OPATŘILOVÁ, Dagmar. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 146 s. 55-984A-2005 02/58 11/Pd. ISBN 80-210-3819-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami
Název česky Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami
Název anglicky Methods of Work in Pupils with Profound Disabilities
Autoři OPATŘILOVÁ, Dagmar.
Vydání 1. vydání. Brno, 146 s. 55-984A-2005 02/58 11/Pd, 2005.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 80-210-3819-5
Klíčová slova česky těžké tělesné postižení; intervence; edukace; speciálně pedagogická diagnostika; individuální vzdělávací plán; stimulace; polohování; facilitace; senzomotorika; psychomotorika; komunikace; hra; relaxace; snoezelen; bazální stimulace; masáže
Klíčová slova anglicky profound disability; intervention; education; special educational diagnostic; individual educational plan; stimulation; positioning, facilitation; sensual motor; psycho motor; communication; game; relaxation; snoezelen; basal stimulation; massage
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., učo 25302. Změněno: 29. 8. 2009 10:02.
Anotace
Učební text je zaměřen na problematiku metod práce, intervenčních přístupů a opatření v procesu edukace u jedinců s těžkým a kombinovaným postižením.
Anotace anglicky
This study text focuses on the methods of work, intervention and education of pupils with profound disabilities.
VytisknoutZobrazeno: 6. 3. 2021 13:09