KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projekty a hodnotová výchova. In Hodnoty a výchova. Brno: MSD, s.r.o., 2007. s. 303-311. ISBN 978-80-86633-78-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Projekty a hodnotová výchova
Název česky Projekty a hodnotová výchova
Název anglicky Projects and values education
Autoři KRATOCHVÍLOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, Hodnoty a výchova, od s. 303-311, 9 s. 2007.
Nakladatel MSD, s.r.o.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/07:00034222
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-86633-78-7
Klíčová slova anglicky project; project teaching; values; relation to project teaching; professional training
Štítky professional training, project, project teaching, relation to project teaching, values
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304. Změněno: 29. 3. 2010 15:53.
Anotace
V semináři Praktikum tvorby výukových projektů usilujeme o to, aby student získal k projektům ve výuce kladný vztah a dovedl využít sílu projektové metody a byl ochoten tuto metodu používat ve své praxi jako jednu z možných metod výuky. Příspěvek popisuje postup vedení semináře a jeho vliv na rozvoj osobnosti studenta (ale i žáků) v afektivní doméně, na utváření hodnot jako jsou: svoboda, zodpovědnost, sebeocenění, ocenění druhých, vtah ke svému okolí a prostředí, vztah ke své profesi.
Anotace anglicky
In seminar Practical training for designing educational projects endeavour to do it, to student got to projects in education positive relation and know how to use power project method and choose this method use in his practice as one of possible methods education. The text describes progress lead seminars and his influence over development personalities student (but also pupils) in affectionate domain, on molding values as are: freedom, responsibility, self - assessment, evaluation second, indrawn to his surroundings and environment, relation to his profession.
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 00:42