BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie. Farmakogenetické aspekty genů kódujících adipokiny u kardiovaskulárních onemocnění. In 12. celostátní konference DNA diagnostiky. 2008.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Farmakogenetické aspekty genů kódujících adipokiny u kardiovaskulárních onemocnění
Název česky Farmakogenetické aspekty genů kódujících adipokiny u kardiovaskulárních onemocnění
Název anglicky Pharmacogenetic aspects of genes encoding for adipokines
Autoři BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie.
Vydání 12. celostátní konference DNA diagnostiky, 2008.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor Genetika a molekulární biologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky Pharmacogenetics; adipokines; genes; polymorphisms
Štítky adipokines, GENES, Pharmacogenetics, polymorphisms
Změnil Změnila: prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D., učo 4805. Změněno: 27. 11. 2008 20:58.
Anotace
Současným trendem ve farmakogenetice kardiovaskulárních onemocnění je vývoj tzv. „personalizované“ terapie, tedy léčby ušité pacientům na míru na základě kvalitních znalostí o jejich interindividuální a mnohdy i intraindividuální variabilitě, jak na úrovni genetické, tak na úrovni expresní. To samozřejmě předpokládá hloubkovou znalost principů a mechanismů, které jsou patofyziologickým podkladem rozvoje daného kardiovaskulárního onemocnění. Z tohoto hlediska se jeví jako velmi důležitá role tukové tkáně jakožto metabolicky nesmírně aktivního orgánu, který je místem produkce a působení celé řady látek, tzv. adipokinů. Obezita, jeden ze zásadních rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění, představuje ve své nejčastější formě typické multifaktoriální onemocnění s účastí jak environmentálních, tak genetických faktorů. Dráhy regulace tělesné hmotnosti, které se účastní rozvoje některých vzácných, monogenních forem obezity, pak mohou představovat cíl budoucí farmakologické intervence i u pacientů s častou, polygenní formou, pokud se prokáže jejich účast na obecných patofyziologických mechanismech, které jsou podkladem tohoto onemocnění. Příkladem takových metabolických drah může být např. kaskáda melanokortinu a přidružených metabolitů nebo dráha signalizace a metabolických efektů leptinu. Obecně pak lze farmakogenetické aspekty výzkumu genů kódujících adipokiny rozdělit do několika bodů: 1) Geny a přidružené fenotypické projevy příslušných genů kódujících adipokiny, které ovlivňují farmakokinetiku léčiv 2) Geny a přidružené fenotypické projevy příslušných genů kódujících adipokiny, které ovlivňují farmakodynamiku léčiv 3) Fyziologické variace dříve identifikovaných genů a proteinů (tj. adipokinů) 4) Souvislost mezi geny a jejich fenotypy ve vztahu k vnějšímu prostředí 5) Prokázané asociace mezi rizikem konkrétních kardiovaskulárních onemocnění a konkrétními variantami genu a/nebo souvisejícího fenotypu Cílem tohoto příspěvku je poskytnout přehled o nových poznatcích týkajících se farmakogenetického potenciálu genů kódujících akipokiny v terapii kardiovaskulárních onemocnění.
Anotace anglicky
Pharmacogenetic aspects of polymorphisms in genes encoding for adipokines.
VytisknoutZobrazeno: 25. 10. 2020 00:07