SKOTÁKOVÁ, Alena, Petr HEDBÁVNÝ a Lukáš PÁRTL. Úroveň rovnováhových schopností u osob se sluchovým postižením. In Sborník z konference "Šport a zdravie 2008". Nitra: FSpS MU, 2008. 5 s. ISBN 978-80-8094-374-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Úroveň rovnováhových schopností u osob se sluchovým postižením
Název anglicky The level of the balance abilities of hearing impaired
Autoři SKOTÁKOVÁ, Alena (203 Česká republika, garant), Petr HEDBÁVNÝ (203 Česká republika) a Lukáš PÁRTL (203 Česká republika).
Vydání Nitra, Sborník z konference "Šport a zdravie 2008" 5 s. 2008.
Nakladatel FSpS MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/08:00033897
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-8094-374-5
Klíčová slova anglicky balance abilities; hearing impaired
Štítky balance abilities, hearing impaired
Změnil Změnila: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D., učo 20807. Změněno: 8. 4. 2010 09:01.
Anotace
Autoři se zabývají problematikou koordinačních schopností osob se sluchovým postižením. Cílem výzkumu bylo zjistit stupeň koordinačních schopností u osob se sluchovým postižením a porovnat je s běžnou populací. Dalším cílem bylo zjistit závislost a vliv tří subsystémů, které se účastí na udržení rovnováhy. Snažili se nalézt, který ze subsystémů je nejdůležitěší.
Anotace anglicky
Authors are concerned in problematic of coordination abilities of hearing impaired. The achievement of the research was to find out the level of coordination abilities of hearing impaired and comparation with common population.Another achievement was to find out a depedence and influence of three subsystems, which have to main impact to holding balance. We would to find results from the mantiment, what is the most importatnt for holding balance.
VytisknoutZobrazeno: 26. 7. 2021 17:40