CS

May Goedel's Ideas Be Addressed Philosophically?

DOKULIL, Miloš. May Goedel's Ideas Be Addressed Philosophically? In Meze formalizace,analytičnosti a prostoročasu. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2008. p. 57-70, 14 pp. ISBN 978-80-7007-268-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name May Goedel's Ideas Be Addressed Philosophically?
Name in Czech Mohou být Goedelovy myšlenky uchopeny filosoficky?
Authors DOKULIL, Miloš.
Edition 1. vyd. Praha, Meze formalizace,analytičnosti a prostoročasu, p. 57-70, 14 pp. 2008.
Publisher Filosofický ústav AV ČR
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-7007-268-4
Keywords in English philosophy; theology; mind; soul; readiness potential; Baptised Lutheran; hypostatized "spirit"; consciousness; existence after death
Tags Baptised Lutheran, consciousness, existence after death, hypostatized "spirit", mind, philosophy, readiness potential, soul, Theology
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Changed: 11/4/2012 01:59.
Abstract
Gödel emphasised philosophy as an important tool in science. Much less is known about his religious background. We should bear in mind that our evaluational perspective differs very much from the one in which Gödel lived. He was personally sure that there must be another existence after death, an afterlife ("of unlimited life span"). As a "Baptized Lutheran" he did not include "Trinity" in his creed. He was also certain that mind is separate from matter. This text tries to include Libet's "readiness potential" into the debate concerning the specificity of the mind. Neither Gödel's identification of materialism with mechanism or his vision of the "spirit" are a viable solution of the problem.
Abstract (in Czech)
Gödel zdůrazňoval, že je filosofie důležitým nástrojem vědy. Mnohem méně se ví o jeho náboženském zázemí. Měli bychom ovšem vzít v úvahu, že naše vyhodnocovací perspektiva se hodně liší od té, v níž žil Gödel. Byl si osobně jist, že musí být nějaká existence po smrti (o "časově neomezeném průběhu"). Jako "křtěný luterán" nezahrnoval ale do svého kréda "Trojici". Byl si rovněž jist, že mysl je oddělena od hmoty. Tento text se pokouší začlenit Libetův "dispoziční potenciál" do úvahy o specifičnosti mysli. Ani Gödelovo ztotožnění materialismu s mechanistickým názorem, ani jeho představa o "duchu" nejsou schůdnou cestou k řešení tohoto problému.
PrintDisplayed: 24/4/2019 12:59

Other applications