NEČASOVÁ, Mirka. Využití supervize v pomáhajících profesích na příkladu sociální práce. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Konvoj, 2007. s. 165 - 169, 4 s. ISBN 978-80-7302-133-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Využití supervize v pomáhajících profesích na příkladu sociální práce
Název anglicky The use of supervision in helping profession - example of social work
Autoři NEČASOVÁ, Mirka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vydání. Brno, Trendy v přípravě pedagogických pracovníků, od s. 165 - 169, 4 s. 2007.
Nakladatel Konvoj
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14230/07:00029043
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-7302-133-7
Klíčová slova česky supervize; vzdělávání; sociální práce
Klíčová slova anglicky supervision; education; social work
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., učo 17562. Změněno: 8. 2. 2014 15:56.
Anotace
Příspěvek je zaměřený na objasnění pojmu supervize a na možnosti využití supervize v pomáhajících profesích včetně přínosů, hranic a rizik supervize. Pozornost je věnována také základnímu rozdělení na reflexivní supervizi a supervizi zaměřenou na kompetence. Teoretický podklad je ilustrován pomocí prezentace Minimálního standardu vzdělávání v oblasti supervize Asociace vzdělavatelů v sociální práci a rozveden na praktickém příkladu výuky praxe a supervize studentů na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU.
Anotace anglicky
The aim of the article is to clartify the conception of supervision and the possibilities how to use the concept in helping professions. The focus is on basic division of supervision (reflective and competnecy model). The theoretical base is illustrated by the Minimum standard of education in social work elaborated by Association of schools of social woork in CR and by the way the subject is taught at the Department of socai policy and social work FSS MU.
Návaznosti
GA403/03/0988, projekt VaVNázev: Funkce kultury služeb sociální práce a přístupy ke klientům
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2021 15:38