tzv. kompletní metoda odhadu 5ti-letého absolutního a relativního přežití, vypočítané referenční hodnoty 5ti-letého přežití by neměly sloužit k vzájemnému porovnávání zdravotnických zařízení.
Anotace anglicky
The paper examines the value of Czech National Cancer Registry (NCR) for the health care assessment. More than 1.3 millions of records collected since 1977 were audited from the viewpoint of comprehensiveness and correctness. The audit proved steadily increasing quality of NCR in time, diagnostic error rate (including wrongly unstaged cases) decreased below 6% after 1990. Most recent NCR records are therefore fully usable for the evaluation of health care results. Reference data set with > 330000 valid records was defined as a source of population standards for overall survival modeling. The reference data set is actual (it covers recent period 1995-2003) and clinically relevant (it contains only fully diagnosed and then treated patients). So called "Complete analysis" of 5-yr survival was proposed as optimal for benchmarking against population-based reference. All calculated reference standards should not be applied for mutual comparisons of hospitals, but for self-benchmarking.
Návaznosti
MSM0021622412, záměrNázev: Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL) (Akronym: INCHEMBIOL)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 22. 4. 2019 12:56

Další aplikace