PORTEŠOVÁ, Šárka a Jana ČIHOUNKOVÁ. Diagnostics of Czech intellectually gifted children with dyslexia via WISC-III method. In From giftedness in childhood to successfull intelligence in adulthood. Praha: The center of giftedness, 2008. s. 108-119. ISBN 978-80-7387-172-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Diagnostics of Czech intellectually gifted children with dyslexia via WISC-III method
Název česky Diagnostika českcýh rozumově nadaných dětí s dyslexií metodou WISC-III
Autoři PORTEŠOVÁ, Šárka (203 Česká republika, garant) a Jana ČIHOUNKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Praha, From giftedness in childhood to successfull intelligence in adulthood, od s. 108-119, 12 s. 2008.
Nakladatel The center of giftedness
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/08:00024982
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-7387-172-7
UT WoS 000262538000004
Klíčová slova anglicky gifted; talented students
Štítky gifted, talented students
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D., učo 2024. Změněno: 26. 3. 2010 17:29.
Anotace
This research is focused on the issue of diagnostics of intellectually gifted children with dyslexia by Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-III). The aim of this research is to find out whether there is a typical cognitive profile of performance in this method in intellectually gifted children with dyslexia. The experimental sample was composed of intellectually gifted children with dyslexia identified in educational-counselling centres all over the Czech Republic. The mean values obtained in individual subtests were compared within the experimental group as well as between the experimental group and control groups composed of intellectually gifted children without dyslexia, intellectually average children with dyslexia and normal population. The research revealed empirical findings on certain discrepancies in performance, especially discrepancies between achieved performance in subtests Knowledge on the one hand and Coding and Digit Span on the other hand; furthermore, it revealed possible difficulties in identifying the so-called twice-exceptional children in the Czech educational-psychological practice.
Anotace česky
Prezentovaný výzkum se zaměřuje na diagnostiku rozumově nadaných dětí s dyslexií pomocí Wechslerova inteligenčního testu pro děti (WISC-III). Cílem výzkumu bylo zjistit, zda existuje typický kognitivní profil výkonu v této metodě u rozumově nadaných dětí s dyslexií. Výzkumný soubor tvořily rozumově nadané děti s dyslexií, identifikované v pedagogicko-psychologických poradnách v celé ČR. Dosažené střední hodnoty v jednotlivých subtestech byly porovnány uvnitř výzkumné skupiny i mezi výzkumnou a kontrolními skupinami, tvořenými rozumově nadanými dětmi bez dyslexie, intelektově průměrnými dětmi s dyslexií a normální populací. Výzkum přinesl empirická zjištění o jistých diskrepancích ve výkonu, zejména rozpor mezi subtestem Vědomosti a Kódování a Opakování čísel a odhalil možná úskalí při identifikaci těchto tzv. dvakrát výjimečných dětí v naší pedagogicko-psychologické praxi.
Návaznosti
GA406/06/0676, projekt VaVNázev: Rozumově nadané děti s dyslexií
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
MSM0021622406, záměrNázev: Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 17. 1. 2021 02:01