EN

Proceedings of the 4th International Summer School on Computational Biology

DUŠEK, Ladislav, Danka HARUŠTIAKOVÁ a Natália MARTÍNKOVÁ. Proceedings of the 4th International Summer School on Computational Biology. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2008. s. 1-122, 122 s. ISBN 978-80-210-4793-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Proceedings of the 4th International Summer School on Computational Biology
Název česky Proceedings of the 4th International Summer School on Computational Biology
Autoři DUŠEK, Ladislav, Danka HARUŠTIAKOVÁ a Natália MARTÍNKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, od s. 1-122, 122 s. 2008.
Nakladatel Masaryk University
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor Genetika a molekulární biologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Institut biostatistiky a analýz
ISBN 978-80-210-4793-8
Klíčová slova anglicky computational biology; data analysis; genetic data; molecular data; phylogenetics
Štítky computational biology, data analysis, genetic data, molecular data, phylogenetics
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D., učo 163612. Změněno: 7. 1. 2009 13:37.
Anotace
The 4th International Summer School on Computational Biology was devoted to Statistical Methods for Genetic and Molecular Data. Processing of genetic and molecular data is nowadays in the centre of interest of computational biology. With explosive acquisition and accumulation of large datasets in biological sciences more robust and effective computational tools must be introduced. Currently available data hold a multitude of information that can be revealed using thorough statistical analysis. The methodology of statistical processing of genetic and molecular data has significantly improved in recent years; the mission of the summer school was to provide an overview and recent trends of data analysis in this field. The Proceedings of the 4th International Summer School on Computational Biology are prepared as a collection of educational papers of teachers. The papers covered the introduction into multivariate data analysis, analysis of genomic profiles, phylogenetic methods and applications and the role of genetic data in diagnostics.
Anotace česky
Čtvrtá mezinárodní letní škola Matematické biologie byla věnována téme Statistické metody hodnocení genetických a molekulárních dat. Zpracování genetických a molekulárních dat je v současnosti v centru zájmu matematické biologie. S prudkým nárastem velkých datových souborů v biologickém výzkumu musely být zavedeny robustnější a efektivnější matematické nástroje. Data dostupné v současné době obsahují velké množství informací, které bývají vytěženy pomocí statistických analýz. Metody zpracování genetických a molekulárních dat se v nedávných letech významnamně zlepšily; poslání letní školy bylo poskytnou přehled současných trendů analýzy dat v této oblasti. Sborník příspěvků ze 4. Mezinárodní letní školy Matematické biologie je připraven jako sbírka výukových textů učitelů. Příspěvky se věnují mnohorozměrným metodám analýzy dat, analýze genomických profilů, fylogenetickým metodám a aplikacím a úloze genetických dat v diagnostice.
Návaznosti
MSM0021622412, záměrNázev: Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL) (Akronym: INCHEMBIOL)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 25. 4. 2019 18:07

Další aplikace