NĚMEC, Jiří a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Edukace sociálně znevýhodněných žáků z pohledu asistentů pedagoga brněnských základních škol. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido a MU, 2008. s. 245-264, 19 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-170-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Edukace sociálně znevýhodněných žáků z pohledu asistentů pedagoga brněnských základních škol
Název anglicky Education of Pupils with Social Disadvantage from Teachers Assistants Point of View at Primary Schools in Brno
Autoři NĚMEC, Jiří (203 Česká republika, garant) a Ema ŠTĚPAŘOVÁ (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Brno, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. od s. 245-264, 19 s. Edice pedagogické literatury, 2008.
Nakladatel Paido a MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/08:00026927
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-170-6
Klíčová slova anglicky Teachers assistants; quality research; focus group; Romani pupil; socially handicapped groups
Štítky focus group, quality research, Romani pupil, socially handicapped groups, Teachers assistants
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D., učo 14754. Změněno: 19. 3. 2010 19:12.
Anotace
Výsledky publikované v textu jsou dílčí součástí dlouhodobého výzkumu realizovaného na Katedře sociální pedagogiky PdF MU, jejímž hlavním tématem je problematika vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků. Tato dílčí studie se zaměřuje na analýzu výpovědí pedagogických asistentů pracujících ve školách s multikulturním zaměřením, především s převahou romských žáků. Při výzkumu autoři využili metodu ohniskových skupin k získávání údajů, které jsou v tomto textu zpracovány na úrovni otevřeného kódování, popisují klíčové kategorie identifikované na základě analýzy rozsáhlého textu.
Anotace anglicky
The results published in the study form a part of a long term research that is being realised by the Department of Social Pedagogy at the Faculty of Education. The main theme is the research of the socially handicapped pupils. The partial study focuses on the analysis of the reports provided by the teachers assistants working at schools with multicultural specialization and mostly attended by the Romani pupils. At the research the authors use the method of focus groups to get the data that are later processed on the level of an open code. The data describe the key categories indentified on the ground of the analysis of the large text provided.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2023 14:23