RADVAN, Michal. Osvobození od daně z nemovitostí v případě neziskových organizací (Exemption from Real-Estate Tax in Case of Non-Profit Organizations). In Teoretické aspekty právního postavení a zdaňování neziskových organizací v ČR a ve vybraných zemích EU. 2007.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Osvobození od daně z nemovitostí v případě neziskových organizací
Name (in English) Exemption from Real-Estate Tax in Case of Non-Profit Organizations
Authors RADVAN, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Teoretické aspekty právního postavení a zdaňování neziskových organizací v ČR a ve vybraných zemích EU, 2007.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/07:00050924
Organization unit Faculty of Law
Keywords in English non-profit organizations; real-estate tax; tax on lands; tax on buildings; tax on flats and non-residential premises; exemptions from real-estate tax
Tags exemptions from real-estate tax, non-profit organizations, Real-estate tax, Tax on buildings, Tax on lands
Tags International impact
Changed by Changed by: prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 7/9/2011 17:34.
Abstract
Příspěvek se zabývá problematikou osvobození od daně z nemovitostí (od daně z pozemků, daně ze staveb, daně z bytů a ze samostatných nebytových prostorů) v případě nemovitostí ve vlastnictví neziskových organizací, respektive sloužících k plnění funkcí neziskovými organizacemi. S ohledem na nevyjasněnou definici neziskové organizace je třeba nejprve vymezit subjekty, které jsou považovány za neziskové organizace. Následně jsou popsány možnosti osvobození od daně z nemovitostí v členění podle subjektů, které jsou vlastníky předmětných nemovitostí (pozemků, staveb, bytů, samostatných nebytových prostorů), případně je využívají ke své činnosti, včetně podmínek nutných ke vzniku nároku na osvobození. Výklad je doplněn i o příklady z praxe.
Abstract (in English)
Contribution text deals with exemptions from real-estate taxes (tax on lands, tax on buildings, tax on flats and non-residential premises) in case of real-estate owned by non-profit organizations, respectively used by non-profit organizations for their activities. Because of not very clear definition of non-profit organizations it is necessary to define subjects that are thought to be non-profit organizations. Subsequently the possibilities of exemptions from real-estate tax are described; they are structured pursuant to subjects that are owners of the real-estate (lands, buildings, flats, non-residential premises) or use it for their activities, including conditions required for exemption. The reading is completed with examples from practice.
PrintDisplayed: 15/7/2024 20:26