EN

Populační standardy relativního přežití onkologických pacientů v ČR kalkulované z dat NOR - reakce ...

DUŠEK, Ladislav, Tomáš PAVLÍK, Jan MUŽÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Eva GELNAROVÁ, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Jan ŽALOUDÍK. Populační standardy relativního přežití onkologických pacientů v ČR kalkulované z dat NOR - reakce na výsledky publikované ve studii EUROCARE 4. Klinická onkologie, 2007, roč. 20, č. 6, s. 399-404. ISSN 0862-495X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Populační standardy relativního přežití onkologických pacientů v ČR kalkulované z dat NOR - reakce na výsledky publikované ve studii EUROCARE 4.
Název česky Populační standardy relativního přežití onkologických pacientů v ČR kalkulované z dat NOR - reakce na výsledky publikované ve studii EUROCARE 4.
Název anglicky Relative survival population standards of Czech oncological patients based on National Cancer Registry data - reaction on EUROCARE-4 study results
Autoři DUŠEK, Ladislav (203 Česká republika, garant), Tomáš PAVLÍK (203 Česká republika), Jan MUŽÍK (203 Česká republika), Jana KOPTÍKOVÁ (203 Česká republika), Eva GELNAROVÁ (203 Česká republika), Jitka ABRAHÁMOVÁ (203 Česká republika) a Jan ŽALOUDÍK (203 Česká republika).
Vydání Klinická onkologie, 2007, 0862-495X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/07:00040017
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky population register - cancer - survival - benchmarking - health care
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., učo 670. Změněno: 1. 4. 2010 09:03.
Anotace
Cílem práce je daty podložená prezentace kvality a využitelnosti Národního onkologického registru ČR a publikace validních odhadů relativního přežití onkologických pacientů pro českou populaci. V srpnu 2007 byly zveřejněny výsledky evropské populační studie EUROCARE4, která srovnává vybrané státy na základě pětiletého přežití onkologických pacientů diagnostikovaných v letech 1995 až 99. Tato studie publikovala pro českou populaci podprůměrné hodnoty relativního přežití, neboť jí z české strany byla dodána zcela neadekvátní data. Místo reprezentativního exportu dat NOR se 100% pokrytím populace byla poskytnuta data pouze za jeden region s cca 8% pokrytím. Vedení České onkologické společnosti tyto výstupy zásadně odmítlo. Tato práce sumarizuje výsledky auditu více než 1,3 milionu záznamů NOR ČR dostupných za období 1977 až 2003. Analýza prokázala postupně se zlepšující kvalitu dat NOR, po roce 1990 klesl podíl záznamů s neúplnou nebo chybějící diagnostickou částí pod 6 % a nadále klesá. Z dat dostupných za období 1995 až 2003 byl defi nován referenční soubor, který umožňuje reprezentativní analýzu pětiletého přežití. Takto zpracovaná data dokládají, že v ČR existuje kvalitní monitoring přežití onkologických pacientů a výsledky péče odpovídají výsledkům vyspělých států Evropy.
Anotace anglicky
This work is aimed to present data-based quality and usability of the Czech National Cancer Registry (NCR) and relevant estimates of relative survival of cancer patients in the Czech population. In August 2007, an international study EUROCARE4 published for the Czech Republic decreased probability of 5yr survival in comparison with average value of the other involved European countries. These fi ndings were refused as strongly biased by leaders of the Czech Oncology Society. The bias however cannot be attributed to the EUROCARE study itself, it was due to erroneous and non-representative export of the Czech data. Data of NCR can guarantee representative monitoring of mortality with 100% population coverage. Instead of the NCR data, the EUROCARE study obtained only partial export of regionally based data with only 8% coverage. The situation inevitably resulted in strongly biased outcome that cannot be generalized for the whole population. Here we present an audit of more than 1.3 million of records accessible in the NCR since 1977. The analyses proved consistently growing quality of the database as well as its usability for the standardized health care assessment. Based on reference period 1995 to 2003, we estimated 5yr relative survival in the way that methodically corresponds to the EUROCARE4 study. The results clearly document that survival outcomes reached by current Czech oncology are comparable to those reported in the EUROCARE4 study.
VytisknoutZobrazeno: 18. 4. 2019 14:47

Další aplikace