Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. PORTEŠOVÁ, Šárka, Marie BUDÍKOVÁ a Helena KOUTKOVÁ. Kontakt s nadáním jako jedna z důležitých proměnných ovlivňujících postoj pedagogů a rodičů k mimořádně nadaným žáků a k jejich vzdělávání. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2009, LVIV, č. 1, s. 38-53, 15 s. ISSN 0031-3815.
 2. 2008

 3. PORTEŠOVÁ, Šárka a Jana ČIHOUNKOVÁ. Diagnostics of Czech intellectually gifted children with dyslexia via WISC-III method. In From giftedness in childhood to successfull intelligence in adulthood. Praha: The center of giftedness, 2008. s. 108-119. ISBN 978-80-7387-172-7.
 4. MUDRÁK, Jiří a Šárka PORTEŠOVÁ. Stabilní a proměnlivé faktory nadání: přehled některých determinant ontogeneze mimořádného výkonu. Československá psychologie. Praha: Academia, 2008, LII, č. 1, s. 32-46, 16 s. ISSN 0009-062X.
 5. 2007

 6. PORTEŠOVÁ, Šárka a Lenka ŠAMÁNKOVÁ. Problémy identifikace rozumově nadaných dětí (nadané děti s SPU). In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. BRNO: MSD, s.r.o., 2007. s. 214 - 221, 7 s. ISBN 978-80-7392-004-3.
 7. PORTEŠOVÁ, Šárka. Rozumově nadané děti se specifickými vývojovými poruchami učení ve školním kontextu problém nebo výzva pro učitele? Pedagogika. Praha: UK Pedagogická fakulta, 2007, LVII, č. 1, s. 47-57, 10 s. ISSN 0031-3815.
 8. 2006

 9. PORTEŠOVÁ, Šárka. Sociální vztahy a adaptace rozumově nadaných. In Vztahy v dopívání. Macek, P., Lacinová, L. (Eds.). Brno: Nakladatelství Barrister & Principal, 2006. s. 127-143, 16 s. Barrister & Principal. ISBN 80-7364-034-1.
 10. 2005

 11. PORTEŠOVÁ, Šárka. Čeho se nadané děti boji. In Specifiká vývinu a realizácia potenciálu nadaných dětí. Bratislava. Bratislava: Asklepios, 2005. s. 77-80. ISBN 80-7167-087-1.
 12. PORTEŠOVÁ, Šárka. Nadaní jako předmět výzkumu a vzdělávání na MU Brno. 128.klinicko-psychologický den, přednáška. 2005.
 13. PORTEŠOVÁ, Šárka. Poznávací charakteristiky rozumově nadaných předškoláků. In Problémové dítě a hra. Praha: Nakladatelství Raabe, 2005. s. 20 - 35, 15 s. ISBN 80-86307-15-8.
 14. PORTEŠOVÁ, Šárka. Rozumově nadané děti mladšího školního věku a jejich sociální a emoční adaptace. Přednáška na konferenci -Vývoj a utváření osobnosti v soc. a etn. kontextech. 2005.
 15. PORTEŠOVÁ, Šárka. S jakymi socialnimi a emocionálnimi problémy nadaných dětí se můžeme setkat v poradenské praxi? Zpravodaj Institutu pedagogicko-psychologického poradenství. Praha: Institut pedagogicko-psychologického por, 2005, roč. 2005, č. 41, s. 4-11. ISSN 1214-7230.
 16. PORTEŠOVÁ, Šárka. Sociální a emocionální problémy rozumově nadaných dětí. In Problémové dítě a hra. Praha: Raabe, 2005. s. 1-21. B 1.7. ISBN 80-86307-15-8.
 17. 2004

 18. PORTEŠOVÁ, Šárka. Centrum rozvoje nadaných dětí, internetové stránky. 2004. vyd. Brno, MU, 2004.
 19. PORTEŠOVÁ, Šárka. Jak správně identifikovat nadané dítě? přednáška. 2004. vyd. Brno: Brno, 2004. PPP, Brno.
 20. PORTEŠOVÁ, Šárka. Možnosti práce s nadanými dětmi ve škole. Učitelské listy. 2004, roč. 2004, 26.8.2004, s. 1-2. ISSN 1210-6313.
 21. PORTEŠOVÁ, Šárka. Nadané děti s poruchou učení. přednáška. 2004: ČMPS, 2004. 123. klinicko-psychologický den.
 22. PORTEŠOVÁ, Šárka. Některé problémy nadaných dětí a dospívajících. 2004. vyd. Seč: IPPP, 2004. Zpravodaj IPPP.
 23. 2003

 24. PORTEŠOVÁ, Šárka. Co by měli učitelé a psychologové vědět o nadaných dětech? Přednáška na MŠMT. 2003.
 25. 2002

 26. PORTEŠOVÁ, Šárka. Identifikace a predikce úspěšnosti nadaných a talentovaných jedinců. Brno: Masarykova universita, 2002. 8 s. Annales psychologici,P6. ISBN 80-210-2020-2.
 27. PORTEŠOVÁ, Šárka. Perfekcionismus v americkém pojetí. Perfectionism in american view. Československá psychologie. Praha: Nakladatelství AV ČR, 2002, roč. 46, č. 2, s. 150-157, 7 s. ISSN 0009-062X.
 28. 2001

 29. PARKER, Wayne a Šárka PORTEŠOVÁ. Perfectionism in Mathematically Gifted and Typical Czech Students. Journal for the Education of the Gifted. American Psychological Foundation, 2001, winter, vol.25, 10 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 4. 2021 20:46