Informační systém MU
HÁLEK, Ivan and Petr SMUTNÝ. Potenciály klastrovatelnosti podniků v území jižní Moravy (Potentials for clustering of comapnies in the region of Southern Moravia). In Konkurenceschopnost podniků. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 193-202. ISBN 978-80-210-4521-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Potenciály klastrovatelnosti podniků v území jižní Moravy
Name (in English) Potentials for clustering of comapnies in the region of Southern Moravia
Authors HÁLEK, Ivan (203 Czech Republic, guarantor) and Petr SMUTNÝ (203 Czech Republic).
Edition Brno, Konkurenceschopnost podniků, p. 193-202, 10 pp. 2008.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/08:00024629
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-4521-7
Keywords in English cluster; potential of clustering; co-operation; company
Tags cluster, co-operation, company, potential of clustering
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Petr Smutný, Ph.D., učo 20527. Changed: 6/2/2008 14:35.
Abstract
Cílem výzkumu bylo ověřit metodiku identifikace potenciálů průmyslových klastrů na příkladu regionu jižní Moravy a použít ji k identifikaci konkrétních potenciálů klastrovatelnosti podniků. Výsledkem řešení projektu je identifikace podniků v regionu jižní Moravy s vysokými potenciály klastrovatelnosti a metodika zjišťování potenciálů klastrovatelnosti podniků v regionu. Metodika je založená na analýze charakteru spolupráce vybraných podniků s jinými podniky a ověřena empirickým výzkumem na vzorku 152 podniků v regionu jižní Moravy a 22 podniků, spolupracujících s nejvyspělejšími z nich
Abstract (in English)
The outcome of the research project was to verify the methodology of identification of industrial cluster potentials in southern Moravia region and to use this methodology for identification of concrete companies' potentials for clustering. The result of the project consists of the identification of companies with high potentials for clustering in the region of southern Moravia as well as the methodology for identification of such potentials in a region.. The methodology is based on analysis of the nature of co-operation of selected companies with other businesses, and it is verified by empirical research on the ample of 152 companies in the region of southern Moravia and 22 companies co-operating with the most advanced of them.
Links
GA402/05/0795, research and development projectName: Identifikace sektorových klastrů v regionu jižní Moravy
Investor: Czech Science Foundation, Identification of Industrial Clusters in South Moravia
Displayed: 20/6/2024 18:31