SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v soukromém právu. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, 134 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-037-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ochrana spotřebitele v soukromém právu
Název anglicky The consumer protection in the Czech Civil Law
Autoři SELUCKÁ, Markéta (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vydání. Praha, 134 s. Beckova edice právní instituty, 2008.
Nakladatel C.H.Beck
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW kniha
Kód RIV RIV/00216224:14220/08:00025962
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7400-037-9
Klíčová slova anglicky consumer protection; consumer acquis
Štítky consumer acquis, Consumer protection
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., učo 42875. Změněno: 28. 11. 2011 15:58.
Anotace
Kniha se zabývá ochranou spotřebitele v soukromém právu ČR. Klade si za cíl odpovědět na otázku, jakým způsobem je spotřebitel chráněn v právním řádu ČR a jak tato ochrana koresponduje s implementovanými normami Evropských společenství, případně s judikaturou Evropského soudního dvora. Kolizi norem ČR a práva ES se pak snaží řešit návrhy de lege ferenda tak, aby právní úprava byla v souladu s účelem a obsahem prováděných směrnic.
Anotace anglicky
The book deals with the Consumer protection in the Czech Private Law. The author aims at answering the question how a consumer is protected in the Czech Private Law and how these juridical institutes correspond to the Directives of the European Communities or to the judgments of the Court of Justice of the European Communities. Some propositions de lege ferenda are presented how potential conflicts of rules of the European Communities with the rules of the Czech Private Law could be resolved so as the legal regulation will be brought into accord with the purpose and the contents of the implemented Directives of the European Communities.
VytisknoutZobrazeno: 22. 7. 2024 12:22