EN

Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (1. část)

LUKAS, Josef. Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (1. část). Pedagogika, Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2007, LVII, č. 4, s. 46-60. ISSN 0031-3815.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (1. část)
Název anglicky Teacher Development: Survey of Theories and Research (Part 1)
Autoři LUKAS, Josef (203 Česká republika, garant).
Vydání Pedagogika, Praha, Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2007, 0031-3815.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/07:00032802
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova anglicky teacher; development; developmental stages; interpersonal development; teacher identity
Štítky development, developmental stages, interpersonal development, teacher, teacher identity
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 6. 4. 2010 13:42.
Anotace
V první části přehledové studie se autor zabývá vymezením a konsekvencemi pojmu vývoj učitele, který nazírá více z psychologické perspektivy. Předkládá koncepci základního členění na užší a širší pojetí vývoje, která v různé míře zahrnují pedagogické, psychologické a sociální aspekty, související s vývojem učitele jakožto profesionála. Ve studii jsou dále představena některá užší psychologická pojetí vývoje učitele, která vycházejí hlavně z aplikace obecných vývojových stádií jedinců, a také užší pedagogická pojetí, jež jsou zaměřena především na vývoj znalostí, dovedností a kompetencí učitele. Užší pedagogická pojetí většinou představují členění vývoje do různých etap či úrovní a jsou často chápána jako vývoj (rozvoj) učitele per se. Závěr studie nabízí kritické zhodnocení diskutovaných užších pojetí a naznačuje jejich limity.
Anotace anglicky
The first part of the summary study deals with definition and consequences of the notion of teacher development, viewed more from the psychological perspective. The author presents a concept of a basic division to the narrow and the wide approach to development covering different ranges of pedagogical, psychological and social aspects related to professional development of teacher. The study further introduced certain narrowly psychological concepts of teacher development, mainly based on application of the general developmental stages of individuals, and also some narrow pedagogical concepts focusing on development of knowledge, skills and competences of teacher. The narrow pedagogical concepts usually represent development divided into various stages or levels and are often understood as development (development) of teacher per se. The conclusion of the study offers a critical assessment of the discussed narrow concepts, indicating their limits.
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2019 16:16

Další aplikace