ČORNEJOVÁ, Michaela. Z materiálu nejstarších českých místních jmen (Miletín, Mařatice, Bořitov, Liboc) Příspěvek ke studiu tvoření místních jmen z osobních jmen. In Romana Łobodzińska. Nazwy własne a społeczeństwo. Łask: Leksem, 2010. s. 195-202. ISBN 978-83-60178-84-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Z materiálu nejstarších českých místních jmen (Miletín, Mařatice, Bořitov, Liboc) Příspěvek ke studiu tvoření místních jmen z osobních jmen
Název anglicky From the material of oldest Czech place names (Miletín, Mařatice, Bořitov, Liboc). A contribution on word-formation of place names from personal names
Autoři ČORNEJOVÁ, Michaela (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Łask, Nazwy własne a społeczeństwo, od s. 195-202, 8 s. 2010.
Nakladatel Leksem
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/10:00042080
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-83-60178-84-3
Klíčová slova česky onomastika; toponomastika; česká místní jména; osobní jména; bohemika
Klíčová slova anglicky onomastics; toponomastics; Czech place names; personal names; bohemika
Štítky RIV-OK
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Změněno: 24. 10. 2016 13:39.
Anotace
Text se zabývá analýzou nejstarších českých místních jmen v období od 11. do 13. století, které jsou odvozeny z osobních jmen utvořených sufixy s konsonantem -t- (-ota, -ot, -ata/-ěta, -uta, -ut, -sta, -šta, -osta...). Na základě monografie J. Pleskalové jsou jednotlivé sufixy popsány - jejich původ a četnost při tvoření nejstarších českých osobních jmen. Místní jména na -ov, -ín, -*j6 byla původně posesivní adjektiva a při jejich odvozování se uplatňoval tzv. kmenový princip. Ten byl však už od praslovanštiny narušován, což se projevilo i při tvoření místních jmen. Při hledání jejich odvozovacích základů je tedy nutné zohledňovat nejen tuto skutečnost, ale také existenci tzv. morfologických variant sufixů (Boř-uta, Boř-ut).
Anotace anglicky
The text is focused on the analysis of oldest Czech place names in the 11th – 13th ct., derived from personal names created using suffixes containing the consonant –t (-ota, -ot, -ata/-ěta, -uta, -ut, -sta, -šta, -osta...). Using a monograph by J. Pleskalová, the individual suffixes are described with regard to their origin and with regard to how frequently they are used at creating oldest Czech place names. Place names ending in -ov, -ín, -*j6 were originally possessive adjectives and so-called stem principle was used for their derivation. However, this principle had been corrupted since the Proto-Slavonic period, which was manifested in the case of creating place names. When searching for the bases they are derived form it is therefore necessary to take into consideration not only this fact, but also the existence of so-called morphological variants of suffixes (Boř-uta, Boř-ut).
Návaznosti
LC546, projekt VaVNázev: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centra základního výzkumu
VytisknoutZobrazeno: 9. 5. 2021 22:35