JANČA, Boris. Alternativní přístupy k hodnocení vzdělávání a rozvoje pracovníků. In Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2008. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2008. s. 208-217. ISBN 978-80-87273-00-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Alternativní přístupy k hodnocení vzdělávání a rozvoje pracovníků
Název anglicky Alternative approaches to workers education and development evaluation
Autoři JANČA, Boris.
Vydání Olomouc, Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2008, s. 208-217, 2008.
Nakladatel Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-87273-00-5
Klíčová slova anglicky education and development; evaluation; models for evaluation
Štítky education and development, evaluation, models for evaluation
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Boris Janča, učo 62600. Změněno: 21. 10. 2008 12:24.
Anotace
Vedle Kirkpatrickova modelu pro hodnocení výsledku vzdělávání existuje celá řada dalších přístupů, běžně dostupná literatura je však, na rozdíl od přístupu Kirkpatrickova, vetšinou neuvádí. Príspevek se zabývá těmito alternativními přístupy - Phillipsovým, Kaufmana a Kellera, přístupem CIRO, Hamblinovým a modely SCM a CIPP. Jejich stručná charakteristika se zaměřuje především na vzájemné odlišnosti, možnosti vzájemného doplňování a podnětné body.
Anotace anglicky
In addition to Kirkpatrick`s model for evaluation of education and development outcomes exists many of other approaches. In comparison with Kirkpatrick`s they are often not included in casual literature. The paper is considers with this alternative approaches - Phillips`s, Kaufman and Keller`s, CIRO approach, Hamblin`s and SCM and CIPP models. They brief characteristics is concerned in differences, opportunities to complement and points of inspiration.
VytisknoutZobrazeno: 31. 3. 2023 17:11