KRČMAŘOVÁ, Gabriela a Petr SOJKA. CESNET Conference 2008, Second CESNET Conference on security, middleware and virtualization -- glue of future networks. Edited by Krčmařová G., Sojka P. prvni. Praha: CESNET, 2008. 152 s. ISBN 978-80-904173-0-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název CESNET Conference 2008, Second CESNET Conference on security, middleware and virtualization -- glue of future networks
Název česky CESNET Conference 2008, druhá konference CESNETu o bezpečnosti, middleware a virtualizaci -- základech budoucích sítí
Autoři KRČMAŘOVÁ, Gabriela (203 Česká republika) a Petr SOJKA (203 Česká republika, garant).
Edited by Krčmařová G., Sojka P.
Vydání prvni. Praha, 152 s. 2008.
Nakladatel CESNET
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW CESNET 2008 conference homepage
Kód RIV RIV/00216224:14330/08:00024329
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-80-904173-0-4
Klíčová slova česky pokročilá komunikace; komunikační technologie; gridy; virtualizace; middleware; bezpečnost; sborník
Klíčová slova anglicky advanced communications; communication technologies; grids; virtualization; middleware; security; proceedings
Štítky advanced communications, communication technologies, grids, Middleware, Proceedings, security, virtualization
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Změněno: 25. 3. 2010 18:49.
Anotace
This book constitutes the refereed Proceedings of the Second CESNET Conference on Security, Middleware, and Virtualization -- Glue of Future Communication Networks held in Prague, Czech Republic, in September 2008. It contains 14 reviewed papers accepted by programme committee. Papers are placed in four thematic parts: Middleware, Security, Network Management and Applications. The book has both Author and Subject index. Suggested reading for researchers interested in actual approaches and research in the area of internet high-speed networking, security and grids.
Anotace česky
Kniha obsahuje 14 recenzovaných příspěvků konference. Články jsou ve sborníku členěné do čtyř tematických oblastí: middleware, bezpečnost, management a administrace sítí a síťové aplikace. Kniha má autorský i tematický rejstřík. Je určena všem zájemcům o aktuální přístupy a výzkum v oblasti vysokorychlostních sítí a gridů.
Návaznosti
1ET100300419, projekt VaVNázev: Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu
Investor: Akademie věd ČR, Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu
1ET208050401, projekt VaVNázev: E-learning v kontextu sémantického webu
Investor: Akademie věd ČR, E-learning v kontextu sémantického webu
VytisknoutZobrazeno: 30. 5. 2023 19:55